Papeži Františku-ty potřebuješ, aby ti Ježíš zlískal záda důtkami za tvé pokrytectví. Evropu nelze srovnávat s neplodnou Sárou

Papeži Františku-ty potřebuješ, aby ti Ježíš zlískal záda důtkami za tvé pokrytectví. Evropu nelze srovnávat s neplodnou Sárou

Nedávno papež František opět otevřel svá Jidášská ústa, aby lidem v Evropě sdělil, že Evropa je jako Sára, neplodná žena Abraháma, kterou oplodní uprchlíci. Co nám chtěl ten žid v papežském rouše vlastně sdělit??? Sděluje nám skutečné záměry mocných tohoto světa, nebo svá zbožná přání??? No – zbožná ta jeho přání asi nebudou, protože to by chudák Sára musela být doslova motorovou prostitutkou, aby všechna ta černá péra dokázala zvládnout a Sára prostitutka nebyla. Alespoň bible v tomto smyslu nehovoří.

Co se týče Evropy, tak ta se skutečně neplodnou stává, ale uprchlíci nejsou příčinou ani řešením tohoto stavu. Srovnávání Sáry a Evropy je snahou o vytvoření obrazu podle biblických principů, aby nemyslící ovce přijaly tyto postupy jako obraz boží vůle, ale to je ve skutečnosti holý nesmysl. Papež těmito svými slovy potvrdil svou spolupráci s lidmi snažícími se prosadit globalizaci a multikulturní společnost!! To však není posunem vpřed, ani vůlí boží!!! To je zločin Františku a ty lžeš lidem, což je hřích.



Evropa není neplodná ve smyslu čistě ženském, tedy ve smyslu plození dětí jako tomu bylo u Sáry. To je lež. Evropa je neplodná ve smyslu politickém a společenském, což je rozdíl zásadního charakteru. K této neplodnosti nevedou žádné fyziologické aspekty, nýbrž aspekty politické, ekonomické, společenské, ale bezesporu také aspekty církevní. Evropa je zmítána politickou nesourodostí, ztrátou idejí a vůdců, ale také značným nezájmem občanské společnosti.

Tento Evropský stav se vyvíjí už velmi dlouho a hlavními hřebíčky do rakve Evropy byly záležitosti jako vznik Evropské unie, procesy globalizace a v neposlední řadě prosazování multikulturního pojetí společnosti. Za těmito záležitostmi tvořící obal problému se skrývá samotné jádro problému a tím je nesporně kapitalismus. On je totiž motorem nesmyslů jako je projekt EU, globalizace a multikulturalismu. Nedělá to v žádném případě pro pohodu a blahobyt obyčejných lidí, ale pro svůj vlastní hmotný profit. Ostatně kapitalismus je primárně založen na hmotném profitu-to snad víte a tento profit je dosahován prostředky slušně řečeno za hranou slušnosti a dobrých mravů. Principy kapitalismu stojí především na penězích, zisku a kapitálu a tyto aspekty přímo ovlivňují politickou scénu a společenský vývoj.

Dá se říci, že politické síly skákají tak, jak nejmocnější ekonomické kartely pískají a tudíž je jasné, že řídící složkou politiky a společnosti je kapitál, což je diktatura kapitálu. V této diktatuře mít plnou hubu demokracie je nesmírně směšné a politikům se musím smát, jak stupidně oblbují lidi. Politici to samozřejmě nečiní pro nic jiného, než pro peníze a udržení se u imaginární moci, kterou ve své podstatě nemají. Tuto záležitost žádní migranti neřeší. Ti mohou být jen zneužiti jako laciná pracovní síla a nebo síla na rozvrácení tradičního života Evropanů. Pravda-mohou přinést i probuzení Evropy a národů v ní žijících. Probuzení v tom smyslu, že se Evropané vzbouří a silou se vetřelců zbaví, což nebude nic jiného než válka. To však znamená, že občané opět budou svými silami a svou krví nuceni platit za prasárny způsobené kapitalismem. Opět se tedy bude opakovat scénář z minulosti, kdy tomu bylo úplně stejně při posledních dvou světových válkách. Lidé už zapomněli, kdo jako prvotní příčina stál za dvěma velkými válkami.

Církev v těchto procesech hraje velmi výraznou roli a nemůže popřít, že na ní ulpělo značné množství spoluviny. Papež František o tom nemluví, ale je pravdou, že církev se vždy přizpůsobila novému světovému řádu a dokonce jej pomáhala vytvářet a to bez ohledu na rozpornost s biblickými texty. Tyto byly vždy upraveny tak, aby změny byly stravitelné pro poddajné ovečky chodící pánu bohu líbat nožičky a změny v textu byly mnohdy sváděny na chybný překlad, či bylo manipulováno s formami výkladu, neb jak víme, tak bible je psána v obrazech a tyto jsou snadno výkladem manipulovatelné. Proč tak církev činí, i když jsou zde rozpory s písmem?? Přeci proto, že z toho má.

Napsal jsem termín nový světový řád. Mnozí lidé píší, že nový světový řád je konspirací a že nemohu snahy o jeho implementaci doložit. Vážení přátelé-pojem nový světový řád není v lidské společnosti ničím novým a již několikrát proběhl, i když v dobách minulých měl název jiný. Důležité na tom je, že prvopodstata je stejná. Vezmu li zcela základní vývojové linie společnosti, tedy společnost prvobytně pospolnou, následně společnost otrokářskou, dále feudální, pak kapitalistickou a ukončovala tuto řadu společnost socialistická. Tyto společenské změny se nazývají přechodem k novému světovému řádu. Je jisté, že dříve nebo později ke změně společenského řádu opět dojde, ovšem nezahubí li lidstvo samo sebe. Snahy o nový světový řád a jeho nastolení samozřejmě v současnosti jsou. Hlupák vám řekne, že nový světový řád bude multikulturní. Nebude. Tato pitomost je jenom vějička pro pitomce a to i přesto, že se tato kravina učí na základních školách v deváté třídě. V učebnicích se píše, že půjde o společnost bez jakýchkoliv národnostních rozdílů, či rozdílnosti skrze víru. Takovou pitomost zplodil úplný idiot a nikdy toto nemůže fungovat. Ještě jsem neviděl žida, který by se dobrovolně vzdal svého židovství, kde je pokládán za příslušníka vyvoleného národa, jemuž náleží vláda nad celým světem. Dejte araba vedle žida a zabijí se. Dejte muslimy ke křesťanům a muslimové nás budou zabíjet atd. Multikulturalismus má v první řadě vyvolat novou velkou válku a to je směrný cíl. Teprve po ní přijde implementace nového světového řádu. Teprve potom, až se lidé povraždí sami mezi sebou a populace lidí poklesne na únosnou mez pro planetu.

Papeži Františku-pěkně tě prosím-přestaň už lidem lhát a přestaň hájit zájmy struktur, které tě sice dobře platí, ale chtějí vyzabíjet lidi. To ti není hanba?? Vrať se prosím k podstatě písma a nebuď apoštolem zla. Ty to vše dobře víš, že je to podvod. To se nebojíš muk pekelných???




Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*