Newyorská legislativa navrhuje: Vězeňské tábory pro neočkované na dobu neurčitou

Newyorská legislativa navrhuje: Vězeňské tábory pro neočkované na dobu neurčitou

V příští legislativní debatě, která začne 5. ledna 2022, by newyorský Senát a Shromáždění mohly schválit legislativu, která by dala svolení k odebírání a zadržování případů, kontaktů, dopravců nebo dokonce kohokoli, kdo je podezřelý z toho, že představuje „významnou hrozbu pro veřejné zdraví“, a oddělila je od veřejnosti na dobu neurčitou. Návrh zákona navrhuje časově neomezené vězeňské covidové tábory pro neočkované.

Návrh zákona A416 představuje vážnou hrozbu pro základní svobody všech Američanů ve státě New York, včetně jejich možnosti volby, zda dostanou lékařskou pomoc a očkovací látky související s infekčními nemocemi. [Tento návrh zákona také připravuje cestu pro koncentrační tábory v Americe].

Návrh zákona dává guvernérovi New Yorku a jejich delegátům, mezi nimiž byli komisař a vedoucí místních zdravotnických odborů, pravomoc oddělit a zadržet jakékoliv lidi nebo skupinu jednotlivců tím, že budou muset vydat pouze jeden rozkaz. V příkazech stačí uvést jméno (jména) osoby nebo „přiměřeně konkrétní popis jednotlivců nebo skupin“.Oddělení může rozhodnout o zadržení osoby nebo skupiny osob ve zdravotnickém středisku nebo jiném středisku, které považuje za vhodné. Slova jsou záměrně udržována neurčitě.

Cílem návrhu zákona je sice zajistit, aby nikdo nemohl být zadržován déle než 60 dní, ale popis umožňuje zrušení soudních rozsudků s cílem odstranit maximální délku vazby. Po uplynutí 60 dnů má soud dalších 90 dnů na zvážení zadržení osoby, což je cyklus, který by podle ministerstva mohl trvat neomezeně dlouho.

Později se uvádí, že návrh zákona bude „vyžadovat, aby jedinec, který byl vystaven nebo nakažen nakažlivou chorobou, dokončil vhodný, předepsaný léčebný postup, preventivní léky nebo očkování“, a dává vládě právo zadržet a očkovat kohokoli silou.

Vzhledem k tomu, že znění návrhu zákona odkazuje na jednotlivce nebo skupiny, kteří jsou „potenciálně“ ohroženi, je návrh zákona preventivním úderem proti každému, kdo by podle ministerstva mohl v budoucnu představovat potenciální hrozbu, jako jedinci, kteří odmítli přijmout vakcínu proti COVIDu-19.

Neexistuje žádná výslovná zmínka o tom, jaké druhy infekčních onemocnění opravňují jedince k tomu, aby byl odstraněn z veřejnosti, zadržen a donucen k očkování a lékařskému ošetření.

Technicky vzato může být každý držen v izolaci, dokud je považován za neinfekčního, což může vyvolat otázku, zda budou do společnosti vypuštěni nositelé HIV/AIDS.

Návrh zákona měl na stránkách newyorského senátu mnoho negativních ohlasů. Komentátoři poznamenali, že „je to znepokojující a vytváří to strašlivý precedens pro budoucí právo. Guvernér může na základě skrovných důkazů v podstatě zadržet, koho se mu zlíbí. Tohle je neamerické.

Připomíná to Sovětský svaz zavírající politické oponenty na základě toho, že byli „duševně labilní“. V našem státě to nesmíme dovolit.“

„Jedná se o porušení základních lidských práv. Vláda by měla pracovat pro lidi, ne je zavírat bez důvodu.“

Jiní poukazují na podobnosti mezi zákonem a australskou odpovědí na COVID-19. Austrálie dohlíží na výstavbu řady „karanténních zařízení“, která mohou najednou pojmout tisíce lidí.

Přes tucet lidí bylo násilně převezeno do vládních izolačních center v Německu, zatímco stovky jsou drženy v podobných centrech v Austrálii, zatímco západní země nadále používají povinná karanténní covidová centra, což vše ve jménu ukončení COVIDu-19.

Podle místního úředníka australské úřady převážejí pozitivní pacienty a obyvatele Severního teritoria do karanténního tábora v Howard Springs poté, co bylo zjištěno devět případů v komunitě Binjari.

Děti jsou duševně mučeny v australských Covidových vězeňských táborech: zavřeny v celách více než 23 hodin denně.

Kanadská vláda také buduje síť zadržovacích covidových táborů (ontarijskému politikovi Randymu Hillierovi odřízli mikrofon, když se ptal, proč staví koncentrační tábory).

Návrh zákona A416 a jeho znění by zaručilo, že Američané, pokud budou mít pozitivní test na COVID nebo některou z dalších nemocí, budou v takových zařízeních na dobu neurčitou.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*