Nedotknutelný Daniel Herman?

Nedotknutelný Daniel Herman?

Premiér Bohuslav Sobotka odvolal dle svého a Babišova mínění dva nejslabší ministry. Že odvolal Jiřího Dienstbiera se asi nikdo nediví, ale že odvolal Svatopluka Němečka a ne Daniela Hermana, je více než podivné…

Pokud náš občan alespoň trochu sleduje činnost našich politiků, tak přímo bije do očí, že ne Svatopluk Němeček, ale Daniel Herman škodí zájmům našich občanů.

Posuďme sami několik jeho činů.

 1. Podpora extrémně vysokým finančním a majetkovým nárokům katolických prelátů na kulturní dědictví vytvořené našimi předky v podobě církevních restitucí (připomeňme si však, že 80 % potomků našich předků jsou nyní ateisté)
 2. Adorace teroristických činů bratrů Mašínů
 3. Podpora Sudetských Němců
 4. Použití „strýce“ Bradyho v tažení proti našemu prezidentovi Miloši Zemanovi s cílem jeho svržení
 5. Přijetí Dalajlámy s cílem poškodit naši ekonomiku…

Tento výčet „zásluh“ ministra kultury Daniela Hermana je snad dostačující, aby byl odvolaný, protože prokazatelnost těchto činů proti zájmům našich občanů je nezpochybnitelná.

Jenže lidovci by odvoláním Daniela Hermana raději položili současnou vládu, tak si Bohuslav Sobotka od nich nechá diktovat. Sám se divím, že pokles preferencí ČSSD je tak malý, když její současný předseda zastává vyloženě pravicovou politiku. A neodvoláním Daniela Hermana se svým voličům doslova vysmál.

A co noví ministři?

Jan Chvojka, nový ministr pro lidská práva se zatím nejvíce „vyznamenal“ svým podáním stížnosti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na zpěváka Tomáše Ortela, který se ve svojí tvorbě kriticky vymezuje vůči islamizaci naší země a nebezpečí hrozící ze strany muslimských radikálů.

Cituji: „Veřejné vystoupení skupiny Ortel, která se hlásí k Rudolfu Hessovi, Adolfu Hitlerovi a dalším zločincům a je v textech svých písní otevřeně antisemitská, antimuslimská a hlásí se jimi i k fašismu a (neo)nacismu, považuji za otřesné a odsouzeníhodné,“ napsal Chvojka ve své stížnosti. Žádám RRTV, aby tento fakt reflektovala a začala se urychleně tímto evidentním lapsem TV Nova zabývat.“ https://www.novinky.cz/domaci/387857-poslanec-chvojka-si-stezuje-na-ceskeho-slavika-nelibi-se-mu-oceneni-kapely-ortel.html

Naštěstí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla při smyslech a neshledala účast kapely Ortel v přímém TV přenosu z předávání cen Český slavík za nezákonnou. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ucast-ortelu-na-ceskem-slaviku-nebyla-v-rozporu-se-zakonem-r/r~e75445a6a33911e586750025900fea04/?redirected=1479147296

Tak jsem zvědavý, zda tento nový ministr pro lidská práva bude lidská práva našich občanů hájit způsobem, že na ně bude podávat trestní oznámení za jejich obavy z islamizace naší země.

A zda jej Daniel Herman v tomto multikulturním obohacování bude jako ministr kultury adorovat podobně, jako adoroval bratry Mašíny či Dalajlámu.

 

(Ministr kultury Daniel Hermann Foto: screenshot z Youtube)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • http://www.zvedavec.org/prispevky/2016/11/7095-odsun-nemcu-po-druhe-svetove-valce.htm

  Odsun Němců po druhé světové válce

  Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany.
  Myslím, že by vás to mohlo zajímat . Nevím proto, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu! Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům, ale i Sudeťákům už konečně vše naprosto jasné a nezvratné!
  Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš​, ​ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem.
  Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců.
  Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
  Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády.
  Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně.Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku.
  Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu.
  Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo.Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost.
  Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.
  Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku.
  Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou.Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům.
  O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas i Schwarzenberg.Co když ale to nebylo z neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů?
  Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954
  (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.
  Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války.
  Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy.
  Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5.května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955!
  Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci.
  Skutečné válečné škody způsobené Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek.Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak.
  Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
  http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
  Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš:
  Vážení spoluobčané,
  v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky.
  Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.
  Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci,
  kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti.
  Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
  Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
  Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává.
  Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
  Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
  Váš dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

 • · Edit

  „1.Podpora extrémně vysokým finančním a majetkovým nárokům katolických prelátů na kulturní dědictví vytvořené našimi předky v podobě církevních restitucí (připomeňme si však, že 80 % potomků našich předků jsou nyní ateisté)“

  S takovým „uvažováním“ a typem „argumentace“ ať se autor fakt raději věnuje filatelistice Afghánistánu.

 • Vlk v rouše beránčím pod ochranou sudeťáku , On je drze vysmátý jako Bakala. Nevím proč nad ním připosranci drží ruku cožpak je nad jejich IQ, aby ho prokoukli ?

 • Zastávat se nácka Ortela, zpěváka „megahitu“ Rudolf Hess, může zase jen nácek, nebo debil. Co z toho jste, pane autore?

 • Herman. Již to jméno, že? Sudeťák nám dělá ministra a směje se nám od ucha k uchu – ti Češi, to jsou ale blbci. Asi má pravdu :-(.

 • Lepší než slabý premiér je žádný premiér. Sobotka má možnost rezignovat a tím padne vláda. Pomohl by republice, své straně. Takovou oběť ale neudělá, protože by musel začít pracovat normálně mimo politiku a to nikdy nedělal.

 • Pan Herman je velmi nebezpečný a nevypočitatelný člověk, je schopen všeho . Zřejmě pracuje jak pro německou vládu, tak pro Sorose. Zůstane-li dál ve vládě jako ministr, budeme mít další potíže a ještě větší nebezpečí pro Českou republiku. Je vidět, že se ho podělaný Sobotka bojí !

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*