Po 100 letech

Po 100 letech

Nový rok 2017 začal. Ač ještě nevíme, co nás v něm čeká, bezesporu vzpomeneme na tři historické události, ke kterým došlo před sto lety a které až do současnosti významně ovlivňují běh světa.

Udály se v době, kdy v Evropě již čtvrtým rokem zuřila vyčerpávající válka s dosud nebývalým počtem lidských obětí a materiálních ztrát.

První z událostí byl vstup USA do války po boku Dohody, tedy Anglie, Francie a tehdy ještě i Ruska. Stalo se tak v dubnu 1917, kdy americký kongres schválil vyhlášení války Německu. USA tak poprvé v dějinách významně zasáhly do evropského dění a fakticky se staly globální mocností. O důvodech vstupu USA do války se dodnes vedou diskuze. Existuje i názor, že klíčovou roli v tomto aktu hráli Rothschildové a jím spříznění bankéři. Údajně slíbili Británii, že do války zatáhnou Američany výměnou za to, že po válce povolí Británie židům vystěhování do Palestiny. Tak se i stalo. Země Dohody zvítězily. Palestina se dostala pod britskou správu a začalo masivní stěhování evropských a amerických židů do Palestiny, které nakonec vedlo v roce 1948 ke vzniku Izraele, ale i ke konfliktu židů s Araby a Palestinci.

Druhou událostí byly dvě revoluce v Rusku. Během té první, únorové byla svržena staletá carská monarchie. Během druhé říjnové byla poprvé v dějinách nastolena „diktatura proletariátu“, nebo-li tzv. socialistický řád, který měl být předstupněm beztřídního komunismu. Realita byla však poněkud jiná. Již sama bolševická revoluce ve skutečnosti nebyla revolucí, ale spíše politickým převratem. Samotní vůdci revoluce byli daleko více než obhájci práv prostého lidu agenti některých vlivných zahraničních kruhů. To, že Vladimír Iljíč Lenin uskutečnil revoluci s požehnáním Německa, jehož tajná služba zorganizovala jeho transport vlakem ze Švýcarska do Ruska je dnes již všeobecně známo. Méně znám je již fakt, že druhý hlavní vůdce revoluce Lev Davidovič Trockij se těšil velké přízni bohatých bankéřů z Wall Streatu, kteří zjevně podporou tohoto bolševika i přes proklamovaný odpor k bolševismu sledovali také své strategické cíle.

Třetí událostí byl asi nejznámější náboženský zázrak moderní historie, který je svědectvím toho, jak omezené je naše současné vědecké poznání. Došlo k němu 13.10.1917 v portugalské Fatimě. Od května 1917 se zde vždy třináctého v měsíci třem dětem pravidelně zjevovala krásná žena, kterou děti vychované v katolické víře vnímali jako pannu Marii. Žena jím sdělila dvě poselství, která byla později publikována. Hovořilo se v nich o válce v Evropě, ohrožení Ruska dekadentní ideologií i hrozbě další velké války, která přijde pokud se lidstvo po té první nenapraví. Vrcholem však bylo až říjnové zjevení. V den zázraku panovalo příšerné počasí. Tisíce lidí stály v hustém dešti a očekávali co se bude dít, uskutečnění zázraku bylo totiž oznámeno pannou Marii již v předchozích zjeveních. Když už se zdálo, že k ničemu nedojde, najednou z mraků vystoupilo zářící rotující Slunce a dalo se v koncertu pestrých měnících se barev do rychlého pohybu po obloze. Ohromení lidé promoklí na kost, byli v tomu okamžiku zcela suší. Jev byl pozorován lidmi několik kilometrů od místa zjevení a zcela otřásl materialistickým smýšlením řady svědků. Zatímco lidé pozorovali zázrak, jedna z vizionářek, Lucia přijala od panny Marie ještě jedno poselství, které vstoupilo do historie jako třetí poselství z Fatimy. Dostala od panny Marie za úkol jej zapsat a předat papeži, který měl jeho obsah zveřejnit v roce 1960. Nestalo se tak však , i když se objevují informace, že text byl dán k dispozici významným státníkům a hrál významnou roli během mírových jednání Kennedy-Chruščov.

Logicky se tak objevila na veřejnosti neoficiální verze tohoto dokumentu. Píše se v ní o hluboké krizi uvnitř církve, objevu zbraní hromadného ničení a možnosti apokalyptického střetu mezi velmocemi. Je docela možné, že letošní rok 2017 bude významným rokem z hlediska toho, co se v proroctví píše. Vidíme polarizaci společnosti, která se dotýká velmi silně i samotné církve. Vidíme nebezpečné vyostření vztahu mezi jadernými velmocemi USA a Ruskem, které snad bude umenšeno po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. A vidíme konec konců i pokračující prudkou změnu klimatu. Vždyť teploty kolem nuly, které nyní uprostřed zimy panují na severním pólu, v kontrastu s extrémními pod -50stC mrazy na Sibiři, nejsou až tak obvyklé.

Na závěr bych rád všem popřát vše nejlepší do Nového roku 2017. Jistě to nebude lehký rok, přesto si myslím, že je tu silná naděje v posílení určitých pozitivních trendů ve společnosti i vědě, které jsou již dnes i přes všeobecnou společenskou krizi a úpadek jasně patrné.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*