Papež prohlašuje : „Islám není terorismus. Migrace není nebezpečí, je to výzva k růstu.“

Papež prohlašuje : „Islám není terorismus. Migrace není nebezpečí, je to výzva k růstu.“

Papež : „Žádný národ je zločinný a žádné náboženství je teroristické. Neexistuje žádný křesťanský terorismus, neexistuje žádný židovský terorismus a neexistuje islámský terorismus.“ Jako model příkladné integrace uvádí Švédsko.

V pátek dopoledne navštívil papež František nejmladší římskou státní univerzitu

Papež v Římě. Univerzita TRE. (avvenire)
Papež v Římě. Univerzita TRE. (avvenire)

Řím, 17.02.2017. Dvě fakulty s dvanácti katedrami, čtyřicet tisíc zapsaných studentů a dvacet pět let od založení – to je Třetí římská univerzita (Universitá Roma Tre), mladé akademické a vědecké pracoviště.

Po úvodním pozdravu rektora univerzity, architekta Mario Panizza následovaly otázky studentů, které se týkaly problému narůstajícího násilí, vztahu univerzity k okolnímu světu a strachu evropského obyvatelstva z migrace .

Poslední otázku kladla 31letá Syřanka jménem Nour Essa, která žije spolu s manželem a dítětem v Itálii a studuje nyní na zdejší univerzitě biologii. Její rodina byla jednou z těch muslimských rodin, kterým byl během loňské návštěvy Svatého otce na ostrově Lesbos (16.4. 2016) udělen azyl a které přicestovaly do Itálie na palubě papežského speciálu.

Nour ve svojí otázce zmínila, že ve vztahu k migrantům existuje mezi lidmi strach z ohrožení křesťanské kultury v Evropě.

Papež František v souvislosti s evropskou identitou zmínil nejprve dějiny evropského kontinentu:

Migrace ? Výzva k růstu …

„Evropa vznikla z invazí a migrací… například Normanů.. ale to vy znáte lépe než já… byla zkrátka takto rukodělně utvořena. Migrace nejsou nebezpečím, nýbrž výzvou k růstu …“

    Papež na ostrově Lesbos (16.4. 2016). Přivezl do Itálie 3 muslimské rodiny, 12 lidí. (AFP)
Papež na ostrově Lesbos (16.4. 2016). Přivezl do Itálie 3 muslimské rodiny, 12 lidí. (AFP)

A strach ?

Papež si vybavuje výlet na Lesbos: Vzpomínám si, že jsem ten den velmi trpěl. Do letadla vstoupili (vybraní migranti) přede mnou. Palubní personál řekl, že se mají jít dolů rozloučit. Oni nechtěli vystoupit ! Báli se, aby tam nezůstali.“

Je důležité, aby se na problém imigrantů myslelo dobře i dnes. Proč je taková silná migrace z Afriky a Středního východu do Evropy. Je tam válka, prchají. Je tam hlad, prchají. Ideálním řešením by byl mír nebo investice do těchto míst, aby měli prostředky k práci. Jsou to vykořisťovaní lidé. Nemají práci, protože byly využiti. Prchají, ale aby se dostali do Evropy jsou také využíváni. Čluny a překupníci žen a mužů. Mare Nostrum je nyní hřbitov. Mysleme na to, když jsme sami, jako kdyby to byla modlitba. „

Poté papež mluvil o terorismu a zejména o útocích, které zkrvavili Evropu: Mladíci, kteří se podíleli v masakru v Zaventem byli Belgičané: narození v Belgii, imigranti druhé generace, ghettoizovaní a neintegrovaní.“

Švédsko,Rinkeby: škola, v této čtvrti žije 95% imigrantů. (espresso)
Švédsko,Rinkeby: škola, v této čtvrti žije 95% imigrantů. (espresso)

http://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.247649.1453732963!/httpImage/image._gen/derivatives/gallery_648/image.

Integrace: model je Švédsko

„Ale jak se mají přijímat migranti? Jako bratři a sestry – lidské bytosti . Jsou to muži a ženy jako my. Každá země má vidět, jaký počet je možné přijmout. Pak nejen přijmout : integrovat, aby se naučili jazyk, aby měli práci, domov. „

Když přiletěla Nur, tři dny poté děti chodily do školy. Když ke mně přišli na oběd po třech měsících, děti mluvili italsky. Toto je integrace. Pak většina měla práci. Připomínka, kterou papež nazývá důležitou: „přinášejí kulturu, která je pro nás bohatstvím a naopak dostávají naši kulturu: jedná se o výměnu a to zbavuje strachu.“

Zločinci, které vidíme v novinách jsou narozeni zde a nebo migranti, je zde troche od všeho. V Evropě existují příklady integrace. Ve Švédsku přijali mnoho jihoamerických migrantů, ale druhý den měli dům, zaměstnání, učili se jazyk“. Švédů je 9 milionů, připomíná papež: z nich je 890tisíc přistěhovalců nebo dětí přistěhovalců, integrovaní.“ Cituje ještě jednu cestu do Stockholmu. Když jsem odjížděl ze Švédska přišla mě pozdravit ministryně, dcera švédské ženy a otce migranta z Gabonu. Byla to ministryně.“

A na závěr František prohlašuje: předám můj připravený proslov rektorovi, může sloužit k zamyšlení.“

https://www.avvenire.it/papa/pagine/visita-all-universita-degli-studi-roma-tre?utm_content=bufferd9d2a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/papa-francesco-attentatori-bruxelles-erano-belgi-1365431.html

Františkovo poselství

Papež pak poslal zprávu Lidovému hnutí, shromážděného v Kalifornii. A i tady mezi jinými tématy je také to, o mezinárodním terorismu:

Žádný národ je zločinný a žádné náboženství je teroristické. Neexistuje žádný křesťanský terorismus, neexistuje žádný židovský terorismus a neexistuje islámský terorismus. Neexistují. Žádný národ – řekl papež – je zločinecký, drogový překupník nebo násilnický „.

Podle Františka jsou fundamentalistické a násilní lidé ve všech zemích a ve všech náboženstvích, kteří jsou také posíleni nesnášenlivoou generalizací a živí se nenávistí a xenofobií.“

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/papa-francesco-attentatori-bruxelles-erano-belgi-1365431.html

    Matteo Salvini - Liga severu. Na plakátu je napis: Oni utrpěli imigrace - dnes žijí v rezervacích! (fb)
Matteo Salvini – Liga severu. Na plakátu je napis: Oni utrpěli imigrace – dnes žijí v rezervacích! (fb)

Poselství papeže Františka vyvolalo bouřlivé reakce:

Federální tajemník Ligy severu, Matteo Salvini na papežova slova řekl: „Zdá se mi, se vší úctou, že papež popírá důkazy „…

Na Bergogliova slova dále reagoval z Ligy severu také Místopředseda Senátu Roberto Calderoli: „Ministerstvo vnitra nás informuje, že během krátké doby – něco málo přes měsíc, bylo vyloženo 9456 imigrantů, to je dokonce o 43% více než před rokem. To znamená, že riskujeme, že nás v tomto roce, 2017, zaplaví více než 200 tisíc imigrantů. Papež František říká, že je všechny musíme integrovat a uvádí model Švédska, který dal každému imigrantovi práci. Ne, drahý Svatý otče, zatímco Itálii, na rozdíl od Švédska, má celkovou míru nezaměstnanosti nad 11% a nezaměstnanost mládeže více než 40%, takže práci musíme dát v první řadě našim. Pokud budeme pokračovat s touto invazí a s těmito čísly, brzy se budeme muset integrovat my podle nich, “ dodal Calderoli.

Magdi Cristiano Allam politik, novinář a spisovatel egyptského původu žijící v Itálii píše:

… Křesťanství je založeno na lásce k bližnímu, křesťan je povinen milovat křesťansky muslima bez ohledu na jeho víru, ale ne legitimovat jeho náboženství – jeho obsah je zcela neslučitelný s křesťanskou vírou, protože islám odsuzuje judaismus a křesťanství a legitimizuje zabíjení nevěřících.

Postačilo by, kdyby František naslouchal více pozorně kněžím a křesťanským biskupům a katolíkům ze blízkého východu – orientu, kteří znají arabštinu a Korán, kteří utrpěli diskriminaci a islámské pronásledování pouze kvůli jedinému faktu – býti křesťanem …

Papež František si jistě vzpomene, že v celém Středomoří bylo křesťanství až do sedmého století. A to, že v době kratší než 200 let po Mohamedově smrti v roce 632 křesťanská populace z 98%, která žila ve východním a jižním pobřeží Středozemního moře byly násilně podřízena islámu. A protože to vzpomenul ve svém proslovu Lectio Magistralis v Řezně 12. září 2006 Benedikt XVI, byl tzv. položen na kříž, dokavad z donucení neodstoupil.

František pravděpodobně to všechno ví, a proto nemůžeme dále říkat, že se plete. Musíme mít intelektuální poctivost a lidskou odvahu říci, že František koná vědomě v souladu se strategií a cílem zajistit legitimitu islámu jako náboženství za každou cenu, i když to vyvrcholí v sebevraždu církve.

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/salvini-su-terrorismo-islamico-bergoglio-nega-evidenza-1365544.html

http://www.ilgiornale.it/news/politica/caro-papa-francesco-si-sbaglia-terrorismo-islamico-esiste-1365629.htm

Tak k tomuto tématu jsem shora uvedla prohlášení předních politiků Ligy severu a spisovatele, které na 100% sdílím a jen dodám, že muslimská imigrantka studuje na univerzitě, zatímco mnoho místních studentů jsou nuceni přerušit studium a nebo vůbec na univerzitu nenastoupí, protože na to ty tisíce eur prostě nemají !!! Je vidět, že tzv. právo na vzdělání se platí jen někomu … Imigranti budou studovat zadarmo a naše děti na ně budou makat! Jinak se papež ve svém projevu také pochlubil, že přivezené děti z tábora na Lesbosu byli do 3 dnů zařazeny do škol … tudíž bez jakékoliv karantény, ale to je již jiné téma o kterém jsem již v minulosti psala … No a jako model nám doporučuje Švédsko, kde je dnes nejvíce znásilnění a napadení místního obyvatelstva ze stran imigrantů … a jsou to naopak švédové, kteří se dnes musí integrovat např. ve čtvrti Rinkeby … co ještě dodat?
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Papež prohlašuje : „Islám není terorismus. Migrace není nebezpečí, je to výzva k růstu.“

  • Papež vyzývá k přijímání uprchlíků. Ať tedy církev vrátí majetek a peníze potřebným. Ať se vzdá svého luxusu ve prospěch potřebných. Až to církev udělá a Muslimové budou za to vděční a začnou pracovat a tvořit, pak teprv uvěřím, že mohou Evropu obohatit. Církev ale bude vyzývat ostatní, aby se vzdali svého majetku a všeho, co vytvořili svou prací, ve prospěch těch, kteří nikdy pracovat nebudu a vždy budou „nevěřícími“, kterými jsou pro ně i křesťané, pohrdat. Totéž platí o Merkelové – ať se vzdá svého luxusu ve prospěch uprchlíků a pak teprv k tomu vyzývá ostatní.

  • Papež je více než divný patron. Komu slouží, myslím , že to není tak těžké uhodnout. On si myslí, že svým postavením může ještě více zdebilizovat mnohé věřící a posloužit tím plánu globalizace, který potřebuje hloupé stádo, které se dá lehce ovládat. Myslím, že mnozí velcí opravdu věřící by s nim vyběhli.

  • Papez se zapojil do medilalniho mainstreamu, generovaneho Obamovym establishmentem a rozsirovanym svetovymi agenturami, ktery pretrvava. Cirkev tim potvrzuje, ze jako uz po staleti jde proti lidem a podporuje politiku mocnych tohoto sveta. Odkaz Jezise neuskutecnuje, zije v prepychu, kaze vodu a chlasta vino jako vzdy. Ta bohata cirkev neuvolni sama zadne penize pro uprchliky, nevycleni jim zadne prostory ve svych prazdnych palacech.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*