Pochopil papež František rozdíl mezi Zdí nářků a bezpečnostní zdí?

Pochopil papež František rozdíl mezi Zdí nářků a bezpečnostní zdí?

Každý papež jako správce katolické církve musí být kontroverzní, když přiletí na návštěvu židovského státu. Stejný byl Pavel VI. v roce 1964, Jan Pavel II. v roce 2000 i Benedikt XVI. o devět let později. A nejiná byla včera zakončená cesta papeže Františka, uskutečněná u při příležitosti 50. výročí historického setkání papeže Pavla VI. s pravoslavným konstantinopolským patriarchou Athenagorasem v Jeruzalémě, kdy spolu mluvili kvůli Druhému vatikánskému koncilu pouhých 27 minut…

Poslední den své třídenní cesty po Blízkém východě papež František zahájil návštěvou mešity v Jeruzalémě. Setkal se také s hlavou islámské obce jeruzalémským muftím a vyzval křesťany, muslimy a židy k toleranci. Po modlitbě u Zdi nářků se vydal na hřbitov na Herzlově vrchu, kde jsou pohřbeni izraelští politici a padlí vojáci. Nečekaně se zastavil u památníku izraelských obětí teroristických útoků a v památníku obětem holokaustu označil vyvražďování Židů za druhé světové války za nezměrnou tragédii.

 

papež František

Papež František u Zdi nářků… Foto: ČTK/AP – Oded Balilty

Jakoby to bylo včera, když jsem nedávno stál v pohnutí pod Chrámovou horou před Zdí nářků – Západní zdí v Jeruzalémě, svíral v dlaní papírek se svým přáním a vzpomínal na chvíle, kdy kousek dál vkládal do škvíry Zdi nářků své přání také papež Jan Pavel II. Papež František se snaží odlišovat od svých  předchůdců nezvyklou skromností, proto ho kritizují bohatí biskupové z Polska, co nechtějí přestat řídit své milionové limuzíny, po dlouhé době se dostal pod palbu kritiky Američanů, kteří vyrukovali s tím, že zastává marxistické názory, když se opakovaně navážel do praktik tržního hospodářství.

František jim však vzkázal, že marxistou rozhodně není, ani že tuto ideologii neobhajuje. Na rozdíl od Američanů zbožňujících Dalajlámu, přestože ten tvrdí, že je marxistou, jelikož marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honbou za ziskem… Papež František během návštěvy Blízkého východu několika gesty naznačil svoji podporu Palestincům. Hovořil například o dobrých vztazích Vatikánu se „státem Palestina“ a šéfa samosprávy Mahmúda Abbáse nazýval „palestinským prezidentem“. Po svém nedělním příletu do Betléma nejprve pronesl projev na společném vystoupení s Abbásem a vyzval Izraelce a Palestince k trvalému ukončení sporů.

Po projevu vyrazil ve svém papamobilu do ulic Betléma, do něhož přicestoval nikoli z Izraele, ale z Jordánska. Navíc se poklonil u bezpečnostní izraelské zdi, jež odděluje Západní břeh Jordánu od území Izraele, a která probíhá v těsné blízkosti Betléma; opřel čelo o betonovou zeď a několik minut se tiše modlil. Je otázka, zda si uvědomil, když stejně líbal i posvátnou Západní zeď v Jeruzalémě, jaký je rozdíl mezi oběma těmito zdmi. Že nebýt té betonové, umřely by další stovky Židů při sebevražedných atentátech lokálních Arabů, co jim i papež František říká Palestinci.

Proto papežovo gesto Palestinci přijali s nadšením, neboť si ho vykládají jako podporu a uznání jejich nároků na plnou státnost. Sociální sítě Palestinců vzápětí zahltily fotografie papeže modlícího se u nápisu „Free Palestina“ (Svobodná Palestina). „To, že papež letěl z Jordánska přímo do Betléma není náhoda. Bylo to jeho vědomé rozhodnutí a je zřejmé, že jeho návštěva není jen náboženská, ale též politická. Naznačuje tím, že uznává nezávislý palestinský stát,“ domnívá se betlémský křesťanský kněz Ilias Abdo, kterého citoval The Telegraph. Hned na to policie zatkla několik židovských nacionalistů, kteří své názory na toto papežovo počínání nesli velmi těžce…

Bariéra oddělující Izrael a palestinská území na Západním břehu Jordánu, podél níž jsem ušel pár kilometrů, je kombinací plotu, ostnatého drátu, příkopu a betonových desek. Po svém dokončení má měřit přes 700 kilometrů. Zeď na některých místech chrání až šedesátimetrová nárazníková zóna. V roce 2004 mezinárodní soudní dvůr v Haagu výstavbu zdi zakázal. Izrael však tvrdí, že zeď chrání občany židovského státu před Palestinci a čísla mu dávají za pravdu – počet útoků radikálních Palestinců se opravdu snížil.

Když jsem zastrkával svůj lístek s tajným přáním do škvíry ve Zdi nářků, jako bych slyšel píseň „Jerušalajim šel zahav – Jeruzalém ze zlata“ a potom „Hatikvu“ – unikátní nahrávku izraelské hymny v interpretaci Ofry Hazza, s hlasem prvního izraelského premiéra Davida Ben Guriona, čtoucího Deklaraci nezávislosti 14. května 1948. Zněly mi však i zlostné hlasy, jako reakce na slova polského papeže Wojtylu, když žehnal Palestincům v Betlémě.

„Během celého svého působení ve funkci papeže jsem se cítil být blízko palestinskému národu v jeho utrpení. Zůstali jste zbaveni mnoha věcí, které stanoví základní potřeby lidské jistoty… Toto místo, kde se narodil syn Boží, postihlo jařmo biče a útisku. Jak často se na těchto ulicích rozléhal křik neviňátek?” říkal srdceryvně Jan Pavel II. a mezi řádky obviňoval ze zla Židy, i když se dost podobá nejen svým čepečkem na hlavě farizejům. Pak projížděl poloprázdným Jeruzalémem k Západní zdi – ke Zdi nářků, aby do jedné ze skulin vložil dopis se svým přáním.


„Co si může takový papež přát, když má, nač si pomyslí a ještě je na zemi druhým po Bohu?” ptá se čísi hlas z hrstky přihlížejících.

„Kdybys vytočil na svém vatikánském faxu izraelské číslo 261 22 22, mohl jsi poslat své přání telefonem. Rabíni by ho do zdi vložili za tebe! Dělají to tak s tisícovkami přání od lidí z celého světa třikrát týdně! To víš, byznys je byznys…” vykřikne další hlas.

„Bůh měl jít před soud v Norimberku!” přidává se jiný hlas. „Za to, že se jen díval na zločiny proti Židům!”

„Na tomto místě paměti a smutku cítí srdce i duše výjimečnou potřebu mlčení,” řekl pak Jan Pavel II. v Muzeu holocaustu. „Neexistují dostatečně silná slova, aby se jimi dala oplakat a popsat neskutečná tragédie šoa. Přišel jsem do Yad Vashem, abych složil hold miliónům Židů, kteří byli obráni o všechno, především o svou lidskou důstojnost, a pak ještě zavražděni…” Možná senilita, možná jen pokrytectví svatého muže…

„Styď se, papeži!” skandoval hlouček ortodoxních Židů na Jana Pavla II. „Vypadni z naší Svaté země. Nasypeme ti smetí na hlavu…!”

„Jste normální? O co vám jde?” divila se židovská studentka. „Ať žije papež! Vždyť přece všechny Židy odprosil. Copak mám kvůli nesvárům našich praotců a otců donekonečna trpět?”

„On přece řekl, že je na straně Palestinců a to znamená, že se ztotožnil i s teroristy Hamásu a Fatáhu,” odporoval mladík v černém hábitu, s kudrlinkami pod širokým kloboukem. „Papež Hitlera – Pius XII., papež Hamásu – Jan Pavel II. Od Hitlera po Hamás!” vykřikoval a zvedl nad hlavu protipapežský transparent. „Holocaust trvá dál! Ve jménu jejich Boha zabíjeli Němci Židy!”

Papež Jan Pavel II. během své návštěvy Izraele vzpomněl sedm hříchů a sedm chyb, jichž se katolíci dopustili během věků na muslimech i Židech. Řekl, že prosí Boha za odpuštění hříchů, spáchaných v minulosti křesťany při jejich křižáckých taženích proti islámu. A že prosí Boha o odpuštění i za násilí a křivdy spáchané na Židech, ale některé izraelské listy psaly, že papež po dvou tisících letech prosí o odpuštění přímo Židy a ne Boha…

To však bylo před čtrnácti roky. Opouštím Západní zeď, odevzdávám papírovou kipu, která se zde před vstupem k pověstné Zdi nářků každému půjčuje. A jelikož nejsem Žid, mám právo vstupu též na vrchol Chrámové hory, abych si prohlédl Omarovu mešitu, která sice jako mešita nevypadá, jelikož není nasměrována směrem k Mekce, jako každá jiná mešita. Její stavitel měl ale utkvělou megalomanskou představu, že vybuduje tu nejdůležitější mešitu na světě a že se všichni muslimové budou při svých pěti denních modlitbách klanět směrem k Jeruzalému a ne k Mekce…

Jeruzalém, město nejposvátnějších míst tří monoteistických náboženství světa, se stal hlavním městem Judsko-izraelského království před více než 3012 roky za vlády krále Davida. Judaismus, křesťanství a islám. Během první židovské války v roce 70. n.l. byl Římany zničen. Po druhé židovské válce roku 132 bylo na jeho troskách vybudováno římské město Aelia Capitolina, do kterého měli Židé vstup zakázán.

bezpecnostni zed izrael

Bezpečnostní zeď nedaleko místa, kde ji líbal papež František….  FOTO : Břetislav Olšer 

Všichni byli svědky napjaté atmosféry toho dramatického dne, kdy Organizace spojených národů měla 29. listopadu roku 1947 na programu hlasování o vzniku státu Izrael a tím rozdělení Palestiny, jejíž arabští i židovští obyvatelé bedlivě sledovali rozhlasové vysílání. Byly to přímé přenosy z jednacího sálu v budově OSN v New Yorku. Napětí vrcholilo, každý věděl, že rezoluce musí být přijata dvoutřetinovou většinou hlasujících delegátů. A jak vypadalo území židovského státu po schválení jeho vytvoření? Na západě, na pobřeží Středozemního moře, to byla bahnitá nížina Sharon, na jihu kamenitá poušť Negev a na severu Galilea. Jeruzalém měl být otevřeným městem pro Araby i Židy pod dozorem OSN.

Uprostřed Jeruzaléma je Chrámová hora, původně hebrejsky Hora Moria, na níž chtěl Abrahám obětovat svého syna Izáka. Dnes je na ní Skalní dóm (hebrejsky Kefat HaSela), který je islámská svatyně, nazývaná Ušlechtilé útočiště – al-Haram al-Qudsi al-Sharif. Byla jako Omarova mešita (hebrejsky Har HaBajit) postavena mezi lety 687 a 691 kalifem Abd al-Malikem. Po celá staletí byla nazývána mešitou Umar ibn al-Chattáb. Muslimové věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Muhammad na Noční cestu do nebe roku 621 n.l., doprovázený andělem Gabrielem. Tam se prý radil s Mojžíšem a před návratem na zem dostal muslimské modlitby – Korán, v němž se praví, že Buraq nesl Mohameda na Noční cestu z al-Masjid al-Haram („posvátná mešita“ v Mekce ) do al-Masjid al-Aqsa („nejvzdálenější mešita“ v Jeruzalémě). Přestože Mekka je v Koránu zmiňována bezpočtukrát, název Jeruzalém ani jednou. A to zde stály mnoho staletí před našim letopočtem dva velkolepé židovské chrámy, než je zničili Babyloňané. resp. Římané. Muslimové tenkrát ještě netušili, která bije…

A jaká je současnost Jeruzaléma z pohledu muslimů? Jordánský ministr kultury Abdel Tweisi ujistil svého palestinského kolegu – ministra Ibrahima Al Abraše, že Jordánsko poskytne veškerou pomoc při uskutečnění oficiálního ceremoniálu v květnu 2008, při němž by byl Jeruzalém prohlášen za „Hlavní město arabské kultury pro rok 2009.“

Takový byl Jeruzalém v předvečer oslav 3012. výročí svého založení jako hlavního města Judsko – izraelského království. Potom byl papež Benedikt XVI. od 8. do 15. května 2009 na návštěvě Jordánska, Izraele a Palestinské autonomie. Ani on však nebyl v Izraeli příliš populární osobností a ještě se obával o svůj život. Jeho minulost, v níž měl něco s nacismem, byla mnoha Židům trnem v oku. Navíc podpořil blahořečení papeže Pia XII, jemuž v Izraeli přezdívají „nacistický papež“, k tomu se zastal známého popírače holocaustu britského biskupa Richarda Williamsona, přičemž sám byl německého původu…

“Bylo by lepší, kdyby se ta návštěva vůbec nekonala,“ prohlásil generál Giora Eiland, bývalý šéf Izraelské rady pro bezpečnost. “Papežova služba ve Wehrmachtu je skvrnou…” Izraelská vláda pověřila úkolem chránit papeže bezpečnostní službu Šin Bet (Šabak). V rámci operace nazvané “Bílý plášť” bylo v pohotovosti 60 tisíc policistů a 20 tisíc tajných agentů. Papež ani nevyužil při své cestě do Nazaretu tradiční “papamobil“. Vatikán mu místo něho zařídil v Německu urychlenou dodávku čtyř obrněných audi, které jsou asi bezpečnější než neprůstřelné sklo jeho speciálního vozidla. Mossad se obával, aby ortodoxní Židé po vzoru vraha Jigala Amira, který zastřelil izraelského premiéra Jicchaka Rabina, nezopakovali atentát i na Benedikta XVI.

“Infiltrovat skupinu mesianistických židů je těžší než proniknout do Hamásu,“ prohlásil agent ze Šin Bet. Michael Ben-Ari, jeden z členů Knesetu, označil příjezd Benedikta XVI. za urážku všech obětí holocaustu. V rámci své návštěvy papež sloužil mši pod širým nebem v Betlémě, Jeruzalémě a Nazaretu. Proto byly izraelské bezpečnostní síly v plné pohotovosti. Představa, že by byl v židovském státu spáchán atentát na hlavu katolické církve, naháněl všem Izraelcům hrůzu. Už tak mají na krku neustálé stížnosti na konflikty s Palestinci. Ještě aby se na ně vrhli i křesťané. Největší riziko představují členové ultraortodoxní antisionistické skupiny Neturei Karta (aramejsky Strážci města). Tito “chasidim” označují cílené údery proti teroristickým uskupením v Gaze za „etnickou čistku”. Vydali dokonce své prohlášení: “Sionistický režim je zatracený! Svatá země bude navrácena Palestincům!. Atentát na papeže není vyloučen. Otázkou prý není zda, ale kdy…

„Znám papeže Benedikta XVI., několikrát jsem se s ním sešel. Jeho návštěva by neměla být spojována s debatou o Piovi XII., byť máme důvody domnívat se, že Pius neudělal dost pro to, aby zachránil židovské životy,“ řekl Peres. Benedikt hájil Pia XII. tvrzením, že za druhé světové války pracoval „tajně a tiše, aby se vyhnul nejhoršímu a zachránil co nejvíc Židů”. Piova vatikánská tzv. tichá diplomacie za druhé světové války údajně zachránila až 800 000 Židů. Peres k tomu poté řekl, že „jestliže někdejší papež Židům pomáhal, pak to může být dokázáno stejně jako fakt, že to nedělal“…

Není to jen hra papeže Františka, ale je opravdu skromný, nejezdí v mercedesu, ale v autobusu, nebydlí v apartmánu, ale v běžném bytě, umývá nohy bezdomovcům a trestancům, tíhne zkrátka k periferii, k bídě a vyzývá k přijetí chudoby, což se moc nelíbí českým restitučním církvím za skoro sto miliard. Jorge Mario Bergoglio tvrdí: Kdo dostane políček, ať nastaví i druhou tvář. Jako kardinál Vlk…

Inu, papež František se modlil za Palestinský stát i za mír v Ukrajině; prostě činil jen to, co se od hlavního šéfa katolíků z Vatikánu očekává. Možná to však činil s větší pokorou a nezastíranou skromností, což navíc nevypadá na pouhé vypočítavé gesto. Stejně tak rovněž jako Argentinec vyjádřil své přání, aby britské Falklandy zase patřily jeho rodné zemi…

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na http://olser.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*