‚Odmítám se stát menšinou ve své vlastní zemi‘ – Exkluzivní rozhovor s mluvčí rozpuštěné Generace Identity

‚Odmítám se stát menšinou ve své vlastní zemi‘ – Exkluzivní rozhovor s mluvčí rozpuštěné Generace Identity

Od svévolného březnového rozpuštění hnutí Génération Identitaire (Generace Identity) zvyšuje francouzská vláda počet soudních řízení proti svým mladým aktivistům. Zaměření státu na tyto aktivisty vyvolává obavy, že každý, kdo vede kampaň proti masové přistěhovalecké politice a nelegálnímu přistěhovalectví, a to i mírovými prostředky, by mohl čelit stále represivnějšímu právnímu zastrašování, které by účinně zakázalo kritiku a politické protesty na téma, kterým se mnozí Evropané a Francouzi stále více zabývají.

Krok k otevřenému zákazu politických skupin kritických k politice vládnoucí vlády, stejně jako postoj státních zástupců a soudců, vyvolává znepokojivé otázky ohledně respektu k demokracii a právnímu státu ze strany jednoho z velkých hráčů EU, který je shodou okolností také jednou ze zemí EU, jež nejhlasitěji hovoří o údajném porušování demokracie a právního státu v Polsku a Maďarsku. Ve dvou středoevropských zemích, kde vládnou pravicové konzervativní vlády, však neexistuje žádný takový příklad, kdy by byla legálně působící nenásilná opoziční skupina rozpuštěna na základě správního rozhodnutí a její vedoucí představitelé byli vystaveni masivnímu soudnímu obtěžování tak, jak je tomu ve Francii u Generace Identity a jejích představitelů.

Thaïs d’Escufon, mladá francouzská dáma ve věku 21 let, je nyní jedním z terčů soudců, prokurátorů a policejních složek francouzského státu. Souhlasila, že odpoví na řadu otázek pro portál  Remix News.

Vaše hnutí bylo v březnu francouzskou vládou rozpuštěno, můžete nám několika slovy říct proč?

Dva důvody, které ospravedlňovaly rozhodnutí o rozpuštění, spočívaly v tom, že naše hnutí představovalo soukromou milici a podněcovalo k nenávisti.

Na podporu argumentu soukromých milicí vláda použila hodiny boxu, které dáváme na naší každoroční „letní univerzitě“. V tomto ohledu by se dalo říci, že všechny boxerské kluby ve Francii jsou soukromými milicemi. Další věc, která tento argument podporuje, je, že pro naše operace Defend Europe jsme měli stejnou „uniformu“, což je vlastně stejné sako a stejná barva oblečení, jako má například každé průzkumné hnutí.Pokud jde o podněcování k nenávisti, bylo založeno zejména na tvrzení, že ve videích, která jsme natočili, jsme přistěhovalce esencializovali a stigmatizovali, například tím, že jsme je spojovali s terorismem. Měli jsme však již soudní procesy za podněcování k nenávisti, zejména po obsazení mešity v Poitiers v roce 2012, a byli jsme osvobozeni. V tomto případě, stejně jako v jiných, nás soudy nikdy neodsoudily za podněcování nenávisti. Navíc žádný z výroků obsažených v těchto videích, které byly nyní použity proti nám, aby ospravedlnily rozpuštění Generace Identity, nebyl nikdy předmětem žádného soudního řízení pro podněcování k nenávisti.

Jste jedním z vůdců rozpuštěné organizace Generace Identity, kteří jsou nyní stíháni státním zástupcem. Ve videu zveřejněném na Telegramu vysvětlujete, že vláda nyní podniká právní kroky proto, že postrádá důkazy, které by odůvodnily její rozpuštění. Vzhledem k tomu, že jste podali odvolání ke Státní radě, což je nadřazený správní soud Francie, vláda Castexu a ministr vnitra Gérald Darmanin potřebují k předložení svého případu odsouzení.

Přesně tak se věci mají. Od našeho rozpuštění jsme zaznamenali velmi výrazné zrychlení soudních řízení proti nám kvůli komentářům, které jsme pronesli v minulosti, tweetům nebo videím datovaným dlouho před rozpuštěním. Některé z připomínek zazněly už před rokem či více, jako v případě Clémenta Martina, který byl předvolán na policejní stanici kvůli tweetu zveřejněnému před více než rokem, během první karantény ve Francii. V tomto tweetu sdílel video s imámem v Lyonu, jak volá muezzina ve městě, což francouzské zákony zakazují. Clément video komentoval, označil imáma za islamistu a požadoval jeho deportaci. Byla to faktická poznámka, protože imám porušoval zákon, aby prosadil právo šaría ve Francii, a je tedy islamista. Protože se však vláda snaží svůj případ vyplnit, otevřela nyní případ pro tento starý tweet tak jako tak. Ministr vnitra Gérald Darmanin hledá každou maličkost, která by nás mohla usvědčit soudcem a ospravedlnit tak naše rozpuštění.

Také proti Jérémiemu Pianovi jsou nyní vznesena obvinění za plakáty, které vyvěsil v Aix-en-Provence. Na těchto plakátech byl nápis „Imigrační islamizace neřádů“ a pod ním nápis „Reconquest (opětovně dobýt)“. Vyvěsili jsme tyto plakáty ve všech městech ve Francii, kde jsme přítomni, a nyní stojíme před procedurou pro tyto plakáty, které byly vyvěšeny před rokem.

Co se mě týče, loni v lednu jsem v Pyrenejích natočila video v rámci naší operace Defend Europe. Na konci videa říkám, že „odmítáme dovolit, aby byl náš lid nadále zahlcován a vražděn masovou imigrací“. Podle žalobce je to výzva k nenávisti. A na konci videa říkám: „Všem, kteří nás chtějí napadnout, vraťte se domů, Evropa nikdy nebude vaším domovem.“

Dnes jsou tato slova považována za veřejnou urážku.

Před rozpuštěním, kdy jsme byli postaveni před soud, se v médiích hodně medializovalo pouze v souvislosti s našimi skupinovými akcemi, které vyvolaly mnoho diskusí. Nikdy jsme však nebyli žalováni jednotlivě kvůli našim videím, tiskovým zprávám, webovým stránkám atd. Přesto není těžké být ve Francii stíhán u LICRA a dalších státem dotovaných sdružení, která jsou vždy připravena obrátit se na soud.

Je tedy jasné, že v zájmu posílení svého případu nás dnes vláda nechává stíhat státním zastupitelstvím. Je to proto, že v našem odvolání proti rozpuštění, o němž rozhodla Rada ministrů, jsme tvrdili, že jsme nikdy nebyli odsouzeni a že všechny procesy proti nám skončily osvobozujícím rozsudkem.

Ve svém videu zveřejněném na Telegramu jste po slyšení k vašemu procesu uvedla: „Žalobce měl tu drzost říct, že není rozdíl mezi francouzským turistou v Pyrenejích a ilegálním migrantem překračujícím hranici.“

Opravdu to řekl?

Ano, mohu to potvrdit. A tvrdil, že podněcujeme nenávist, protože dáváme rovnítko mezi nelegálního imigranta a cizince, když to může být turista v Pyrenejích, protože mezi nimi není žádný rozdíl. Oba jsou to lidé, kteří stejným způsobem překračují hranice. Když jsem to slyšela, nemohla jsem tomu uvěřit.

Můžete nám říct o svém jednání v prostorách nevládní organizace SOS Méditerranée v říjnu 2018, za které jste nyní také stíhána u soudu?

Obsadili jsme prostory SOS Méditerranée. Vstoupili jsme do objektu a v oknech rozvinuli transparent s nápisem „SOS Méditerranée spoluúčast na obchodování s lidmi“. Naše akce byly vždy mírumilovné, takže jsme vstoupili pokojně. S lidmi ze SOS Méditerranée jsme neměli žádný fyzický kontakt. Přesto jsme stíháni za skupinové násilí a také za obstavení, protože dva zaměstnanci se zamkli na toaletách, ačkoliv jsme jim říkali, že mohou vyjít ven a nechystáme se jim ublížit.

Proces začne v listopadu, kdy se už přes dva roky nic neděje, a já věřím, že za tento čin dostaneme tvrdý trest.

Nemáte důvěru ve francouzský soudní systém? Až do rozpadu byla Generace Identity a její aktivisté vždy nakonec zproštěni všech obvinění…

Teď, když vláda rozpustila Generaci Identity, se obávám, že se soudní systém stane mnohem zaujatějším. Jde o to, dát nám ránu z milosti. Mají velký zájem na tom, aby nás odsoudili, aby zničili vážnost našeho hnutí.

Znamená to, že si myslíte, že francouzští soudci, se kterými jednáte, jsou političtí, že pracují ruku v ruce s vládou?

Ano, je tomu tak, i když někteří soudci mohou mít kritičtější myšlení. Ale všimli jsme si, že jsme u soudu prvního stupně často dostali velmi těžký trest, zatímco soudci odvolacího soudu byli o něco uměřenější, nestrannější a méně političtí, což vedlo k našemu zproštění viny. Rozpad našeho hnutí nám však dnes přidává na váze.

Jsi tak trochu francouzský Alexej Navalnyj…

Nevím, zda mohu srovnávat svou situaci se situací ruského oponenta, ale jsme zjevně trnem v oku francouzské vládě. Byli jsme velmi efektivní organizací, když jsme poukazovali na neschopnost a nedostatek vážnosti vlády, protože jsme se stávali více a více strukturovanými, s mnoha dary, které nám umožňovaly akce, jejichž rostoucí efektivita byla pro tuto vládu nepochybně více a více trapná. To je to, co fungovalo proti nám, protože jsme se ocitli v centru pozornosti díky mediálnímu šumu, který jsme měli. Dokonce i rozpuštění našeho hnutí bylo jakýmsi vítězstvím, protože nám poskytlo takovou úroveň mediálního pokrytí, jaké jsme nikdy předtím nedosáhli. Pomohli jsme demokratizovat pojem „identita“, který byl považován za sprosté slovo. Dnes se slovo „identita“ stalo součástí každodenního jazyka pravice. Už z tohoto důvodu nemáme čeho litovat, pokud jde o naše činy.

Je zakázáno kritizovat masovou imigraci a dokonce i ilegální imigraci ve Francii?

To je otázka, kterou si skutečně můžeme položit. Naše vlastní slova, která jsou použita proti nám, aby nás odsoudili, jsou slova, která pronesli i poslanci parlamentu, politici a lidé v médiích. Éric Zemmour musí také často čelit soudnímu řízení kvůli stejnému typu poznámek. Myslím, že trendem je skutečně stále více kriminalizovat protiimigrační projevy. Ti, kdo jsou u moci, už nemají na své straně realitu. A tak se snaží zastrašit ty, kteří se vyjadřují, aby odhalili realitu. Součástí tohoto trendu je i cenzura internetu. Já sama mám zakázané tradiční sociální sítě.

Je vám teprve 21 let a vaše tvář je nyní ve Francii známá, zvláště po vašich nedávných televizních vystoupeních. Způsobuje vám to nějaké nepříjemnosti v běžném životě?

Spousta lidí si myslí, že se vystavuji nebezpečí, když se takhle odhaluji, ale ve skutečnosti lidé, kteří mě poznávají nejsnáze, jsou lidé, kteří mě mají rádi, kteří mě přijdou podpořit. Většinu času jsem byla vítána na ulici, hlavně mladými lidmi. Setkala jsem se s lidmi, kterým se nelíbilo, co jsem řekla, ale nikdy jsem nebyla fyzicky napadena, nanejvýš slovně. Jsem stále trochu opatrná, ale necítím se o nic nejistější než předtím. Jako žena se stejně musíte mít na pozoru a můj aktivismus se příliš nezměnil. Takže jsem své zvyky nezměnila.

Co vás motivuje v boji? Je to náboženská víra nebo vaše vlastenecké cítění, nebo možná něco jiného?

Mám několik motivací. Je zde skutečně náboženský aspekt, který přenáším do obrany naší kultury, našeho dědictví. Má katolická víra mi může v tomto boji pomoci. Jako katolík máte více optimismu a naděje, protože víte, že nejste sám. Neuvádím však svou víru jako argument, protože vím, že Francie je stále více nekřesťanská. Nicméně vidím, že v obyvatelstvu je cítit vztah k naší kultuře, k naší tradici oplodněné křesťanstvím, a právě na tyto pocity apeluji. Navíc jsem měla vzdělání, které přenášelo tradiční hodnoty a lásku k mé zemi. Chodila jsem do katolických škol, kde mě učili respektu k našim předkům a dobré znalosti naší historie.

Mou další motivací je pocit naléhavosti vyvolaný situací ve Francii, který považuji za znepokojující. Nechci, aby moje dcery musely jednou nosit závoj, nebo aby moje sestřička byla napadena na ulici. Budoucnost patří mládeži. Jsme generace, která ponese tíhu katastrofální politiky a rozhodnutí našich starších nebo jejich nedostatečného angažmá v politice. Odmítám přenášet toto břemeno na další generaci a snažím se zlepšit náš budoucí úděl, protože jsme to my, kdo bude muset čelit všem těmto problémům. Spousta starších lidí nás podporuje, ale nemyslím si, že tím projdou tak často, jak bychom museli my. Chtěla bych se za každou cenu vyhnout občanské válce, která by mohla nastat, pokud se nezmění francouzská přistěhovalecká politika. Odmítám se stát menšinou ve Francii. Je pro mě nepředstavitelné a nesnesitelné si myslet, že by se Francouzi mohli během několika desetiletí stát menšinou ve vlastní zemi.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “‚Odmítám se stát menšinou ve své vlastní zemi‘ – Exkluzivní rozhovor s mluvčí rozpuštěné Generace Identity

  • · Edit

    Nestačím se divit! Co ve far činí znamenají francouzi… je to statečná mladá žena, nicméně je otázka co zmůže jestli si neznicla v tak útlém věku život!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*