Neexistuje v historii mocnější osoba. A existovat ani nebude….

Neexistuje v historii mocnější osoba. A existovat ani nebude….

Neprozradím to rovnou, postupem článku zkusím napovědět a po nějaké době už byste měli mít jasno v tom, o koho se jedná…

Přemýšlel jsem dlouho nad tím, jak všelijak může být definována moc. Kam až může sahat vliv mocné osoby, na co všechno se dá mít a hlavně, kdo toho ovlivnil nejvíce. Pokud bych tedy jen uvažoval o doposud žijících osobnostech, byl bych vedle jak ta jedle. Musím sáhnout hluboko do minulosti. Musím se podívat do časoprostoru a pátrat. Možná to však bylo trochu snadnější než si kdo může myslet.

Vliv, který by někomu vydržel třeba i hodně přes tisíc let po jeho smrti? Takových lidí moc nenajdete a když ano, většinou se poukazuje na určité činy, nikdo se jimi neřídí, pouze se uvádí, jaký dar dal například tehdejší společnosti. A ano, mnohdy se jedná o postavy kladné, moudré, velmi dobře vystudované. Tento muž je však jiný. Byl to analfabet a dokázal z toho sám pro sebe udělat uměle jakousi přednost.

koran

Když tak jednou přemýšlel kolem skal a v nich, co se svým životem udělá, napadlo ho něco, co ovlivňuje politický, ekonomický a náboženský svět i v roce 2015. Napadlo ho něco tak nepřevratného a absurdního, že je směšné, kolik lidí je tím ovlivněno i dnes, kolik z nich se kvůli tomu od narození nechá, ač dobrovolně či ne, připravit o svobodu žití, kolik životů jeho výmysl promarní, kolik lidí diskredituje za říkání pravdy a jak moc přístup okolního světa hýbe s cenami zejména černého zlata.

Je až neuvěřitelně ohromující a děsivé zároveň, jak dospělý muž získal moc, na svojí stranu 100 kolegů, kteří mu násilím získali další tisíce. A jak moc děsivé bylo to, co vymyslel… Vymyslel si, že se stal mužem neobvyklým, mužem, jenž hovořil skrze anděla s Bohem, jenž mu předal velké poselství. A vyhrožoval smrtí každému, kdo o jeho poslání pochyboval, nechával otrávit lidi, kteří si z něj utahovali, udával způsob smrtí, mnohdy velmi krutý a dokonce jej nechal zapsat ve velmi strašidelných spisech, jenž se uchovaly až do nynějšího světa, více než 1300 let po jeho smrti.

Co je až děsivě nemožné, toho on dosáhl. Přes 1,5 miliardy lidí dobrovolně či nedobrovolně jeho osobu a činy považuje za morální vzor. Pokud by tak nečinili, nejsou to správní věřící. Takže tato více než miliarda věří vrahovi, násilníkovi a muži, který se oženil i s dívkou sotva školního věku. Tato více než miliarda kolem sebe vytvořila neuvěřitelnou ochranou vrstvu. Ne snad že by kolem jejich zemí stály obrovské zdi a zbraně, v jejich světě nyní leží drtivá většina zásob ropy.

A protože svět tuto ropu potřebuje, snaží se kritiky zbavit dojmu, že tento muž vymyslel zločinnou, diskriminační a vražednou ideologii, která se jako náboženství pouze tváří, ale nabízí zejména průnik do cizí společnosti, vytvoření jakéhosi paralelního společenstva, změny pravidel a nakonec postupné pohlcení moci v oblasti, a to cestou diskriminace, výhrůžek smrtí i jejich splněním, krádežemi, znásilňováním, polygamií a vysokou porodností. Tento režim má podle nejmocnějšího muže na světě za cíl tento svět ovládnout a zatím se daří.

Svět, kde tento muž svojí hrůzu vymyslel, je bohatým ložiskem ropy a může tak kdykoliv ovlivnit celou světovou ekonomiku, jelikož země tohoto světa dokáží spolupracovat. Tolerancí tak svět platí za jakýsi dojem cenové stability. Tolerance však ohrožuje demokratické zřízení mnoha států, dotyčný muž tak 1383 let po smrti ovlivňuje téměř celou globální politiku. I přes jasné zločiny tohoto režimu se nejspíše pro peníze každý tváří, že to ve skutečnosti nejsou zločiny ani terorismus, které se inspirují výmyslem tohoto muže. Každého kritika se snaží zdiskreditovat a i přes rostoucí odpor z řady obyvatel, tento odpor ignorují, považují jej oficiálně za nenávist a pokračují v sebedestrukci.

Vše kvůli jednomu muži. Tento muž jménem Mohamed, jenž si jednou začal říkat „prorok“, za sebou zanechal mnoho škod, mrtvých, zotročených a znásilněných. A přes to jej tolik lidí bere jako morální vzor, což také napovídá jasně tomu, co lze od těch lidí čekat. Takzvaný prorok Mohamed se stal nejmocnějším člověkem planety a historie. Nikdo předtím ani potom nedokázal jednou návštěvou jeskyně tolik, co on. Nikdo nedokázal ovládnout náboženský, politický a ekonomický svět tak intenzivně, jako on. Nikdo to skrze následovníky nedokázal tolik let po své smrti. Nikdo toho nedocílil tak absurdní a neuvěřitelnou cestou. A nikdo jej v těchto děsivých výsledcích nejspíše nikdy nepřekoná…

 

Blog autora http://kubasek.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • 2 Asus: O Bitvě u Domažlic vypravuje „Píseň o vítězství u Domažlic“. V Husitské kronice je v této básni na str 303 toto: U Němčí, města slezského, tam vůdci vojska mnohého, – rod, jenř obývá Vratislav, Svidnici, Nisu, Namyslav, – šli s velkým sborem početným a s mnohým strojem válečným. I oblehli to Němčí pak, městečko malé, pevné však, v němž odedávna má svůj byt, můj zajisté, můj český lid. Mým rodným k jejich záchraně i záštitě a obraněhned mířili moji krajané, své vojsko měli sebrané,. a když se v houfech blížili, ti z pole ihned mířili a prchli, ač tam žádný tvor nespatřil ještě našich sbor – mil deset byli vzdáleni. Jak ptáci kouřem zmámeni opustí hnízda v zeleni, když náhle spatří sokoly tak oni prchnou z okolí, a jako lišky znají směr tam v lese do svých skrytých děr, jak mravenečníci v kuppku svou, tak oni domů zalezou. Neb strachem byli zchváceni a všichni velmi zděšeni. Tvým ramenem ö Pane náš a silou, kterou Ty jen máš, tak odpůrce mé zběsilé v té branné jejich přesile. Ty, Králi, sám jsi rozptýlil a zničil pýchu jejich sil. Již rozplynuli se jak dým a jsou již voskem tekutým. ….. Ale tento průběh s nezaměnitelnou Boží pomocí sedlákům, , jak v soudců 6-7, najdeme ve v mnoha bitvách: Na Vítkově „zvítězilo“ 29 lidí + potom pár posil nad 7000, U Domažlic se stalo po zemětřesení, že se křižáci dali na útěk, jinde jim světelný sloup zapaloval stany – toto kromě Němčí je k nalezení na wikipedii. Ale situace se opakuje. Pán Ježíš Kristus znova bojuje za nás! Přečtěte si Abakuka, Izaiáše 10,21,52,63 atd. Přichází Jeho a naše Království. Těch co Ho čekají a mají rádi Pravdu a dělají dobro. Pán přichází jako Slovo Boží, On, Skála, poslal imigranty zjednat nápravu. Pověsil jsem na petice24.com pár pasáží z Bible… v petici „Imigranti ? Podpisem za Pravdu, která právě přichází .. “ Pán Ježíš Kristus nám přináší spasení. Bude dobře. Amen

 • ad Clericvs:

  Nejsem adventista, ani v žádné církevní firmě, patřím přímo Kristu,
  znám Ho, mluvil se mnou.
  Co se týká obsahu videa, ověřte si to, je to problém ? Viděl jste někdy film nebo dokument, aby jste nepotřeboval při jeho pozorování dar „chození mezi hady a štíry“? Proto to berte jako látku k hlubokému zamyšlení do mozaiky pravdy. Dáte na demagogii a názor většiny? Je to všechno už vidět, a máte Bibli, k té bychom se měli vrátit.
  Všichni lidi jsou nějak podvedení, většina ani neví, že Pán přijde velmi velmi velmi brzy, a tak blábolí, oblbují se, vyvyšují se, a přitom se mají mít jenom rádi. To je jediné přikázání !!! Ověřte si věci. Amen

 • · Edit

  adPetr:
  jedovatá a špinavá adventistická propaganda, plná samolibosti-narcizmu, nic víc.
  Faktické chyby a žvásty v interpretaci dějin.
  O vašem zkratkovitém následování obskurního média E.G. White se raději ani dále rozepisovat nebudu.

 • Autor to vzal s konce ortodoxních nástrojů moci jako je totalita,tyranie,násilí,zbraně a peníze. To není moc,ale nemoc…

  Autor je velký proti-muslimský bojovník a já mu fandím.Jen to asi bylo uchopeno za špatný konec, i mistr tesař se utne.

  Shrnout to můžeme tak,že Mohamed sadistické,násilnické,tyranské,primitivní zvíře tu zanechalo tu samou ideologii jako byl on sám…A je nad věc logické,že zvrácená ideologie přitahuje zvrácené jedince. Islám a Mohamed je to největší zlo co kdy spatřilo světlo světa.

  Studujte muslimy a ihned zjistíte,že co muslim to patologický psychopat…. To je zlaté pravdilo, proč? Zvrácená kniha plodí zvrácené jedince no a jsme zase na začátku… Mohamed ať se smaží v jámě pekelné do skonání věků…

 • Existuje samozřejmě mocnější Osoba, článek je seznamem nepochopení.
  Islám vznikl jako podvod na lidi jako tajný plán šedé alias předzednářské/předjezuitské/satanistické zóny v katolické církvi, zlikvidovat skutečně věřící křesťany. Totéž dělal přece Vatikán za středověku proti skutečně věřícím sedlákům v Čechách, a tenkrát nebyl poražen člověkem, ale Pánem. (Domažlice, Němčí, …, to jsou jenom příklady, kdy lidi nebojovali, papeženci v hrůze utekli, u Domažlic došlo i k zemětřesení.) Mohamed byl z katolické rodiny, dodnes jsou katolické kostely a mešity vedle sebe. Ekumenismus, tedy nadvláda Vatikánu nad všemi spojenými člověko-náboženskými firmami světa jenom dosvědčuje, odkud vítr fouká. O konci tohoto Babylonu si přečtěte ve Zjevení 17 kapitola např. na české stránce obohu.cz… Nic nového pod sluncem, jenom lidi by měli víc vědět, i z toho důvodu, že situace se opakuje, oblbnout lidi a nechat je vzájemně se pozabíjet. Brzo toho bude konec. Zjevení si přečtěte od začátku, dozvíte se mnohem víc o dnešku, a taky kdo je dnes shromáždění satanovo, ale to je vidět… Není už moc času věci pochopit a neblábolit, všechno už je vidět, do konce špína už nemá moc času… Ve jménu Ježíše Krista. Amen
  Moc poučný zdroj na youtube, autor je adventista, pamatujte si, že není hlavní být v nějaké církevní firmě, ale chovat se tak, jak se choval Pán, když tady byl, nikoho neodsuzovat, všem odpouštět, a na špínu poukazovat:
  Islámské konexe – Prof. Dr. Walter Veith

 • Ale takto to přece vůbec není. Hrabivcům se hodí iluze/ideologie kterou by ovládali ostatní, to je celé. Ani bych se nedivil kdyby ve skutečnosti žádný Mohamed ani neexistoval a oni si ho úplně vymysleli. Pohádky na zblbnutí lidí nic jiného.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*