Nikola Tesla a jeho dílo

Nikola Tesla a jeho dílo

Za největšího fyzika 20. stol je dnes považován A.Einstein. Přesto ve stejné době žil na světě člověk, který rozsahem svého poznání a svého díla Einsteina přesahoval možná o jeden a možná o dva řády.Jmenoval se Nikola Tesla. S Einsteinem měl mnoho společného. Oba se zabývali fyzikou a poznáním podstaty světa. Oba snili o lepší společnosti . Oba si uvědomovali, že materiální svět jen nepatrnou části celkové reality. Oba byli vegetariány a oba část svého života strávili v Praze.

Nicméně Einstein byl spíše jen teoretickým fyzikem, zatímco Tesla byl zároveň praktikem který přinesl světu více vynálezu než kdokoliv předtím, přičemž většina z nich stále čeká na realizaci. Nikola Tesla je skutečným, leč neopěvovaným, průkopníkem elektrického věku. Bez něho bychom neměli rádio, automobilové zapalování, telefon, výrobu a přenos střídavého proudu. To vše, včetně televize, by bylo nemožné. Také navrhl systém, který předjímal celosvětovou bezdrátovou komunikaci, faxové přístroje, radar, rádiem řízené střely a letadla.

 

nikola tesla 2

Teslovo mládí a schopnosti

Nikola Tesla se narodil roku 1856 v Chorvatsku srbským rodičům. Po matce zdědil fotografickou paměť a zvídavou povahu. Pamatuje si sáhodlouhé vzorce a mnohastránkové texty, díky čemuž ho ve škole často podezírají z podvodu. Recituje básně v mnoha jazycích a vyniká v matematice.

Podle Tesly samotného pro něj vždy byla nejdůležitější fantazie a představivost. V dětství se často odpoutával od reality a v myšlenkách se ubíral „na trip“ do vysněných světů, které si prý dokázal představit do nejmenších detailů.  Všechny své vynálezy vytvořil díky svým vizím. To znamená nejdříve viděl obraz fungování stroje ve své mysli a teprve poté vizi převedl do konstrukční podoby vynálezu. V jeho náčrtcích a popisech nejsou žádné chyby a přepisy.

Díky svým jasnovideckým schopnostem zachrání několika lidem i život.  Vídá před očima jakési světelné blesky, které ho občas v nevhodnou chvíli vyruší a pro které ho okolí podezírá z šílenství. Velmi neobvyklá je jeho smyslová citlivost. Píše: Můj zrak i sluch byly vždy neobyčejné. Jasně jsem viděl objekty ve vzdálenosti, v níž druzí po nich neviděli ani stopy. Několikrát ve svých chlapeckých letech jsem zachránil domy našich sousedů před ohněm tím, že jsem slyšel slabý praskavý zvuk, který je nevyrušil ze spánku, a zavolal pomoc. V roce 1899, kdy mi bylo přes čtyřicet a prováděl jsem experimenty v Coloradu, jsem byl schopen velmi zřetelně slyšet hřmění hromu na vzdálenost 800 kilometrů. Mé ucho bylo tedy více než třináctkrát citlivější, ale tehdy jsem byl takřka hluchý jako poleno v porovnání s mým sluchem při nervovém zhroucení… Země se mi pod nohama neustále chvěla. Svoji postel jsem musel podložit pryžovými podložkami, abych vůbec mohl spát. Burácející hluky zblízka i zdaleka měly často takový účinek, že u mluvených slov, jejichž hlasitost mne děsila, jsem nebyl schopen pochopit jejich obsah. Sluneční paprsky, když na mě dopadaly, způsobovaly v mém mozku tak silný náraz, že mě mohly omráčit…“

Studuje Polytechniku ve Štýrském Hradci, kde svými vynálezy popuzuje profesorstvo. Poté studuje  i na Karlově univerzitě v Praze filozofii.

 

Vynález střídavého proudu aneb Tesla versus Edisontesla 3

Po studiích odchází Tesla do Budapešti, kde dostává místo u telefonní společnosti. V Budapešti dostává nápad. Rodí se revoluční střídavý proud se schopností produkovat vysoká napětí a možnost jej přenášet prakticky beze ztrát na velké vzdálenosti. Bez toho by nemohla vzniknout průmyslová výroba.

Vedoucí maďarské pobočky Continental Edison Company rozpozná jeho talent a posílá ho do New Yorku, aby se setkal se slavným a zavedeným obchodníkem Alvou Edisonem. Tam sestavuje první prototyp indukčního motoru. Edison je více než nesvůj. Sám zavedl vlastní systém jednosměrného proudu, kterým nepříliš spolehlivě zásobuje celé město. Domnívá se navíc, že se střídavým proudem bude muset zahodit své žárovky a vidí tak v Teslovi ohrožení vlastní existence. Spolupráce netrvá dlouho. Tesla mu nabízí, že přestaví jeho dynamo k vyššímu výkonu, čímž by uspořil množství peněz. Edison za to mladému vynálezci slíbí odměnu 50 tisíc dolarů. Když však Tesla po několika měsících úkol splní, vysměje se mu: „Teslo, vy nerozumíte našemu americkému humoru.“ Když ho pak chce odbýt mírným zvýšením platu, dává Tesla výpověď.

Nepříliš praktického génia podvedou i na dalších místech. Vede náročný pracovní život, octne se v Paříži i ve Štrasburku. Tento život je však velmi chudý. Sám říká „Nejhorších je posledních dvacet devět dní v měsíci.“ Jistá skupina investorů financuje založení Tesla Electric Light Company a nechá ho vyvinout a patentovat obloukovou lampu. Načež ho vypoklonkují a těží z vynálezu sami. Tesla se ocitá na ulici a rok se živí dokonce jako silniční dělník. Jeho dělnický předák mu však domluví schůzku s ředitelem Western Union Telegraph Company, který se ukáže být zaníceným zájemcem o střídavý proud. Vzniká tak Tesla Elektric Company a systém střídavého proudu vítězně vyrazí do světa.

Práva k užívání systému získá George Westinghouse, který musí neúnavně bojovat. Thomas Alva Edison mezitím brojí proti střídavému proudu a neštítí se ničeho. Na veřejných ukázkách zabíjí střídavým proudem psy a kočky, aby dokázal, že je nebezpečný. Dojde při tom i na člověka. Edison dosáhne toho, aby odsouzeného vraha poprvé místo oběšení zabili elektrickým proudem „àla Westinghouse“. Přesto Edison prohrává a roku 1893 je na velké Světové výstavě již používán pouze střídavý proud. Vynálezy na bázi nového systému se podle vlastních slov sypou samy, problém má jen všechny je zachytit.

Jaká ironie, když mu roku 1917 chce Americký ústav inženýrů elektrotechniky s dobrým úmyslem jistého Behrenda dát cenu pojmenovanou podle svého odpůrce a více obchodníka než vynálezce – Edisonovu cenu. „Chcete mi projevit vnější uznání, ale dekorujete jen mou tělesnou schránku, kdežto mého ducha a jeho tvořivé síly, jimž váš ústav vděčí za valnou část základů, na kterých stojí, necháváte zahálet.“ Tesla se nakonec nechá přesvědčit, ale o přestávce opět zmizí. Nikdo nedovede pochopit, jak mohl zmizet člověk o tolik vyšší než většina ostatních, na něhož se navíc soustřeďovala veškerá pozornost. Behrend vyběhne s myšlenkou, že se třeba Nikolovi udělalo nevolno a šel do hotelu. Cestou ale podlehne okamžitému impulsu a zamíří do Bryantova parku. A tam pod stromy ho objeví: Tesla stojí, obklopený holuby, svými miláčky, které tam každý den krmíval…

 

Vynález přenosu elektrické energie vzduchemtesla 4

V roce 1905 patentuje vynález číslo 787,412, Teslovu cívku neboli rezonanční transformátor, s nímž má jít přenášet vysokonapěťový proud s pomocí obřích antén, které by měly vyrůst po celém světě. Sám píše: „…za použití generátoru stojatých vln a správně umístěného a naladěného přijímajícího zařízení, umístěného v jakékoli a jakkoli vzdálené lokalitě, je například možné přenášet srozumitelné signály či kontrolovat anebo podle přání napájet jedno nebo veškerá taková zařízení, využitelných pro mnoho významných a cenných účelů…jestliže bude na uváženě vybraných místech instalováno několik takových vysílačů stojatých vln, může být celá zeměkoule rozdělena do určitých zón elektrické aktivity, a mnohá důležitá data mohou být okamžitě získána jednoduchými výpočty nebo měřením vhodně přizpůsobenými přístroji.“ Sponzoři nemají trpělivost na Teslovy nákladné a nejisté experimenty. Roku 1899 staví sám stanici s takovým vysílačem v Colorado Springs – z půjček na jejichž splacení nemá a z vlastních posledních peněz.

 

Vynález rádia aneb Tesla versus Marconitesla 5

Za nocí, kdy Tesla experimentuje, hýří coloradské nebe nad prérií zvukovými a barevnými efekty. Zdá se, jako by země ožívala. V okruhu20 kmod pokusné věže srší mohutné oblouky elektrických výbojů a daleko se ozývají hromové rány. Vír 15metrové vysílačové cívky nasává motýly. Lidem pod nohama v písku přeskakují drobné jiskry. Koně se plaší, když dostávají do podkov elektrické rány… Tesla je nakonec nucen přepsat své patenty, zaměřené především na přenos energie, na rádiové vysílače a prodat je bankéři J. Pierpontu Morganovi, který mafiánskými metodami poškodil i Edisona. Na Wall Streetu se šíří pověsti, že Morgan si přivlastnil patenty proto, aby zabránil dalšímu vývoji technologie, což zase mnohé přivádí k závěru, že vše je jen fáma. Typický pro osud geniálního Nikoly je i fakt, že autorství radia mu soud přiznává až 5 měsíců po smrti a dodnes je místo něj v učebnicích Marconi, vedle Edisona, jehož zná každé dítě. Zatímco Teslu znají i našinci spíše jako značku socialistických televizorů.

 

Vynález Volné energie pro všechnyvolna energie tesla

Vše je možné, Tesla si je tím jist. Svět však jeho řešení šťastně nepřijímá. Peníze na náročné výzkumy mají jen obchodníci a obchodníky zajímají jen vynálezy, které lze trvale zpeněžit. A mnohé vynálezy jako rádiově řízená loď v roce 1898 příliš předbíhají dobu. Tesla však cítí zodpovědnost za svět, který stvořil, a za válečná využití svých vynálezů, především radia. Ví, že je schopen přinést světu ještě větší dary, které propojí národy, jež si zatím nerozumí, a přinesou dostatek. Spolu s přenosem elektřiny na dálku pracuje i na generátoru elektřiny z éteru (např. patent č. 685,957), vakua, hyperprostoru či jak ji chcete nazývat. Zařízení je nazváno Tachyonovým konvertorem.

Zatímco skupina lidí kolem Marie Curie v Paříži pracuje na rozštěpení atomového jádra, Tesla píše:

Energie, kterou jsem nabízel, byla čistá a nezasahovala do rovnováhy v přírodě. Postavíme-li se dnes proti této energii, budoucnost nás obviní. Zemi obepíná energetické pole, které zásobuje energie například moře, větru, dále třeba sluneční energie atd. A tato celková energie je zde stále, je jí dost bez toho, aniž bychom něco ničili nebo pálili atd. Mohli bychom z ní v podstatě těžit neomezeně. Toto jsem dokázal, teď to musíme jenom uvést do praxe…

Vynález od Tesly nenašel praktické využití v současném světě. Buď vůbec neexistoval, anebo prostě by tím, že každý by měl lehký přístup k energii, dosavadní miliardový obchod v oblasti světové energetiky by tím vlastně skončil.

 

Smrt Tesly v hotelovém pokojitesla 6

Tesla umírá 7. ledna 1943 v newyorském hotelu New Yorker, kde léta pobýval. Až do své smrti vylepšoval svou částicovou zbraň (měla působit svazkem iontů a spálit nepřítele) a nijak se tím netajil. Když se o smrti dozví synovec Sava Kosanovič a přispěchá ráno do jeho pokoje, je pryč nejen Nikolovo tělo, ale i velká část poznámek a osobních věcí. Zuří válka a nedávno vzniklá FBI projevuje o Teslovy aktivity nesmírný zájem. Cizinecká policie odnáší i zbytek Teslových věcí. Ty zhodnotil vojenský expert dr. John G. Trump takto: „Jeho myšlenky a snahy za posledních 15 let byly především spekulativního, filozofického a poněkud propagačního charakteru, často spojované s výrobou a bezdrátovým přenosem energie; ovšem neobsahovaly nové, rozumné a funkční principy a metody k realizaci těchto výsledků.“ A co stovky stránek, které podle Savy zmizely ještě předtím?
Mizí i tlustý sešit nadepsaný „vláda“. Po skončení druhé světové války se na Pattersonově základně USAF v Ohiu v souvislosti s Teslovou prací objevil tajný „projekt Nick“. Byl štědře financován a měl zřejmě ověřit využitelnost částicových zbraní. Výsledky neznáme. Došlo prý tehdy ke zmizení kopií vynálezcových dokumentů. Až roku 1952 vrací USA Savovi neškodné zbytky strýcova majetku, které lze nyní spatřit v bělehradském Teslově muzeu. Nezůstalo však u projektu Nick a dodnes žijí projekty géniova odkazu. Problém je, že nejsou veřejné a díky univerzalitě Teslových přístrojů nelze spolehlivě určit, k čemu jsou využívány. Zmiňme jen jeden projekt na Aljašce – HAARP (Projekt aktivního výzkumu vysokých frekvencí): území velké jako stát Connecticut skládající se z nekonečné sítě antén. Tato zařízení mají mít schopnost ovlivňovat počasí ve světovém měřítku a vyvolávat extrémní výkyvy. Prý způsobují i občasné přerušení rádiového spojení a ruší mozkové vlny, což se má projevovat nepříjemným hukotem na hranici slyšitelnosti a neurčitými tělesnými potížemi.

 

Výčet vynálezů a objevů Nikoly Tesly

Tesla je otcem vysokofrekvenčních proudů, fluorescenčních a neónových světel a dalších forem zářivkového osvětlení. Vyvine bezdrátové dálkové ovládání, zhotoví prvního robota, předpoví radar 40 let před jeho vojenskou premiérou ve 2. světové válce, zkonstruuje raného předchůdce zařízení na štěpení atomů,  položí základy elektronového mikroskopu a moderní výpočetní techniky. Vysvětlí, že teplo vzniklé v lidské tkáni při ošetření vysokofrekvenčním střídavým proudem, může pomáhat při léčení kloubních onemocnění a dalších nemocí – pozdější terapie používaná k ničení rakovinných buněk. Podle Tesly vznikne i oscilátor k ničení mikrobů. Génius předvede také výbojku, která svítí, aniž by z ní vedl jakýkoli vodič – je napájena elektromagnetickým polem v ovzduší. Ve 20. letech patentuje i miniletadlo s kolmým startem, vyvine první sluneční elektrárnu, elektrárnu poháněnou mořskou vodou a geotermickou elektrárnu k využití zemského tepla – dnešní tepelná čerpadla. Podá asi 700 patentů. Existuje i pověst o kulovém motoru – využívajícím volné energie, který měl namontovat do luxusního automobilu Pierce Arrow. vyvinul proces „výroby“ radia (přeměnou z jiných prvků), který byl tak účinný, že mohla být libra prodávána za jeden dolar Také oznámil, že „úplně vyvinul“ systém pro mezihvězdný přenos energie. Oznámil, že pracuje v několika laboratořích, ale odmítl prozradit jejich umístění. Jeho funkční model, řekl, „…využívá více než tři tucty mých vynálezů. Je to složitý přístroj, složený z velkého množství součástek.“ Může vysílat výkon „několik tisíc koňských sil na jiné planety, bez ohledu na vzdálenost, kanálem o průměru menším než půl milióntiny centimetru.“ Dále řekl, „..,to není experiment. Postavil jsem to, předvedl a použil.

Údajně se podílel také na přípravě Filadelfského experimentu, tedy pokusu se zneviditelněním válečné lodi, který vedl k narušení rovnováhy prostoru a času.

Tesla se zajímal i o teoretickou vědu. Uznale se vyjádřil o teorii relativity, ale měl k ní i své připomínky. Jeho teoretická koncepce vychází z existence tzv. energie nulového bodu. Tato univerzální vysokofrekvenční energie prochází celým vesmírem. Materiální objekty živé či neživé jsou podle své povahy schopny tuto energii různou mírou transformovat do jiných známých podob energie a záření. Jinými slovy jevy jako je radioaktivita, elektromagnetické vyzařování atd. nevychází ze samotné hmoty, ale je výsledkem rezonance této hmoty s energií nulového bodu.

Dva Teslovy citáty na závěr

V den, kdy věda začne zkoumat paranormální jevy, udělá za jediný rok větší pokrok než za celá staletí svého trvání.

Věda je jen perverzí, pokud jejím největším cílem není lepší lidstvo

 

 Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Nikola Tesla a jeho dílo

  • rozdil mei Teslou a Einsteinem je rozdilem mezi krestanem a zidem.

    tam kde krestan se ve sve skromnosti nehrne, okamzite nastoupi zid, I za cenu podvodu

  • Kupodivu je vynalézání postaveno na roveň objevům- není divu, už dlouho podniky platí za nový typ produktu z fondů na podporu vědy. A navrch je progagován okultizmus. Připoměl bych rouru na trojnožce pro senzibila, jejíž „vynález“ finanancovalo ministerstvo obchodu grantem částkou přes dvacet milionů.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*