Papež František vyzývá k drastickým opatřením pro boj proti „klimatické nouzi“

Papež František vyzývá k drastickým opatřením pro boj proti „klimatické nouzi“

Lidské bytosti způsobily „klimatickou nouzi, která vážně ohrožuje samotnou přírodu a život“, prohlásil papež František, než vyzval k „drastickým opatřením“ k boji proti globálnímu oteplování.

Ve svém poselství na Světovému dni modlitby za péči o stvoření, papež přijal apokalyptický tón povzbuzený klimatickými šílenci vyvolávajícím, paniku, aby vyděsil lidi, že musí jednat.„Pokud jde o stvoření, příliš mnoho z nás se chová jako tyrani,“ prohlásil. „Snažme se změnit a přijmout jednodušší a ohleduplnější životní styl!“

„Nyní nastal čas opustit naši závislost na fosilních palivech a rychle a rozhodně přistoupit k formám čisté energie a udržitelného a oběhového hospodářství. Naučme se také naslouchat domorodým národům, jejichž věková moudrost nás může naučit, jak žít v lepším vztahu k životnímu prostřední,“ uvedl.

Nedávné studie ukázaly, že jazyk „změny klimatu“ a „globálního oteplování“ nevyvolává u lidí emocionální reakci a tak klimatičtí šílenci vydali výzvu k použití silnějších výrazů, které by lidi přiměly k akci.

Loni v dubnu zveřejnil tým reklamních konzultantů společnosti SPARK Neuro výsledky studie, která naznačuje, že opotřebované výrazy, jako je „změna klimatu“, lidi příliš neděsí, zatímco silnější slova, jako je „klimatická krize“ a „environmentální kolaps“, produkují výrazně silnější emocionální dopad.

Například výraz „klimatická krize“ získal „o 60 procent větší emoční reakci posluchačů“ než „změna podnebí“.

Ve svém výzkumu SPARK Neuro měřila fyziologické údaje, jako je mozková aktivita a pot z dlaní, aby kvantifikovala emoční reakce lidí na podněty.

Ze šesti různých možností se „globální oteplování“ a „změna podnebí“ umístily jako nejhorší, šikovně je porazily „klimatická krize“, „ničení životního prostředí“, „destabilizace počasí“ a „kolaps životního prostředí“.

Papež se zjevně připojil ke klimatickým alarmistům tím, že použil ostřejší jazyk a ve svém poledním projevu upustil od dřívějších výrazů na změnu klimatu a používal „klimatickou nouzi“ a „ekologickou krizi“.

Papež také zdůraznil, že nadcházející summit OSN o změně klimatu bude mít zvláštní význam, přičemž navrhnul, aby vlády měly v tomto ohledu odpovědnost za to, aby projevily politickou vůli přijmout „drastická opatření k co nejrychlejšímu dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů“.

Papež František se konkrétně odvolával na požáry v amazonském regionu a vyzval všechny, aby „využili těchto příležitostí a reagovali na volání chudých naší země!“

„Egoismus a vlastní zájem proměnili stvoření, místo setkání a sdílení, v arénu konkurence a konfliktu,“ řekl. „Tímto způsobem je ohroženo samotné životní prostředí: něco dobrého v Božích očích se stalo něčím, co je třeba využít v lidských rukou.“

„Zhoršení v posledních desetiletích vzrostlo: stálé znečištění, pokračující používání fosilních paliv, intenzivní zemědělské využívání a odlesňování způsobují zvyšování globálních teplot nad bezpečné úrovně,“ řekl.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Papež František vyzývá k drastickým opatřením pro boj proti „klimatické nouzi“

  • Tahle cernoprdelnicka verbez vzdycky lhala a ted v tom jenom pokracujou.Hlavne kdyz to sype zlatacky do Vatikanu,ze?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*