Nemocní „mocní“, ničí naše životy a co hůře, jejich destrukce ničí i budoucnost

Nemocní „mocní“, ničí naše životy a co hůře, jejich destrukce ničí i budoucnost

A měli jsme tu opět čtvteční večer a slavnou paní Jílkovou s její módní kreací a relací „Máte slovo“…“To už dál tak nejde! Pojďme na Václavák! Křičelo se u Jílkové“. Ano, opět se křičelo, pokřikovalo, skákalo do řeči, dokonce se pojmenovalo!! Ale řešení nikde. Jen prázdná slova ze stran povolaných, i nepovolaných, přesto řečnících, kteří s odchodem ze studia vše hodí za hlavu s tím, že vše stejně nakonec vyřeší trh, tak proč uvažovat jinak a lámat si hlavu s nějakými smysluplnými inovacemi, že?!  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-uz-dal-tak-nejde-pojdme-na-Vaclavak-kricelo-se-u-Jilkove-Prectete-si-jak-se-pry-u-nas-zachazi-s-pracovniky-najatymi-agenturami-372165 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/

 Včera jsem v duchu při shlédnutí tohoto pořadu, kdy se vše sice pojmenuje, ale nic nevyřeší, zaplakala nad zaostalostí tohoto tzv. nekonečného růstu, tohoto zaostalého ekonomicky nemorálního systému, kdy opět člověk je vykořisťován ve prospěch druhého člověka, nebo lépe řečeno ve prospěch zde vládnoucích hyen a psychopatů. Také jsem se sama sebe ptala, proč řešení, které se nabízí a je velmi, velmi logické a lidsky pojaté, už dávno nemáme v poslanecké sněmovně na stole, v europarlamentu na stole, u paní Marksové na stole k projednání a k pozvolným krokům k tzv. Základnímu příjmu, směřujícím.

Vždyť se zde nesmyslně ztrácí drahocenný čas tzv. pracovními pobídkami, které nám opět zajistí jen a jen tu otrokárnu, která je zde v ČR velmi evidentní a do očí bijící. Není zde vidět lidsky pojatá práce, která má smysl, a která slouží ve prospěch všech, nejen ve prospěch chamtivých hyen, jakými jsou různí skuteční parazité společnosti. A pozor! Nemyslím tím žádnou minoritu, cikánů! Ti skuteční parazité sedí na jiných, výborně placených, námi placených místech, a ti zde špatně spravují naše životy.Ti zde právě v tomto tisíciletí, kdy by zde měl vládnout mír, pokora a lidskost, už nemají místa!

Tak proč, si necháváme stále dokola těmito nemocnými „mocnými“, ničit své životy a co hůře, životy lidí v budoucnosti?!…

Michaela Marksová-Tominová kašle na problémy

Jsme již jen pouhé lidské zdroje, nebo lidé? Tuto otázku si klaďme, pokud chceme opět získat důstojnost a sebeúctu. http://blisty.cz/art/77250.html

polakova

polakova2

polakova3

Zaostalí ekonomové, typu Kalousek a spol.

Tito tzv. ekonomové jsou velmi zaostalí právě těmi konvencemi, které jsou staré a nepotřebné. Oni nejsou ani schopni připustit, že je zde změna. Že jsme na hraně otázky „být, či nebýt“.Samozřejmě, že být! Ale to bytí člověka musí mít svá poctivá pravidla ve všech sférách lidské existence a směrem k člověčenství. Vždyť člověk není jen zdroj, jak nás i dokonce s oblibou pracovní agentury titulují. Člověk se nenarodil, aby se zde jen trápil, aby bojoval v rozbouřené řece, kde neplatí žádná pravidla o holou existenci o peníze, které šikanují, a na tom stojí a já věřím, že i padá tento již neudržitelný nemorální systém.

Poučky, které je naučili v učebnicích ekonomie, stejní v minulosti pohřbení ekonomové, jsou již neplatné. Oni nechápou, že lidskost je potlačena ciframi, spekulacemi, kdo z koho… A právě proto se musíme konečně začít zajímat, jak opět vrátit do hry člověka a ne roboty s kalkulačkou v hlavě a trním v srdcích. Všechnu tu ubohost, kterou trpí většinová populace jsme mohli včera vyslechnout u Míši Jílkové, ve slovech lidí, kteří jsou novodobými otroky a to v roce třetího tisíciletí!!!..

http://archiv.ihned.cz/c1-63906180-rust-jako-japonec-aneb-karosi-smrt-z-nbsp-prepracovani

Nejsilnější proslov v dějinách… Charlie Chaplin, 1940

Přitom řešení je tak snadné a uvažují o něm i státy, jako je Švýcarsko, kde je přeci jen řád a pořádek a zodpovědnost politika pod sankcemi, na rozdíl u nás zde, kde se jen plácá prázdná sláma, kde je občan dokola ohlupován a vydírán. Samozřejmě i ten občan nese poměrnou část viny a u Jílkové to také padlo. Nechají se dobrovolně svázat nepřijatelnými podmínkami, uvažujíc tak, že, „alespoň mám nějakou práci“…! Že je ta práce neuživí, že dělají na tři směny? Že jim dokonce nějakou tu směnu ani neproplatí, to je jim jedno, bojí se o tuto práci dělanou pod bičem systému, který je tvořen všemi, ale hlavně, legislativou, nahrávající oligarchům a nepoctivým zaměstnavatelům a nepoctivým, soukromým pracovním agenturám.Toto vše si nechají takto hloupě uvažující zaměstnanci líbit s tím, že, takto to přeci musí být, vždyť si to zaměstnavatel přeje! A to je ten, kdo rozhoduje! Pokud přeci zaměstnavateli pomáhám hlavní měrou tvořit zisk, musím být sebevědomý a ne shrbený člověk! Tak proč se takto skloněni naši zaměstnanci chovají?

Ano, jsme banánová republika, republika bez poctivých pravidel a můžeme si za to sami.

Tak takto dál uvažovat v třetím tisíciletí je velký úpadek morálky nejen na straně zaměstnavatelů, kteří poukazují na to, že za branou čeká armáda nezaměstnaných, a toho také rázně zneužívají, ale i úpadek, kterému já říkám „stádní“ úpadek, kdy si tato příkoří lidé nechají nadiktovat a bez protiargumentů je plní i za cenu vlastního strádání jak psychického, tak existenčního. Pokora na nesprávném místě a ve prospěch vyděračů…

Všeobecný základní příjem

Tentokrát jej nebudu blíže specifikovat, popsala jsem tento systém několikrát v mých článcích. Stačí, když zapomenete na nic řešící prázdná slova, stačí, když se zamyslíte v čem by tento systém napomohl. Pokud dojdete k názoru, že by vyřešil opět se rozmáhající a zbytnělou byrokracii, když přijdete na to, že by se vyřešila chudoba, nezaměstnanost, bezdomovectví, máte nakročeno do světa, který zde již měl dávno fungovat a ne se zde stále dokola točit v nesmyslném  a zaostalém klišé, že všichni musí pracovat, když nepracuješ nejíš, když nemáš práci, skončíš pod mostem…Vždyť nám to tak poručili!  Tak je to přeci normální!  Tak to přeci po staletí bylo! Jinak to přeci nejde!…Takovou představitelkou byla v diskuzi paní u stolečku, která tam jako protiargument, že ne všechny agentury práce jsou vyděračské a nepoctivé, že ona prý pracovala pod devíti takovými agenturami a jen jedna z devíti, jí za práci nezaplatila! Být tou paní, tak se spíše zamyslím i nad tím, proč už je v jejím životě tolik různých pracovních agentur!… Typická ovečka, která si myslí, že to je normální, nezaplatit za práci a že se vlastně nic neděje, vždyť parazitujících agentur, dohazovačů práce, která ubývá, dohazovačů ve špatném slova smyslu, máme v ČR dost a dost a takové ovce oni potřebují.

Že to jinak nejde? Ale jde, jen chtít se nehrbit, jen přemýšlet, jen se nenechat zotročit a manipulovat se sebou:

Usilovali jsme o to, abychom práci zmechanizovali, abychom člověka osvobodili, a teď si stěžujeme, že nemáme pracovní místa. A nikdo neřekne: Ano, hrome, právě proto jsme posledních 100 let tak těžce pracovali, abychom už takhle pracovat nemuseli! Nepodmíněný základní příjem je sociálně-politický model přerozdělování prostředků, ve kterém naprosto každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovnocenný základní příjem zajišťující důstojné a kulturní postavení ve společnosti. Spravedlivý podíl bohatství země, na kterou se narodil a kterou sdílí s ostatními spoluobčany. Model též řeší sjednocení daní, jež se nabalují na produkt či službu během dlouhé cesty ke spotřebiteli v jednu komplexní daň uplatňovanou až na konci řetězce.

Důležité odkazy k Všeobecnému základnímu příjmu:

https://www.facebook.com/EOI.ZakladniPrijem  Zde na diskuzním FB můžete najít podnětné články ze zemí, kde se vážně uvažuje o zavedení Základního příjmu. Přijďte, ptejte se, diskutujme.

http://eko.iwaldorf.cz/ Zde najdete film v lepší kvalitě
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls Zde je také psaný text k filmu.
https://avaaz.org/en/petition/our_chance_to_end_poverty/ Zde probíhá petice za pokrokový Základní příjem. Tato petice je celoevropská, celosvětová také, vždyť se podepisují i lidé z Afriky a jiných neevropských světadílů…

Nebojme se pokroku, zvlášť, je-li to pokrok skutečný a velmi smysluplný!

 

 
Blog autorky http://milenapolakova.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Nemocní „mocní“, ničí naše životy a co hůře, jejich destrukce ničí i budoucnost

  • · Edit

    Není se čemu divit, když člověk konečně sežene práci, byť za nevýhodných podmínek, vezme ji, protože mu hrozí, že nezaplatí nájem, aby se hned po nástupu, resp. po první výplatě nechal zase vyhodit. Kdo přijde s hrdě vztyčenou hlavou podat stížnost na ty parchanty, kteří ho drží v hrsti? Dokud nebudou možnosti podat stížnost anonymně, lidé dál budou trpět a nadávat na společnost. A pak, kde je jaká záruka, že kontrolní orgán okamžitě vyřeší stížnost, kterou ten hrdina podá. V naší republice se nejprve řeší stěžovatel a teprve následně, když už je dotyčný dávno propuštěn, mohli by se zabývat kontrolou. Je to snad začarovaný kruh a dokud stát exemplárně nezakročí, bude se to dít stále dokola.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*