Otevřený dopis senátorům ČR: Přijme Česko fašistickou totalitu?

Otevřený dopis senátorům ČR: Přijme Česko fašistickou totalitu?

Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,

Parlament ČR schválil návrh novely trestního zákona. Senát má o tomto návrhu jednat na následující schůzi.

Novela zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Fakticky to znamená zákaz říkat pravdu o homosexualitě a dalších nezdravých jevech, které donedávna byly nebo dodnes jsou (pedofilie) klasifikovány jako choroby a patologické jevy. K žádnému pronásledování z důvodu tzv. sexuální orientace ani příslušnosti k třídě u nás zatím nedochází! Hrozí ale, že vinou novely k němu docházet začne! Zákon nutí obyvatelstvo zařadit sebe i druhé do virtuální skupiny a třídy a podle toho se pak k lidem ve svém okolí chovat. Právě tím se bude šířit třídní nenávist a rozbroje! Této strategie využili už komunisté!

Stejně jako v komunismu, v nové „roztříděné“ společnosti už není místo pro křesťany! Bude už zřejmě trestné citovat na veřejnosti např. tato slova Bible: muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost“ (Řím 1,27), nebo: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Petr 2,6)

Zpráva Ministerstva spravedlnosti se hemží pojmy jako sexuální orientace, trans, bi, n- sexuál atd. Jde o pojmy rozporuplné samy o sobě. Tyto pojmy neodpovídají skutečnému stavu lidské přirozenosti a společnosti. Mají svůj význam pouze v rámci pseudovědecké ideologie genderu!

Ideologie genderu má společný základ a principy s komunismem a nacismem, je jím darwinistický evolucionismus!!! Darwinismus nemluví jen o vývoji živočišných druhů, ale také o vývoji pohlaví a vývoji společnosti. Jedna z Darwinových knih má název: Původ člověka a pohlavní výběr“. V darwinismu není nic stabilní, žádné stálé mravní principy! Jen jedna věc platí neustále – zákon pokroku skrze boj protikladů. Povinností silnějšího je prý zničit slabšího a tak zajistit pokrok. Nacizmus označuje za „osudem vyvoleného“ nositele pokroku konkrétní rasu; komunismus zase tzv. dělnickou třídu. Obě ideologie postavily proti sobě zájmy různých skupin a přinesly revoluce a války. Nešlo jim ale o pokrok, šlo o svrhnutí starých řádů a získání moci. Gender ideologie staví ženy proti mužům a naopak, homosexuály proti tradičně orientovaným atd. Gender ideologie rozkládá rodinu zevnitř, rozkládá i vnitřní osobnost jednotlivce, protože zpochybňuje příslušnost k pohlaví a s ní spojené životní poslání. Cíl je stejný jako u všech totalitních ideologií – společenský převrat, rozvrácení řádů a uzurpace moci!!!

 

Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko, svým souhlasem s touto ideologicky motivovanou novelou trestního zákona, dáte svůj hlas nové totalitě. Pokud myslíte, že Vy se v novém totalitním režimu zařadíte do třídy, která nebude perzekuována, pak se velmi mýlíte! Revoluce vždy požírá své děti! Každá totalitní moc záhy likviduje své komplice.

Proto Vás prosíme, hlasujte za vrácení novely trestního zákona a podpořte návrhy směřující k vystoupení z EU, která nám tuto totalitní ideologii vnucuje.

S uctivým pozdravem:

Václav S. Cigánek

kněz pravověrné katolické církve

k dopisu se připojují i sekretáři BKP + Metoděj  +Timotej

 

dne 17.4. 2016 Praha
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Otevřený dopis senátorům ČR: Přijme Česko fašistickou totalitu?

  • Jen si dovolím upozornit na chybku. Neříká se protěžovat, ale protežovat (od slova protekce).

  • Žijeme v divné době. Například je zakázáno evidovat Romy ve školách, či v jiných institucích. Přesto různé „neziskové“ organizace mají přesné statistiky, kterými se ohánějí. Porušují tím zákon a nic se neděje. Čím víc se bude jakákoliv národnostní, náboženská či jiná skupina protěžovat, tím více jí budeme nenávidět.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*