O princezně, která měla vadu: Byla černá jako bota!

O princezně, která měla vadu: Byla černá jako bota!

ČT přinesla jímavou pohádku o problému s černou pletí princezny Uděnky. Je dobré dětem přiblížit jaký je problém, že má někdo černou pleť. To je samozřejmě špatně. Nepomůže ani slunečník.

Princezna Uděnka si hledala práci, ale nabízeli ji pouze práci v dolech. Strachovala se, aby se dožila důchodu, protože její černá pleť má problém vstřebávat na kůži dostatek vitamínu D z UV záření sluníčka.

Pracovat celou dobu v dolech by situaci ještě více komplikovalo, protože by se na sluníčko nedostala skoro vůbec. Vzhledem k tomu, že průměrný věk nástupu do důchodu se podezřele blíží průměrnému odchodu do smrti, měla Uděnka strach, aby si vůbec stihla užít života.

Jednoho krásného slunného dne, když byla na cestě z lékárny s další dávkou kapslí vitamínu D, a kadeřnictví, kde se jí pracně snažili narovnat její kudrnaté vlasy, potkala něco, co ji vyrazilo dech. Na cestě proti ní šel člověk s pletí bílou jako sníh. Ten byl také u vytržení.

Ticho prolomil bílý mužík. „Mohu si na vás sáhnout, slečno?“

„Však si sáhni“ uculovala se Uděnka.

Bílý mužík se jí dotknul prstem a oba byli velmi překvapeni, že jeho prst zůstal bílý i její kůže zůstala černá. Propukli v smích a šli do cukrárny na kávu s rumem.

Ráno se probudili spolu v posteli a po 9 měsících porodila Uděnka tři malé človíčky. Zírali na ně všichni jako puk včetně porodních doktorů a sestřiček. Děti nebyly ani bílé ani černé. Byly krémově hnědé!

Později princezna zažalovala bílého mužíka za znásilnění, který pak musel z vězení splácet alimenty. A jestli neumřel, sedí tam dodnes.

Zatímco Uděnka vyřešila svůj problém nakonec poměrně šťastně. Příspěvky na děti, částka od soudu a alimenty jí problémy s hledáním práce vyřešily vskutku dokonale – už nemusela pracovat. Za problémy s černou pletí získala dokonce od státu invalidní důchod.

Jak to bylo doopravdy?

Toto je má provokativní parafráze na pohádku, kterou vytvořila Česká televize, aby tím manipulovala s mozkem malých dětí. Záměrně jsem zaměnil barvy pletí, aby nechutný pozitivní rasismus lépe vyzněl.

Až skoro s obavami aby mi pokrytecky nehrozil soud za věty typu „Princezna měla vadu: byla černá jako bota!“. Nicméně v pohádce namluvené M. Donutilem bylo „Měla jednu velkou vadu – bílou pleť jako mléko.“

Pozitivní rasismus kultury ale i některých institucí a zákonů se divá striktně na jakékoliv poukazování na barevnost některých národů zatímco je zcela morálně i právně v pořádku vyslovovat negativní hodnocení o běloších. Podobný nesoulad je i v sexismu, kde militantní feminismus hovoří o mužích xenofobně, zatímco hovořit kategoricky o ženách je sexismus. Lépe to vyzní, když nahradíte v textech feminismu slovo „muž“ za „Žid“ a „žena“ za „Árijec“.

Multikulturalismus je převlečená eugenika

Mně osobně je také blízké mírové a tolerantní soužití všech ras a pohlaví. Nicméně multikulturalismus jako takový je politická agenda, která je sama o sobě až nechutně rasistická a xenofobní. Pozitivní diskriminaci staví na vrchol hodnot, a přitom je to jen rasismus na ruby. Když někdo chce rozhodovat, kolik procent kde má být jaké barvy pleti nebo žen, pak je to ve skutečnosti návrat eugeniky, která vedla k nacistickému Německu.

Dějepis ve školách kompletně selhal v informování žáků o tom, jak přesně vlastně ideologie rasové čistoty vznikla. Na počátku byl eugenický program v USA zahájený na konci 19. století. Násilná sterilizace podřadných ras a lidí se „špatnými“ geny byla poprvé zavedena v Kalifornii. Američtí vědci dokonce poskytli know-how na procedury sterilizace nacistickému Německu, protože už v tom měli praxi. Tyto násilné sterilizace byly v USA prováděny přibližně až do roku 1980. Tedy do nedávna.

Více viz: https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics_in_the_United_States

Posedlost kvalitou genů eugeniků. Proměřovali lidi ale i zkoumali i nemoci nebo zločinnost v rodinném stromu. (alphahistory.com)
Posedlost kvalitou genů eugeniků. Proměřovali lidi ale i zkoumali i nemoci nebo zločinnost v rodinném stromu. (alphahistory.com)

Tohle se rádo neví, že nucená sterilizace např. černochů byla prováděna ještě dlouho po konci 2. světové války právě v USA.

Stačí si například proklepnout jméno Julian Huxley, který před válkou celý eugenický program v podstatě vedl. Ten samý Julian Huxley se po válce stal ředitelem UNESCO, což je vzdělávací program OSN. Organizace spojených národů založená, aby zabránila opakování hrůz 2. světové války, byla od začátku infiltrována bývalým nacisty. (Jeden důstojník SS, který prokazatelně osobně podepsal rozkaz k vyhlazení Romů, byl po dobu 10 let dokonce šéfem OSN.)

Že Saudská Arábie nyní předsedá Radě pro lidská práva v OSN by nám mohlo něco naznačit. Dlouhodobým cílem OSN je také globální zákaz zbraní, kde je pak riziko, že by zůstala ozbrojena pouze světová policie.

Každopádně text z roku 1946 „UNESCO: jeho cíle a filozofie“ napsaný Julianem Huxleym dokonale popisuje dnešní multikulturalismus a federalizaci států. Text je prošpikován mnoha úryvky, které můžeme citovat dětem u táboráku na strašení.

Zdroj: http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000681/068197eo.pdf

Například se tam píše doslova „Použijeme vojenskou propagandu pro účely míru“ nebo je tam citován Lenin, a že síla této nové filozofie musí být hlasem milionů, aby to mělo správný dopad na vědomí celé populace.

„Musí to být masová filozofie, masové přesvědčení, a nikdy ho nebude možné docílit bez použití masmédií.“

Také se tam píše, že by UNESCO mělo ovládnout vzdělávání a média pro šíření něčeho, co stručně popisuje jako „společný rozhled“ (v angl. common outlook) neboli jeden správný názor.

„Tedy Mass Mediální sekce UNESCO stojí před dvěma úkoly. Jeden je obecný a druhý speciální. Speciálním úkolem je najmout tisk, rádia a kina v plném rozsahu pro služby vzdělávání o vědě a učení, umění a kultuře.  Obecným úkolem je dohlédnout, aby tyto prostředky byly využity k propagaci jak vzájemného porozumění mezi národy a kulturami, tak i k prosazení růstu společného rozhledu sdíleného všemi národy a kulturami.“

Dokonce se tam doslova hovoří o nutnosti, aby všechny země přišly zcela o svou suverenitu, i když v textu Huxley připouští, že to není přímo v kompetencích UNESCO, ale že by to alespoň měli propagovat (propagandovat přesněji řečeno). A to píše mimochodem člověk, který byl pro sterilizaci lidí, pokud měli například zločinnost v rodině, a řešily se podobné „genetické vady“ i v minulých rodových generacích!

„Nicméně světová politická jednota je naneštěstí vzdálená představa a tak nebo tak nespadá do pole kompetencí UNESCO. To ale neznamená, že UNESCO nemůže udělat hodně pro propagaci míru a bezpečnosti.

Obzvláště ve svém vzdělávacím programu může UNESCO zdůraznit potřebu konečné nutnosti světové politické jednoty a obeznámit veřejnost s důsledky přesunu úplné suverenity ve prospěch celosvětové organizace. „

Tedy řeči o tom, že díky EU neztrácí ČR svou suverenitu či nemá v budoucnosti ztratit, a že národovci proti tomu brojící jsou označování za xenofoby a extrémisty, zcela spadá pod výše uvedený text.

Více jsem se textem Juliana Huxleyho zabýval v mém článku výše z roku 2009, kde jsem to dával do souvislosti i se vzdělávacím programem škol v ČR v průřezových předmětech jako je Environmentální výchova. Vycházel jsem ze šokujících podkladů pro učitele, které byly veřejně k dispozici na metodickém portálu pro učitele.

Téma eugeniky jsem také rozvíjel v článcích, které připojuji níže.

Naši morální guruové říkají v médiích, že „Je lepší mýlit se s USA než mít pravdu s Ruskem“, opomínají, že USA také není svaté. Eugenický program je jedna z mnoha černých epizod USA. Ale tento program eugeniky sám o sobě přímo s USA nesouvisí. USA je stejnou obětí této rasistické filozofie jako i Evropa.

Pozadí vzniku pohádky o Sněhurce v uniklých e-mailech Sobotky

Média opět bravurně zvládají upozadit význam některých e-mailů v souvislosti s nelegální imigrací v Evropě.

Na stránkách http://www.white-media.info/cssd_hack_imigracni_politika.html je soupis e-mailů, které popisují snahy záměrně manipulovat s veřejným míněním. To je v souladu se záměrnou propagandou UNESCO výše a  rozhodně to krásně odhaluje myšlenkový rámec celé této nedemokratické ideologie. ČR v roce 2001 v dokumentu Bílá kniha ministerstva školství už myšlenky UNESCO integrovala do vzdělávání ČR, či-li si nedělejme iluze, že jde o nějaké nahodilé názory pomatených pisálků Sobotkovi.princezna s destnikem

Pohádka o výhodách promíšené hnědé rasy indikuje, že je možná něco pravdy na údajném záměru vytvořit novou hnědou rasu smíšením Evropanů s přistěhovalci. I typem uvažování eugeniků.

Každopádně politici mají reprezentovat zájmy voličů skrze nepřímou demokracii. Nejsou tam od toho, aby manipulovali s veřejným míněním.

V médiích se namísto toho převážně řeší, jak extrémní pravice získala munici a kdesi cosi o tom, jak mohlo dojít k úniku, a raději se bulvárně otřou o sexuálně pikantní maily, než maily popisující záměr ignorovat lidi a záměrně s nimi psychologicky manipulovat řízením České televize.

Do toho plaší s Polskem, že tam prý vláda ovládla média. Jakoby to bylo v nějaké zemi jinak? 🙂 A dokonce je v médiích často, jak by přistěhovalci mohli pomoci naší ekonomice a genofondu. Ale my už teď víme proč.

Prostě žijeme ve světě masivní propagandy. Jenže odhalením propagandy lidé získávají moc.

Možná znáte spíše jméno spisovatele Aldouse Huxleyho

Aldous Huxley byl známý spisovatel sci-fi mnoha kultovních románů. Nejznámější a několikrát zfilmovaný román se jmenuje Konec civilizace (Brave new world v angl.), který v podstatě popisuje realizaci plánů eugeniků ze zmíněného dokumentu UNESCO.

Aldous Huxley novinářům výslovně řekl, že jeho román je varováním před skutečnou novou totalitou, které se obával v budoucnosti, a zmiňoval právě televizi jako silný nástroj propagandy. Dokument UNESCO záměr použít televizi k manipulaci přímo zmiňuje.

Sám George Orwell se nechal slyšet, že podle něj Konec civilizace popisuje nadcházející dystopii (ve skutečném světě) mnohem přesněji. Je pravděpodobné, že Aldous Huxley při svém psaní vycházel ze zděšení, když sledoval aktivity svého bratra Juliana, eugenika. Celý Konec civilizace je čistě o eugenice, rozpadu tradiční rodiny a pozitivní diskriminaci. Ale i o řízení jazyka. Prostě současnost.

Pohádka o Sněhurce by dokonale zapadla do dětské propagandy v této dystopii.

 

Jiří Míka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*