Počet vrahů v Británii, kteří se identifikují jako transgender, se za poslední 4 roky zdvojnásobil

Počet vrahů v Británii, kteří se identifikují jako transgender, se za poslední 4 roky zdvojnásobil

Podle údajů britského ministerstva spravedlnosti 20 odsouzených vrahů loni sdělilo vězeňským orgánům, že jsou transsexuálové, což je více než dvojnásobek počtu osob, který vznesl toto tvrzení v roce 2016 (devět odsouzených vrahů tvrdilo, že jsou transsexuálové před čtyřmi lety).

Deník Daily Mail poznamenává, že tato čísla „zesilují podezření, že někteří násilní zločinci se mohou identifikovat jako trans v naději, že se jim ve vězení dostane lepšího zacházení nebo že budou převezeni do ženské věznice“.
Počet odsouzených vrahů, kteří jsou transsexuálové, je podle údajů Transrespect versus Transphobia Worldwide dvojnásobný oproti počtu transsexuálů, kteří byli zavražděni během deseti let. Jejich údaje naznačují, že v letech 2008 až 2018 bylo ve Spojeném království zabito celkem 10 transsexuálů.

Rostoucí počet vrahů, kteří se identifikují jako transsexuálové, odráží celkově rostoucí počet transgenderových vězňů. V roce 2016, kdy byly poprvé shromážděny údaje o počtu transgenderových vězňů, 70 vězňů uvedlo, že se identifikují jako transsexuálové.

O tři roky později se odhady počtu vězňů, kteří tvrdili, že jsou transsexuálové, vyšplhaly zhruba na 1500.

Tato rostoucí populace transgenderových věznic se časově shoduje se změnou politiky v roce 2016, která umožňuje vězňům v mužské věznici požádat o přeložení do ženské věznice.

Tato rostoucí populace transgenderových věznic se časově shoduje se změnou politiky v roce 2016, která umožňuje vězňům v mužské věznici požádat o přeložení do ženské věznice. Rok po této změně politiky zveřejnila organizace Fair Play for Women (FPFW) zprávu, která odhaduje, že nejméně 41 % transgenderových vězňů byli odsouzenými sexuálními delikventy – což je mnohem více než podíl sexuálních delikventů v mužských věznicích jako celku (17 %).

FPFW poznamenala, že pokud by tito sexuální delikventi byli „všichni přemístěni do ženských věznic, celkový počet sexuálních delikventů by se zvýšil o dalších 50 %, což by znamenalo, že by se každý třetí sexuální delikvent v ženské věznici narodil jako muž“.

S využitím dokumentů ministerstva spravedlnosti získaných prostřednictvím žádostí o svobodu informací potvrdila analýza BBC údaje z FPFW, z nichž téměř polovina (60 ze 125 transgenderových vězňů) byli odsouzení sexuální delikventi. BBC poznamenala, že identifikovaných 125 transgenderových vězňů zahrnovalo pouze ty, kteří měli konferenci k vězeňským případům, což znamená, že skutečný počet vězňů identifikujícíh se jako transgender byl nepochybně vyšší než oficiální čísla.

Je třeba poznamenat, že případy, kdy transgenderoví vězni napadají ve věznicích ženy, nespáchají pouze odsouzení sexuální delikventi, jako jsou Karen Whiteová (odsouzená za pedofilii a intimní partnerské násilí) a Jessica Winfieldová (odsouzená za znásilnění dvou mladých dívek). Například nejmenovaný transgenderový vězeň obviněný ze sexuálního napadení a šikany vězeňkyň na Novém Zélandu nebyl odsouzen za sexuální trestné činy.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*