Odkaz Adolfa Hitlera Evropě nabírá na důležitosti

Odkaz Adolfa Hitlera Evropě nabírá na důležitosti

Ačkoliv nadpis tohoto článku působí dozajista kontroverzně a může vyvolávat určité emocionální stavy, tak jsem přesvědčen, že Adolf Hitler nám pro dnešní neutěšenou dobu zanechal i nějaké pozitivní vzkazy a návody na řešení ……

Není mým cílem Adolfa Hitlera propagovat, ale je nutné si říci, že program sjednocené Evropy vznikl právě v době působení Adolfa Hitlera a že projekt sjednocené Evropy tak, jak jej známe dnes, nese fragmenty politiky ze třicátých a čtyřicátých let minulého století. Do jisté míry lze říci, že ideologie nacionálního socialismu položila základy dnešní EU. Původní myšlenka celistvé a svrchované Evropy však naráží na neschopné politické reprezentace, které sice vytvořily EU, ale její postavení není svrchované, ale vazalské. Toto vazalství činí Evropu rozhádanou a neakceschopnou. Protože jsme jako Evropské národy vazaly USA, Izraele, MMF, SB, Trilaterály a dalších nadnárodních organizací, tak nejsme schopni čelit politickému a ekonomickému diktátu USA, ale také nedokážeme čelit postupné islamizační vlně v Evropě. Smlouvy TTP a TTIP mají za cíl nás svázat ještě více a navíc mají vytvořit obchvat Ruské federace. To znamená, že tyto smlouvy sledují dva cíle a nastavovat krk bude za USA někdo jiný. Takto však původní projekt sjednocené Evropy nezněl!!!

Uprchlická krize a její vyvolání jsou záměrnými akty k destabilizaci Evropy a to jak po stránce společenské, tak po stránce politické a ekonomické. Až nastane čas a započnou bojůvky a nedej bože občanská válka, kterou USA umí tak šikovně vyvolat, tak vznikne velký politický i vojenský prostor k útoku na Rusko. Tím, že Evropa bude zaměstnána sama sebou, de facto rozváže USA ruce k provedení útoku. Předmostí mají USA již vytvořeno a to na Ukrajině a v Pobaltských republikách. Nelze opomenout ani Afghánistán či Pákistán. Vrcholové šedé mocenské struktury, které nevidíme, o tom dobře vědí a národní vlády se chovají dle jejich zadání. Právě proto Česká vláda, ale i vlády ostatních Evropských zemí zajišťují poměrně masivní nákupy trvanlivých potravin do státních hmotných rezerv, proto se narychlo kupují nové útočné pušky a jiný zbrojní materiál, proto v mnoha zemích novelizace branných zákonů. Evropa se tiše chystá na válku!!! Na válku, kterou dle zadání USA a židozednářské lóže vyvolá nejmenovaný Evropský národ.

eu-evil-inside

Pakliže bychom aplikovali dle dikce nacionálního socialismu, nebylo by možné, aby k současné migrační krizi došlo. Ta by mohla být jedině v opačném směru. Současné mocenské struktury totiž do implementačních procesů EU nevnesly zachování Evropské kultury a tradic. Situace v Evropě nás ale donutí, abychom vytáhli staré osvědčené recepty a dle nich Evropu vyčistili od bahna. To však mocenské struktury nebudou chtít a budou se snažit postavit policii a armádu proti vlastním lidem. V tuto dobu nastane v Evropě oddělování zrna od plev a jsem toho názoru, že například frau Merkel bude viset. Ono vlastně již nyní je třeba v Německu policii zakazováno zasahovat proti uprchlíkům či informovat o jejich trestných činech veřejnost. Zcela očividně je tedy Německá policie stavěna proti vlastním lidem. Toto se děje i v jiných Evropských zemích Českou republiku nevyjímaje.

Současný projekt EU pracuje pouze s programem sjednocené Evropy a jednotného trhu. Zcela byly vypuštěny prvky nacionálního socialismu, či socialismu globálního. Socialismus a ani ten nacionální, nestaví mimo hru kapitalismus (nemusí ho stavět mimo). Pouze je pod plnou kontrolou státu, který se i podílí na jeho řízení. EU však tento původní záměr ignoruje a ekonomickou formaci a její řízení přenechala šedé vládnoucí struktuře USA a nadnárodním korporacím. V tomto rozložení sil není možné implementovat jakékoliv prvky socialismu. Kapitalismus v zájmu maximalizace zisků jakékoliv socialistické pokusy zadusí.

Hitler praktikoval socialismus jen pro Německý národ, ale po ukončení války, scelení Evropy a etnickému vyčištění Evropy měl být socialismus hlavním Evropským směrem. Měli být zlikvidování Židé, cikáni a nepřizpůsobiví Slované. Z lidského hlediska je tento princip z dnešního pohledu neakceptovatelný, ale na druhé straně se nám vymstilo, že jsme nepochopili, proč úhlavním nepřítelem nacistů byli židé. Židovská víra hlásá nadřazenost židů nad ostatními etniky (viz Talmud). Pro žida je bezvěrec nebo křesťan pouhým otrokem. Totéž říká islám. Židé se považují za nadřazenou rasu a tvrdí o sobě, že jsou předurčení vládnout celému světu (viz Talmud). Ateisty a křesťany je povoleno zabíjet!! Docela mě v tomto případě zaráží ta podobnost s islámem a vahábismem! Toto vše je i v myslích uprchlíků z islámských zemí!!!

Ruské podání socialismu vycházelo z jiných principů. Tím bylo celospolečenské vlastnictví výrobních prostředků a rovnoprávná společnost. Tento program původně implementovali v Rusku židé. Na základě socialistických principů, kterých chtěli zneužít za cílem ovládnutí světa, byli nakonec židé za Stalina pronásledováni. Zvláštní shoda náhod že? Proto Stalinské čistky a židovské pogromy. Stalin zavčasu prohlédl lest a jal se zlikvidovat nepřítele lidu. Jeho postup byl správný! Němci i Rusové měli tedy stejného nepřítele. Tento se však usadil v USA a Izraeli, kde postupně začal opětovně vytvářet šedé struktury. Tyto dnes ovládají skrze nadnárodní organizace celý svět. Jejich členové jsou soustředěni v židozednářských lóžích. Známe jen málo z nich, protože jejich identita je veřejnosti záměrně skrývána. Co však víme s jistotou je to, že projekt komunismu byl plánován jako nový světový řád. Tento byl v devadesátých letech záměrně odstraněn, protože nesplnil to, co si od něho židovské struktury slibovaly a také proto, aby uvolnil místo postupnému zavádění dílčích aplikací NWO, tedy nového světového řádu založeného čistě ve prospěch židů a mocenských elit. Tento jak víme, počítá s redukcí obyvatelstva na zemi na 3. mld. lidí. Ostatní mají být eliminování – česky řečeno zlikvidování a to prostředky, jako je válka, použitím nových uměle vytvořených virů a nemocí, chemtrails, či chemickými sloučeninami vyvolávajícími civilizační choroby v potravinách. Chemie a viry se už používají delší čas, ale je to pomalé. Proto skrze falešnou válku spuštění migrační vlny, která narušuje společenský systém, hodnotový žebříček, kulturní zázemí a integritu Evropských zemí. Obrana proti těmto akcím bude obtížná. Bylo proti sobě postaveno křesťanství a islám a to zcela záměrně a plánovitě.

Co se táče migrační vlny, tak právě v tomto bodě značně nabírá na významu Hitlerovo pojetí společnosti – zbavení se nežádoucích elementů všemi prostředky. Osobně bych to pojal mírněji. Veškerým imigrantům by Evropa měla dát ultimátum, že musí do 30 dnů opustit Evropu. Kdo by neuposlechl, tak bude zadržen a násilně deportován mimo Evropské území nebo zastřelen. Jinak to prostě udělat nelze. Evropa musí být očištěna od nežádoucího plevele!! Věřte, že tímto počinem by rázem zmizela v Evropě nezaměstnanost nebo by alespoň klesla na úroveň okolo 1,5 – 2 %. Dále by byly uchráněny veškeré společenské a kulturní tradice Evropských národů. Národní vlády však toto neučiní, ale my – občané můžeme. Občanskou neposlušností svrhněme národní vlády a ustavme vlády národní jednoty. Dále potřebujeme úplné odstřižení USA a Izraele od Evropy (politické i ekonomické). Evropa nemusí a nesmí být vazalem. Po sjednocení Evropy a dosažení cílů vyčištění Evropy od parazitů můžeme přejít do fáze vytvoření spravedlivé, rovnoprávné a vyvážené Evropy na původní komunistické platformě zpracované myslitelem a filozofem Karlem Marxem.

 

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Odkaz Adolfa Hitlera Evropě nabírá na důležitosti

  • Pane Rambousku, píšete hezky a pravdivě, vaše články moc rád čtu a i s tímto novým nelze jinak, než souhlasit. K nějakému průšvihu to dříve nebo později dojde a je to tak plánováno. Jen mám obavy, že za váš na tuto dobu radikální názor, ale jinak správný, se dočkáte od druhé strany známých nelichotivých nálepek. Sice tyhle vítače všeho druhu ani trochu nechápu, ale na vše, co se řekne byť pravdivého na adresu čmoudů, vystartují jako ratlíci na hadrák. O povedených ministrech pelikánivi a dinzbírovi ani nemluvě. No držme si všichni palce a doufejme ve vítězství zdravého rozumu.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*