Porušování zákonů v oblasti lékařské péče, informován – premiér Babiš

Porušování zákonů v oblasti lékařské péče, informován – premiér Babiš

Co je pro člověka nejcennější? Je to zdraví. Každý z nás se obává nemoci, každý z nás si přeje, aby on i jeho blízcí byli zdraví. Není to klišé, když se u různých příležitostí přeje: „hlavně zdraví….“

 • Veřejné ohrožení zdraví a životů občanů naší vlasti?
 • Léčí nás lékaři bez aprobace?
 • Tito lékaři jsou na úrovni mediků.
 • Medik musí pracovat pod dohledem atestovaného lékaře.
 • Nikoho to nezajímá?
 • Pojišťovny platí nemocnicím úkony, na které nemají nárok?
 • Úkon nemůže provádět lékař bez aprobace, bez dohledu atestovaného lékaře.
 • Mnozí tito lékaři nehovoří ani nerozumí česky.
 • Louh místo fyziologického roztoku? Je to skutečně jen špička ledovce našeho zdravotnictví?

Co je pro člověka nejcennější? Je to zdraví. Každý z nás se obává nemoci, každý z nás si přeje, aby on i jeho blízcí byli zdraví. Není to klišé, když se u různých příležitostí přeje: „hlavně zdraví….“Skutečně státní zástupci kryjí porušování příslušných zákonů, když jde občanům o zdraví, dokonce o život? Je to otázka, na kterou se odpověď bude hledat složitě. V rámci ochrany lidských práv se do problému zapojil Institut AV.

Poznámka: Porušování zákonů při jmenování osob do funkcí, povolání, kdy nesplňují zákonné podmínky je v České republice běžná věc, pouze v jednom případě se tento krok řeší jako trestný čin, který nyní řeší soudy. Tento případ se týká ERÚ, jmenování JUDr. Renaty Vesecké (bývalé nejvyšší státní zástupkyně) na pozici místopředsedkyně ERÚ pro věci právní.

Je veřejným tajemstvím, na které Lékařská komora upozorňuje již řadu let, že v České republice působí v mnohých nemocnicích lékaři bez aprobací. Jsou to lékaři ze zemí mimo EU, kteří k nám přišli s údajným ukončeným studiem medicíny. (Žijeme v divoké době a občané mají právo se obávat, aby absolvent medicíny někde v neznámých zemích nezískal titul za tři měsíce, jak máme zkušenost u nás doma z právnické fakulty v Plzni).

Tito lékaři ze zahraničí mají povinnost pak složit u nás aprobační zkoušky, aby jim mohl být status lékaře přiznán. Jinak jsou v pozici medika, což znamená, že nemohou léčit, ošetřovat pacienty bez dozoru atestovaného lékaře. Proč řada z nich aprobační zkoušky nesloží ani po několikáté, by se mělo ve veřejném zájmu prověřit.
Skutečnost v mnohých nemocnicích v České republice je katastrofální. Nejenže vykonávají tuto činnost lékaři bez aprobace, bez dohledu atestovaného lékaře, jak zjistily kontroly z Ministerstva zdravotnictví, ale z úst náměstka ministra zdravotnictví pana Romana Primuly se dovídáme, že se s tím vlastně nedá nic dělat.

Flagrantní porušování zákonů. Tito lékaři totiž nesplňují zákonem danou podmínku pro výkon funkce lékaře, a přesto tuto činnost provádí, dostávají za ni plat, možná poškozují zdraví pacientů, možná dokonce ohrožují životy pacientů. Někteří z nich nemluví ani nerozumí česky. Na úkony, které provádí lékaři bez aprobací, uplatňují nemocnice od pojišťoven platby. Je to vůbec možné??

Nemocnice totiž vykazují úkony u zdravotních pojišťoven, které prováděli pracovníci bez příslušného vzdělání, které zákon vyžaduje. Přijímají úhrady, které zákon pravděpodobně vůbec nepovoluje.
Pravděpodobně zde dochází k porušování hned několika zákonů, k podvodům a to vše v ohrožení zdraví a životů pacientů, občanů České republiky.

Z pohledu občana je kromě příslušných zákonů porušována Ústava České republiky, Listina práv a svobod. Není nám zajištěna dostatečná zdravotní péče, na kterou máme nárok, nota bene, když si celý život oplácíme zdravotní pojištění. Z tohoto pojištění se pak snad „podvodným“ způsobem čerpají finance, které by pojišťovna neměla přiznat, protože úkon nebyl prováděn v souladu se zákonem, tj. Lékařem, který má k tomu oprávnění.

Ve zprávách Radiožurnálu ze dne 24. 2.2019 byly zveřejněny informace, kdy redaktorka Kateřina Causedisová uvedla, že: „Nemocnice zaměstnávají lékaře ze zemí i mimo Unií bez potřebných aprobačních zkoušek. Při kontrolách to zjistilo ministerstvo zdravotnictví. Lékaři bez zkoušek jsou v česku na úrovni mediků, což znamená, že nesmí pracovat samostatně a musí mít neustálý dohled atestovaného lékaře.“ Jenže ne všude se to dodržuje. „Situaci, ale jde vyřešit jen těžko,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula: „Ty nemocnice poskytovatele v podstatě riskují to, že by jim pojišťovna nemusela zaplatit poměrně významný segment péče. Je to věc, která není úplně jednoduše řešitelná, protože kdybychom měli postupovat úplně do důsledku, tak v některých případech bychom museli dát podnět třeba k zavření části nemocnice, nebo celé nemocnice, což je problém. Na porušování zákona při zaměstnávání cizinců bez zkoušek dlouhodobě upozorňuje Česká lékařská komora.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Porušování zákonů v oblasti lékařské péče, informován – premiér Babiš

 • Lékaři jsou placení za to, že léčí. Ne za to, že vyléčí. Vyléčený pacient přestává být zdrojem příjmů zdravotnického zařízení a takové nemocnice nepotřebují. Proto lidé berou zbytečné léky jen proto, aby museli pravidelně k lékaři docházet.
  Vyléčený pacient by se mohl dožít vysokého věku a pak pobírat důchod. To zase nepotřebuje státní rozpočet. Takže zdravotní a důchodová reforma spočívá v omezení počtu důchodců pokřivením našeho zdravotnictví.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*