Otevřený dopis předaný panu premiérovi Sobotkovi

Otevřený dopis předaný panu premiérovi Sobotkovi

Jak bylo v iniciativách a hnutích rozhodnuto, je nezbytné informovat media o aktivitách iniciativ a hnutí z důvodu: ,,Novináři nikdy nebudou moci prohlásit, že o stanovisku, dopisu nebo výzvě nevěděli“.

Náš postoj považujeme za legitimní, protože společnost bez rozdílných
pohledů a stanovisek na dění nelze považovat za demokratickou, zejména,
pokud rozdílnost názorů není zveřejňována .
Níže uvádíme text otevřeného dopisu panu premiéru Sobotkovi.

za Evropané proti válce
Eva Novotná

Vážený pan
Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V Praze dne 3. září 2014

Vážený pane premiére,

sdílíme Vaše pochyby o účinnosti sankční politiky EU proti Rusku. Jsme
potěšeni, že tento Váš postoj zastávají nejen premiér SR, Robert Fico, ale
i další představitelé evropských států a jejich voliči.

Jako zástupci níže podepsaných občanských iniciativ vnímáme, že česká
společnost je v názoru na motivy, příčiny, eskalaci a řešení komplikovaných
dějů na Ukrajině rozdělená.

Důvod rozdělení společnosti spatřujeme zejména v neobjektivitě
veřejnoprávních i komerčních médií, především pak ale ve zpravodajství ČT.
Mnoho lidí, kteří nemají další zdroje informací, nebo je nehledají, už
zcela podlehlo záměrné mediální masáži a propagandistické rétorice proti
Rusku a Rusům.

Viděli jsme například, jak byly komentovány olympijské hry v Soči,
uvědomujeme si geopolitické a ekonomické zájmy USA cíleně narušující
soužití ve světě, viděli jsme ekonomicky nevýhodnou asociační smlouvu
předloženou Ukrajině. Vnímáme nespokojenost Ukrajinců. Vnímáme Krym a
sankce proti jeho obyvatelům. Vnímáme zneužití Majdanu. Vnímáme hrůzy
Oděsy. Vnímáme uctívání Bandery jako hrdiny, zatímco domobrana Donbasu je v
našich médiích nazývána teroristy.

Tím se nenávist mezi politiky a názorovými skupinami přelévá z místa
vzniku, tedy Ukrajiny, až do naší země. Je velmi znepokojující, že tato
nenávist – podněcovaná bohužel i neobjektivními informacemi v ČT –
rozděluje už i přátele a rodiny. Eskalace napětí může vyústit až k záměrně
vyprovokovaným střetům v ulicích našich měst a k porušení práva na bezpečí.
Proto Vás, pane premiére, žádáme, abyste ve vládě tato rizika projednali a
nalezli způsob, jak jim předvídavě a srozumitelně čelit. Jasné vymezení
mantinelů – co je a co už není demokratické chování, zákaz všech uskupení,
která sympatizují s fašismem a jeho nátlakovými až teroristickými metodami,
jistě napomohou ke zklidnění situace v naší vlasti.

Jako státník opírající svou autoritu o výsledky svobodných voleb máte
odpovědnost nejen za vnitrostátní politiku, ale současně i za hájení
národních zájmů v EU a ve světě. Proto uvítáme – a všemi svými silami
podpoříme – Váš oprávněný apel na ostatní evropské partnery v tom smyslu,
že pokud nebudou vyšetřeni viníci zabíjení na Majdanu, viníci upalování
lidí v Oděse, pachatelé sestřelení malajsijského letadla, lidé odpovědní za
vznik humanitární katastrofy na jihovýchodní Ukrajině, nelze uplatňovat
sankce vůči Ruské federaci. Tyto sankce zcela zbytečně a nespravedlivě
prohlubují příkop mezi EU a RF.

Žádost současného prezidenta Porošenka – představitele nejednotné země, kde
probíhá občanská válka – o urychlený vstup Ukrajiny do NATO, je podle
našeho názoru naprosto nerealistická, a navíc i nesmírně nebezpečná.
Podobně nebezpečné by bylo i rozhodnutí o zbudování základny NATO s cizími
vojsky v naší zemi. Na tom se shoduje většina obyvatel ČR, což vyplývá z
průzkumů veřejného mínění i z debat na sociálních sítích.

Je pro nás nesrozumitelné, čím je podloženo rozhodování orgánů EU. Protože
my vidíme toto: byla svržena legitimní vláda Ukrajiny, ukrajinský parlament
začal přijímat protiústavní kroky nerespektující národní menšinu, potlačují
se některé politické strany, narůstá činnost fašistických i neonacistických
skupin a v zemi operují soukromé armády, které rozhodně nehájí zájmy všech
Ukrajinců. Představitelé EU, naši politici, jezdili na Majdan s požadavkem
nepoužit sílu k řešení vnitrostátní situace. A dnes? Orgány EU podporují
trestní výpravy vedoucí k beztrestnému zabíjení nevinných civilistů a k
humanitární katastrofě!


V rozporu s hodnotami, na nichž je oficiálně zbudována EU, podporují
evropští politici prezidenta Porošenka, který je součástí krize vyvolané na
Ukrajině, jednají s nacionalistickými a fašistickými silami typu Pravý
sektor a strana Svobody.

Avšak my, občané České republiky, se odmítáme vzdát odpovědnosti za další
vývoj Evropské unie.

Nebudeme podporovat žádné – ani skryté – tendence k fašismu, nacismu, a
to ani na Ukrajině. Požadujeme, aby jejich existence byla v médiích
sdělována.

Odmítáme být spoluvinni za podporu ukrajinské armády, která zabíjí
vlastní občany, ženy, děti a starce.

Odmítáme vstup Ukrajiny do NATO.

Nesouhlasíme s vybudováním cizí vojenské základny na území Ukrajiny.

Odmítáme cizí vojenské základny v ČR.

V závěru našeho otevřeného dopisu Vás žádáme:

Prosazujte okamžité ukončení bojů, klid zbraní – a tím i zastavení
zabíjení.

Odmítněte na summitu NATO ve Walesu myšlenku jak na přijetí Ukrajiny do
tohoto paktu, tak i použití sil NATO k řešení ukrajinské krize.

Prosaďte, aby EU ke konfliktem postiženým částem Ukrajiny vyslala
humanitární pomoc.

Vážený pane premiére,

i kdyby v České republice byla zatím jen menšina občanů, která sdílí naše
postoje, respektujte prosím práva menšin v souladu s demokratickými
principy a naše názory Evropské unii tlumočte.

Studenti proti válce, Dana Chvalovská
NE základnám, Eva Novotná

Nezávislá média, Lenka Procházková

Strana demokratického socialismu, Milan Neubert

Hnutí za Přímou Demokracii, Marek Řezanka

Dopis Sobotkovi

Dopis Sobotkovi 2 část

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*