Papež František vyzývá k „čistým nulovým emisím uhlíku, jakmile to bude možné“

Papež František vyzývá k „čistým nulovým emisím uhlíku, jakmile to bude možné“

Papež František hostil vědce a náboženské vůdce ve Vatikánu, kde podepsali společnou výzvu požadující uhlíkovou neutralitu a radikální změnu životního stylu.

„Vědci nás varovali, že k obnově planety může zbývat už jen jedno desetiletí,“ prohlašuje výzva a vyzývá k dosažení „čistých nulových uhlíkových emisí co nejdříve, kdy se do čela snižování vlastních emisí a financování snižování emisí chudších států postaví bohatší země.“

Výzva, kterou podepsala řada vědců a vůdců z různých náboženských tradic, je určena zejména účastníkům nadcházející konference COP26 OSN o změně klimatu, která se koná v Glasgow ve Skotsku od 31. října do 12. listopadu.Dokument prohlašuje, že škody na životním prostředí vyplývají z „predátorské tendence vidět přírodní svět jako něco, co je třeba využívat bez ohledu na to, do jaké míry závisí přežití na biodiverzitě a na zachování zdraví planetárních a místních ekosystémů“.

„Neúspěchy takového přístupu dokládají četné krize, jimž lidstvo čelí; ty jsou nakonec spojeny s krizí hodnot, etickou a duchovní,“ uvádí.

„Globální teploty už vzrostly natolik, že je planeta teplejší než kdykoliv jindy za posledních 200 000 let,“ pokračuje. „Blížíme se k nárůstu teploty o více než dva stupně nad úroveň před průmyslovou revolucí.“

„Není to jen fyzický problém, ale také morální výzva,“ tvrdí text.

Signatáři znovu opakují své přesvědčení, že svět čelí strašlivé „klimatické krizi“, a trvají na tom, že nyní je „čas na naléhavou, radikální a zodpovědnou akci“.

„Změna klimatu je vážnou hrozbou,“ uvádí text.

Výzva také naléhá na vlády, aby usnadnily „přechod k čisté energii“ a zároveň ukončily hlad a podpořily „udržitelný životní styl a vzorce spotřeby a výroby“.

V souladu s papežem Františkem dokument vyzývá k „ekologické přeměně“, chápané jako „změna názoru mezi členy našich tradic ve vztahu k zemi a k ostatním lidem“.

K „dalekosáhlým ekologickým opatřením“, která text prosazuje, patří snížení emisí uhlíku, dosažení uhlíkové neutrality, zlepšení nakládání s odpady a rozvoj obnovitelné energie.

Signatáři také volají po finančních investicích sladěných s „ekologicky a sociálně odpovědnými normami, zajišťujících větší zodpovědnost a transparentnost jako tendenci odklonit se od investic do fosilních paliv a směřovat k investicím do obnovitelné energie a obnovujícího se zemědělství“.

„Snažíme se sloužit lidem světa, zejména chudým a budoucím generacím, podporou prorocké vize, tvůrčího, uctivého a odvážného jednání v zájmu Země, našeho společného domova,“ uzavírá text.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*