Papež František: Odpor vůči imigraci je „primitivní“ reakce

Papež František: Odpor vůči imigraci je „primitivní“ reakce

Papež František zopakoval svou výzvu k přívětivějšímu přístupu k migrantům a trvá na tom, že každý má právo „snít o lepší budoucnosti“.

„Určité populistické politické režimy i určité liberální ekonomické přístupy tvrdí, že přílivu migrantů je třeba za každou cenu zabránit,“ naříká papež v novém encyklickém dopise nazvaném Fratelli Tutti (Bratři všichni) s tím, že v sázce je „velké množství životů“.„Uvědomuji si, že někteří lidé jsou ve vztahu k migrantům váhaví a ustrašení,“ prohlašuje papež. „Považuji to za součást našeho přirozeného pudu sebeobrany.“

„Žádám všechny, aby se od těchto prvotních reakcí oprostili, protože existuje problém, kdy pochybnosti a obavy podmiňují náš způsob myšlení a jednání natolik, že se stáváme netolerantními, uzavřenými a možná i – aniž bychom si to uvědomovali – rasistickými,“ varuje. „Tímto způsobem nás strach zbavuje touhy a schopnosti setkat se s tím druhým.“

V některých hostitelských zemích „migrace vyvolává strach a znepokojení, často podněcované a zneužívané pro politické účely,“ uvádí. „To může vést ke xenofobní mentalitě, protože lidé se uzavírají do sebe, a je třeba to rozhodně řešit.“

„Mnoho migrantů uprchlo před válkou, pronásledováním a přírodními katastrofami,“ poznamenává. „Jiní právem hledají příležitosti pro sebe a své rodiny. Sní o lepší budoucnosti a chtějí vytvořit podmínky pro její dosažení.“

„Bezohlední překupníci, často napojení na drogové nebo zbrojní kartely, využívají slabosti migrantů, kteří se na své cestě příliš často setkávají s násilím, obchodováním, psychickým a fyzickým týráním a nevýslovným utrpením,“ dodává.

„Migrace bude více než kdy předtím hrát klíčovou roli v budoucnosti našeho světa,“ prohlašuje.

Papež také trvá na právu lidí cestovat do míst, kde mohou najít „osobní naplnění“, a také na nutnosti udělit plné občanství dlouhodobě pobývajícím rezidentům.

Jsme povinni „respektovat právo všech jednotlivců najít místo, které odpovídá jejich základním potřebám a potřebám jejich rodin a kde mohou nalézt osobní naplnění,“ píše.

„Pro ty, kteří nepřišli teprve nedávno a již se podílejí na struktuře společnosti, je důležité uplatnit pojem „občanství“, který je založen na rovnosti práv a povinností, v jehož rámci se všichni těší spravedlnosti,“ prohlašuje. „Je proto nezbytné zavést v našich společnostech koncepci plného občanství a odmítnout diskriminační používání pojmu menšiny, který vyvolává pocity izolace a méněcennosti.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Papež František: Odpor vůči imigraci je „primitivní“ reakce

  • Ať Papež ubytuje migranty ve Vatikánu, v palácích je místa dost. Pro další může postavit přístřešky na Svatopetrském náměstí, místa je tam dost. Pak mu budu věřit, že nevidí v migrantech problém.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*