Pendleři – pravda v plné nahotě

Pendleři – pravda v plné nahotě

Problém pendlerů jen prokázal, jak katastrofální rozdíl je mezi platy zaměstnanců v Německu, Rakousku a České republice.

Opatření, která byla v souvislosti s pandemií provedena na celém světě, se nemohou brát na lehkou váhu. O to hrůzostrašněji působí na občany zprávy vlády, že nejohroženější skupinou populace jsou senioři, občané nad 65 let věku. O to hrůzostrašněji působí kroky, které vláda pro ně koná, či nekoná:

Vyhrazené časy seniorů pro nákupy – měnící se takovou rychlostí, že je z toho nepřehledná patlanina. Vše mediálně působí jako volební kampaň, co vše pro seniory děláme, než skutečná péče o ně.– Domovy pro seniory, zařízení dlouhodobě nemocných a podobná sociální zařízení, (místo, kde žije nejvíce ohrožená skupina občanů).

V době nouzových opatření v důsledku pandemie se dovídáme, že se tato zákeřná, pro seniory smrtelná nemoc, vyskytla ve velkém rozsahu v našich domovech pro seniory. Nakaženi jsou nejen senioři, ale i zaměstnanci.

Nastává krizová situace, ve které ministr zdravotnictví vydává jedno nesmyslnější nařízení za druhým, jako by členové vlády situaci v domovech neznali. O předvídatelnosti a opatřeních na profesionální úrovni nelze v této chvíli hovořit.

– Katastrofální situace v těchto zařízeních vyplula na veřejnost díky médiím ještě před pandemií. Absolutní nedostatek personálu v těchto zařízeních. Jejich nesmírně náročná práce a naprosto ubohé finanční ohodnocení jejich práce. Není doposud znám závěr, jak bylo naloženo s podezřením z týrání seniorů, kteří jsou na pečovatelích zcela závislí. To vše bylo dokonce některými politiky v nedávné době bagatelizováno a zesměšňováno.

–  Absolutní nezvládnutí situace s našimi seniory a k tomu udělení výjimky pro pendlery, kteří poskytují sociální služby v Rakousku a Německu (údajně požádala o výjimku paní Merkelová pana Babiše, nebo se jednalo o přímé oslovení ministra vnitra Hamáčka).

– Jaká je politická odpovědnost za zdraví našich občanů konkrétně ze strany těchto politiků? Upřednostnili výjimku pro pendlery, přitom ohrožují zdraví našich občanů

–  Zdůvodnění politiků, že pendleři mají rodiny a musí vydělávat, je naprosto liché. Proč nemohou pracovat v našich sociálních službách a starat se o naše seniory, či postižené občany, kde je nedostatek personálu? Víte proč? Protože jim platíme za jejich práci almužnu!!!

– Naopak, plně chápu pendlery, že pracují v zahraničí, kde za tutéž práci mají násobné platy, než u nás v České republice

– PROČ TENTO PLAT ALE NEMOHOU MÍT DOMA. PROČ Z ČESKÝCH OBČANŮ UDĚLAL TENTO SYSTÉM DRUHOŘADÉ OBČANY EÚ??? A TO VE VŠECH PROFESÍCH. ZAMĚSTNATNCI U NÁS POBÍRAJÍ TŘETINOVÝ NEBO DOKONCE ČTVRTINOVÝ PLAT, NEŽ JE TOMU V RAKOUSKU NEBO V NĚMECKU!!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*