Porušování lidských práv v kauze dr. Davida Ratha, dlouhé šetření, nebo maření spravedlnosti

Porušování lidských práv v kauze dr. Davida Ratha, dlouhé šetření, nebo maření spravedlnosti

• Někteří státní zástupci se mohou dopouštět „omylů“ • Lidské životy za těmito „omyly“ jsou nepodstatné • Nerespektování zákonů státními zástupci je považováno za jejich právní názor. Obava občanské veřejnosti, že státní zastupitelství může jednat v rozporu se zákony, se nepodařila Ministerstvu spravedlnosti doposud vyvrátit.

Institut Aleny Vitáskové – Ochrana lidských práv a svobod (dále jen IAV) se zabývá případy, kdy se stát dopouští na občanech (vězně nevyjímaje) porušování zákonů a především porušování lidských práv. Na základě těchto poznatků byl založen Manifest IAV – občanů poškozených státem.

Jedním z případů, kterými se zabýváme, je podivné jednání státního zastupitelství při kontrole výkonu trestu vězně Davida Ratha (odebrání zdravotní matrace atd.). V této souvislosti se obáváme, že může docházet k šikaně a porušování lidských práv, ze strany orgánů, které mají dbát nad dodržováním zákonů a spravedlnosti jako takové.Upozornili jsme veřejnost na možné nezákonné praktiky státního zastupitelství a přislíbili, že se případem budeme zabývat a o výsledku budeme informovat.

Požádali jsme Ministerstvo spravedlnosti Marii Benešovou podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dopisem ze dne 4. 2. 2020 o níže uvedené informace:

  1. Zda došlo ze strany státního zastupitelství k porušení zákona a podzákonných norem, které zákony byly porušeny?
  2. Které osoby jednaly v rozporu se zákonem?
  3. Zda bylo podáno trestní oznámení na tyto osoby, nebo zahájeno kárné řízení?

(celý text dotazu naleznete na www.institut-av.eu kauzy)

Ministerstvo spravedlnosti odpovědělo v řádném termínu (viz dopis ze dne 14. 2. 2020, jehož scan naleznete na www.institut-av.eu kauzy). V dopise je mimo jiné uvedeno:

„Ministerstvo spravedlnosti ČR si vyžádalo ve věci výkonu trestu odsouzeného Davida Ratha spisový materiál jak Vrchního státního zastupitelství, tak Vězeňské služby ČR, přičemž se daná věc stále šetří, a proto nelze v tuto chvíli zaujímat jakákoliv stanoviska a odpovědět tak na Vaše dotazy, zda a kdo se případně dopustil jednání v rozporu s právními předpisy. Za zdejší úřad lze závěrem dodat, že žádné trestní oznámení v dané věci podáno nebylo a ani nebylo zahájeno kárné řízení.“

Jelikož jsme nebyli doposud uspokojivě informováni o možném porušení zákonů, podali jsme na Ministerstvo spravedlnosti další dotaz v této souvislosti. Obáváme se totiž, že může v dané věci dojít k maření spravedlnosti a možná trestná činnost státních zástupců nebude potrestána. O dalším vývoji budeme veřejnost informovat. Dotaz na Ministerstvo spravedlnosti ve výše uvedené věci ze dne 30. 3. 2020 naleznete v celém znění na www.institut-av.eu (kauzy). Níže uvádíme jen část požadavků, které jsme u Ministerstva spravedlnosti uplatnili.

  1. Kdy vyhodnotí Ministerstvo spravedlnosti spisový materiál Vrchního státního zastupitelství a Vězeňské služby ve věci výkonu trestu odsouzeného Davida Ratha?
  2. Zda jsou tyto termíny v souladu s příslušnou legislativou?
  3. Kdo je jmenovitě odpovědný na MS za vyhodnocení těchto spisových materiálů?

Porušování zákonů ze strany některých státních zástupců dlouhodobě sledujeme, stejně jako jejich neřešení a to v projektu „celorepublikového monitoringu“, který je součástí Manifestu IAV.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*