Ochrana lidí či likvidace léčitelů?

Ochrana lidí či likvidace léčitelů?

Před několika týdny zahájilo ministerstvo zdravotnictví tažení proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Zřídilo emailovou adresu na kterou mohou lidé zasílat negativní zkušenosti s léčiteli a pracovníci ministerstva začali studovat legislativu týkající se léčitelství v zemích Západní Evropy.

Pan ministr zdravotnictví má jistě pravdu, že mezi léčiteli je řada vychytralců, kteří zneužívají důvěřivosti a naivity lidí ke svému obohacení. Nabízejí jím léčbu, která jím mnohdy nepomůže a někdy jejich zdravotní stav i zhorší. O tom nemůže být pochyb.

Přesto mně na spuštěné akci ministerstva zdravotnictví, která má stále větší odezvu v mediálním prostředí, zaráží jistá jednostrannost. Proč se zřizuje emailová schránka jen pro negativní zkušenosti a ne zároveň schránka, kde by lidé mohli zasílat i zkušenosti pozitivní? Proč ve veřejnoprávních médiích v posledních dnech stále slyším o tom, jak léčitel někomu ublížil a neslyším opačné zprávy, jak léčitel lidem pomohl? Snad jen s výjimkou tradičního čínského léčitelství, které se podle posledních zpráv těší na ministerstvu zdravotnictví jisté podpoře.

Přitom zde existuje nemedicínský obor, který své výsledky již mnohokrát prokázal. Obor josef zezulkase jmenuje biotronika a založil ho po roce 1945 český filozof Josef Zezulka. Během své několik desítek let trvající praxe prokazatelně pomohl mnoha lidem a to i v případech závažných onkologických onemocnění. V roce 1980 se Josef Zezulka zúčastnil i výzkumného projektu v nemocnici ve Vimperku, kde pod dohledem lékařů dosáhl mnoha excelentních výsledků, které byly zaznamenány odbornými lékaři do příslušné lékařské dokumentace a v naskenované podobě jsou veřejně přístupné na internetu.

V závěru života Josef Zezulka vychoval svého žáka Tomáše Pfeiffera, který se stal jeho pokračovatelem na poli biotroniky. I on již léčí několik desetiletí, podotýkám, že stejně jako Zezulka bezplatně a má za sebou řadu vyléčených. Jsou také mezi mými přáteli a blízkými. Patří k ním moje maminka. Při návštěvě gynekologa jí byl diagnostikován nárůst děložní sliznice o tloušťce 12mm. Doporučen jí byl chirurgický zákrok. První pokus bylinkami čínské medicíny měl jen slabý výsledek ve stažení sliznice o 2mm. Rozhodla se proto ještě podstoupit biotronickou léčbu u pana Pfeiffera, kterou chtěla vyzkoušet jako poslední možnost před lékařským zákrokem. Krátce po absolvování léčby byl u ní zjištěn zcela normální stav děložní sliznice.


Řada lékařů biotroniku odmítá z důvodu její údajné nevědeckosti. Tvrdí, že žádná léčivá energie neexistuje, protože nebyla přístroji zaznamenána. Odkud však pramení jistota, že realita světa se omezuje jen na to co lze smyslově vnímat, či přístroji měřit? Není rigidní lpění části vědecké obce na tom, že nic duchovního a nemateriálního neexistuje jen jednou z mnoha podob víry, která není ničím věcným podepřena, jak o tom nedávno psal známý britský biolog Rupert Sheldrake v knize „Deset vědeckých dogmat“?

I kdybychom však přijali námitky oponentů biotroniky a tvrdili, že za vyléčením je pouhé placebo, tak to nic nemění na průkazných výsledcích léčby. Pokud  nám jde o zdraví lidí a prospěch pacientů, tak je podle mého názoru naším vlastním zájmem a dokonce morální povinností dát šanci každému oboru léčby za kterým jsou jasné a prokazatelné výsledky, tedy i biotronice. A to bez ohledu na to, jestli takový obor bude v souladu či nesouladu ze současným dílčím, omezeným a stále se rozvíjejícím vědeckým poznáním.

Za tímto účelem vznikla i petice na podporu biotroniky. Jejím cílem je podpořit možnost začlenění biotroniky do nemedicínských zdravotních oborů, jako doplněk klasické medicínské léčby. Její text si můžete přečíst  a pokud s obsahem budete souhlasit i elektronickou formou podepsat. Existuje také možnost vložit vlastní zkušenost s biotronikou, nebo si přečíst anonymní ohlasy na tuto výzvu.

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na http://bajnar.blog.idnes.cz
 

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*