Po stopách iluminátu IV

Po stopách iluminátu IV

Mezi státy začalo nové partnerství. Dospěli jsme do skutečně jedinečného a mimořádného bodu. Krize v perském zálivu, i když je těžká, nám otevírá vzácnou příležitost k vývoji vstříc epoše jednoty. Z této těžké doby by mohlo vzejít uskutečnění nového světového řádu, našeho cíle.

Tato slova pronesl George Bush st. Před americkým kongresem dne 11.9.1990. Jako první americký prezident poprvé zmínil myšlenku Nového světového řádu, která je součásti symbolu na jednodolarové bankovce. Stalo se tak přesně 11 let před 11.9.2001, kdy teroristé napálili letadla do Newyorských mrakodrapů a tím zahájilo éru války s terorismem spojenou s omezováním osobní svobody v USA a expanzivními válkami na blízkém a středním Východě, které vedly nakonec nejen k svržení několika režimů, ale i k  vzniku Islámského státu v Sýrii a Iráku a vlně utečenců.

V čele USA stál v roce 2001 G.Bush mladší. V roce 2004 zvítězil ve volebním klání se současným ministrem zahraničí Jonem Carrym. Je zajímavé se podívat na minulost obou pánů. Ač v rozdílných politických táborech, tak oba spojovalo členství v elitním klubu na univerzitě v Yale pod názvem „Lebka a kosti“. Ač se jedná o obskurní společnost vzniklou již v roce 1832, jejími členy jsou mnohé významné osobnosti v oblasti politiky a hospodářství. Součástí přijímacího rituálu je slib poslušnosti a také např. povinné vyprávění adeptů o svých sexuálních fantaziích a zážitcích. Důvod může být prostý. Adept se tím stává vydíratelným v případě své neposlušnosti.

iluminati 4

Spolek „Lebka a kosti“ představuje jen jednu z několika elitních organizací mocných, která má zabezpečovat řízení světa elitami=ilumináty. Po druhé světové válce vznikl Bilderberg a Trilaterální komise, jako fóra významných politiků, ekonomů, bankéřů a mediálních magnátů, kde se diskutují různá témata politického a společenského vývoje světa. Zde se rozpracovávají různé dílčí programy ( např. zavedení eura ), které potom jsou dále předkládány konkrétním zemím. Nesmírně důležitou součástí jsou mediální programy, které mají ten či onen program rozšířit mezi veřejnosti a získat její souhlas.

 

Ilumináti a genetika

Dnes je módou genealogie. Důležitou je i pro příslušníky globálních elit. Na internetu je plno zajímavých rodokmenů ukazujících pokrevní příbuznost mezi americkými prezidenty a královskými rody středověku. Především britskou královskou rodinou. Linie jde dál skrze římské aristokratické rody až k vládcům starověkého Egypta a Babylónie.

Existují domněnky, že původ těchto dynastií se táhne až k těm, které nazvali Hebrejci slovem „Nefilim“. Šlo o křížence „synů božích“ a prostých lidí, kteří podle Bible a apokryfní knihy Henochovy přivedli svět ke zkáze a biblické potopě za doby Noema. Zdědili vysokou inteligenci a mnohé schopnosti od „božských lidí“, ale zároveň i jistý druh primitivismu od prostých materiálních lidí. O tom, kdy byli „synové boží“ zmínění v knize Genesis se dodnes vedou spory. Podle jedněch se jednalo o vyspělou lidskou rasu, která se zpronevěřila svému poslání a uzavřela nerovné svazky s dosud primitivními lidmi z nichž se pak narodili psychicky pokřivení jedinci. Podle druhých šlo o příslušníky některých mimozemských ras.

Každopádně ilumináti se vyznačují nedostatkem lidského citu větším než je obvyklý průměr. Dominuje u nich pragmatičnost, chladný bezcitný kalkul. Tím se podobají jisté mimozemské rase zvané Šediví. Lidé, kteří se s nimi setkají při svých únosech do UFO vyprávějí o nich jako o bytostech ovládajících telepatii a hypnózu, kteří však jsou zcela prosti emocí. Lidi unášejí proto, neboť ztrácejí schopnost vlastní reprodukce a křížením s lidmi se snaží dosáhnout přežití. Za možnost dělat inkognito pokusy na lidech dodali USA mnohé technologie, které našly uplatnění hlavně ve vojenské oblasti.

 

Ilumináti a manipulace lidí

Ilumináti se velmi dobře vyznají v psychologii. Ví o moci hypnózy a řady psychických technik ovlivňujících lidi. A také ví jak snadno ovlivnit veřejného mínění. Základem je udělat z lidí nemyslící tvory, kteří budou papouškovat to, co jím bude ať již v médiích či jinak předloženo.

Ilumináti přiznávají, že používají nečestných metod. Obhajují je však tím, že v budoucnu přinesou lidem všeobecný prospěch. Domnívají se, že to je ospravedlňuje před vyšší inteligencí. Iluzorně si myslí, že člověk který páchá zlý skutek bez pocitu špatného svědomí, nepodléhá tím zákonu karmy.Domnívám se, že to je hluboký omyl. Za každý čin budeme po zásluze odměněni bez ohledu na to jestli máme, či nemáme vlastní svědomí. To je i jejich záchrana. Po čase tak i oni pochopí, nastoupí na správnou cestu a stanou se z nich již skuteční služebníci lidí a života.

Ilumináti se zdají téměř všemocní. Zdaleka to však takto není. Vládcem světa nejsou oni, ale Bůh, proti kterému jsou oni se všemi svými možnostmi nicotní. Moc je jím dána jen potud, dokud ostatní lidé díky svým špatným vlastnostem a chybám budou potřebovat jejich výchovu.

V roce 2010 na zasedání Trilaterální komise údajně i Zbigniew Brzezinski přiznal že samotný jejich plán na vybudování Nového světového řádu se zadrhává. Lidi se přece jen brání více než čekali a mnohé státy se vzpírají. Čína je stále silnější a Rusko se nechce podřídit ( proto taková kampaň proti Putinovi). Existují svědectví, že i mezi rody globální elity jsou vážné rozepře a spory, které realizaci plánu světovlády narušují.

 

Závěr

Tímto končím seriál Po stopách iluminátů. Jistě se v budoucnu k některým otázkám ještě vrátím. Čerpal jsem materiály hlavně z internetu. Některé názory jsou zde protichůdné. Přesto si lze na základě nich, jejich kritickým čtením a přejímáním udělat obraz o politické historii světa posledních stoletích v širší perspektivě než z mainstreamových médií a knih.

 

Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Po stopách iluminátu IV

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*