Policie ČR je personálně, odborně i morálně zdecimovaná

Policie ČR je personálně, odborně i morálně zdecimovaná

V souvislosti s pronikáním organizovaného zločinu do oficiálních struktur státu, dochází zhruba od poloviny devadesátých let neustálými, účelově zdůvodňovanými reorganizacemi k oslabování akceschopnosti policie, zejména v oblasti operativních složek, které by měli prvotně odhalovat vysoce nebezpečnou a sofistikovanou trestnou činnost, která se ve značné míře dotýká i ekonomických zájmů osob, které ze zákona mohou činnost samotné policie ovlivnit.

Další pojistkou“ kontroly a nadvlády“ nad policií je dosazování „spolehlivých“ osob na řídící pozice a do útvarů, kde mohou přímo ovlivňovat policejní činnost vč. rozpracovávání a vyšetřování kriminálních kauz. Tato místa byla „uvolňována“ nejen v rámci účelových reorganizací, ale i pod různými záminkami, zejména nesmyslním zavedením celé řady „kvalifikačních“ předpokladů. Takto byla odstraněna spousta policistů, kteří dlouhá léta, s vysokou odborností, kvalitně a poctivě odváděli svoji práci.

Toto se týká veškerých složek policie.

Dlouhodobý podstav a zátěž policistů na základních útvarech v přímém výkonu služby, je obecně vděčným tématem i v samotné policii, který ale vedení policie fakticky neřeší a který má samozřejmě dopad na výkonnost policie a odráží se v rychlosti a kvalitě odváděné práce.

V minulosti docházelo ze strany politiků, ale i přímo z úst některých samotných ministrů vnitra k dehonestaci policejní práce i přímo policistů.I přes „kariérní řád“ dochází k účelovému dosazování stále nových a nových „loajálních“ osob do řídících funkcí, což všichni policisté vidí a bere jim to chuť do další práce. Většina takto dosazovaných osob má velmi pochybné odborné znalosti, což všichni podřízení ze své pozice vidí, ale jsou vůči tomu bezmocní.

Ačkoliv „gró“ policejní práce leží na základních útvarech a policistech v přímém výkonu služby, odměňování těchto pracovníků je žalostné a je skandální jak směšné mimořádné odměny dostávají v porovnání s astronomickými odměnami řady vybraných policejních „manažerů“.

Posledním „hřebíkem“ do rakve je skutečnost, že ačkoliv právě policisté v přímém výkonu služby nastavují doslova každodenně své životy, o uniformovaných policistech to platí dvojnásob, tak se jen zcela výjimečně dočkají alespoň symbolického ocenění své práce ve formě nějakého vyznamenání. Zato prapodivně dosazení „manažeři“ z kanceláří mají hrudě slavnostních uniforem plná všemožných vyznamenání.

Vše výše uvedené vede k frustraci velkého množství policistů, což se nejen negativně projevuje na jejich práci, a přispívá k jejich odchodu do „civilu“, ale mnohdy vede i ke zcela mimořádným excesům, neslučitelným s výkonem tohoto povolání, vč. páchání trestné činnosti samotnými policisty.

Řešení :

Je nezbytné navrátit do policie morálku, která zvýší motivaci k lepší práci, spravedlivě oceňovat práci policistů na veškerých úrovních a pozicích, zamezit další devastaci policie účelovým odstraňováním kvalitních, loajálních, dlouholetých a zkušených policistů a nepřipustit další ohýbání kariérního řádu k dosazování „žádoucích“ osob do vedoucích pozic.

V policejní práci je potřeba hlavní důraz položit na resortní vzdělávání, které zajistí odbornou fundovanost policie dle jejích potřeb v rámci celé její působnosti. Existují vybrané činnosti, kde je žádoucí mít „civilní“ vysokoškolské vzdělání (doplněné resortním vzděláním), ale současné nastavení potřeby vysokoškolského vzdělání pro tak obrovské množství systemizovaných služebních míst, je zcela nesmyslné. Je zcela nemyslitelné, aby jakýkoliv vysokoškolský titul, leckdy z pochybné školy, dokonce mnohdy získaný i za pochybných okolností, byl katapultem k pozici ve „vyšších patrech“ policie.

U operativních složek policie, bez jejichž precizního fungování není možné odhalovat a dokumentovat latentní a vysoce nebezpečnou a sofistikovanou trestnou činnost, a s ohledem na naprostou specifičnost této práce a nároky kladené na operativní pracovníky, je nezbytné umožnit tyto složky personálně obsazovat dle jejich specifických požadavků bez jakéhokoliv omezování, mimo bezpečnostních prověrek, přijímaných osob.

S ohledem na současnou migrační krizi je nutno uvnitř policie zajistit funkční mechanismus, jak v případě potřeby rychle a efektivně dočasně posílit jednu složku policie od ostatních složek policie bez vlivu na každodenní činnost dotčených součástí. V této souvislosti je potřeba provést revizi škály činností jednotlivých organizačních součástí policie v rámci jejich působnosti.

Následně musí dojít k obnovení pohraniční policie ke střežení tzv. „zelené hranice“. Její struktura : Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, krajské mezičlánky a oddělení pohraniční policie (v krajích, kde vede naše státní hranice). V rámci této služby obnovit oddělení pátrací a informační služby na ředitelství a na všech krajích.

Je potřeba se vyvarovat činností, které zcela zbytečně sráží prestiž policie v očích veřejnosti, s bezpečností nemají nic společného a jsou oprávněně ze strany obyvatel vnímány jako zbytečná šikana. Příkladem, který zažil téměř každý řidič v ČR, jsou „rádoby“ dopravně bezpečnostní akce, kdy policie provádí měření rychlosti na bezpečných úsecích silnic, mnohdy i s více jízdními pruhy, kde je naprosto nesmyslně instalovaná dopravní značka bezúčelně omezující rychlost. Zde dochází k měření rychlosti a následně se přistupuje k pokutování takto „vyrobených“ přestupků.

Musí dojít ke zvýšení finančního ohodnocení policistů, zejména u policistů v přímém výkonu služby a spravedlivému odměňování na všech úrovních výhradně na základě pracovních výsledků.

Všechna tato opatření by měla policii pomoci zajistit slušné, odborně zdatné a spokojené policisty, kteří budou skutečně loajálně sloužit veřejnosti dle proklamovaného policejního sloganu „pomáhat a chránit“.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Policie ČR je personálně, odborně i morálně zdecimovaná

  • · Edit

    Není třeba tak rozsáhlého komentování o policii, která křivý zákony jako první v řadě od roku 90 kdy si někteří přilepšovali jak se dalo. Vedení je intelektuální spolek lidí které musí nová koaliční vláda vyměnit pokud bude chtít aby stát alespoň z polovičky fungoval tak jak má. Jako první vstup do řady policie musí být v pořádku schopnost rozlišovat barvy alespoň na 5m. Maličkost ale velmi důležitá,,,( chytrému napověz hloupého nechme stranou). . Policie nesmí být zaopatřovací spolek , st. firma, úřad. Pokud je někdo schopný ví jak nato a klidně pošle hloupého nadřízeného někam ,,,, tak má policie jistotu, že to někam dotáhne a bude si ji vážit každý slušný občan kterému poctivá práce nesmrdí. Dnes je to všechno obráceně . Kdo na tom nese nějvětší podíl viny ? Koaliční vlády které je potřeba odsunout na druhou kolej aby si tam vysvětlovali své přitroublé teorie dalších 30 let a z pokolení na pokolení. Je zbytečné s nimi ztrácet čas . Narodili se bez selského zdravého myšlení a nehodí se řídit ani špatně organizovaný spolek jako je dnešní koalice , která vše zakonzervovala aby se národ nic nedozvěděl. Měli by si brát příklad z Putina jak se čistí vládní výkrmna ! Doufejme, že to Babiš udělá.

  • Bodet by nebyla, kdyz je vedena sefy a politiky, ktere ukoluje klientelska a korupcni mafie.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*