NATO – 70. výročí nejvražednější – a zákonné – organizace na naší planetě

NATO – 70. výročí nejvražednější – a zákonné – organizace na naší planetě

4. dubna 2019 NATO (Severoatlantická aliance) „oslavila“ 70. výročí své vražedné existence.

Tato strašlivá organizace se zrodila podobně jako „Rosemary má děťátko“, byla přivedena k životu podpisem ve Washingtonu, D.C. jako Severoatlantická smlouva. Její vytvoření bylo naprosto neetické, ale zároveň naprosto „legální“ – což znamená, že to, co jsme na Západě uzákonili, tedy uměle vytvořený zákon pro válku, použila aliance NATO, kterou řídí Washington-Pentagon. Existují odhady, podle nichž NATO a její „spojenci“, kumpáni, zástupci a žoldáci zabili více než 20 milionů lidí od doby existence NATO, v podstatě od konce druhé světové války. Porovnejte to se zhruba 70 – 80 miliony mrtvých ve druhé světové válce. 70 let NATO je považováno za „čas míru“ – ale bylo to skutečně období míru?

Toto je výzva pro všechny členy NATO, aby z této organizace odešly – aby se rozhodly pro mír a opustily NATO! Aby přestaly bojovat ve válkách – aby se osvobodily z pout NATO.

Byla studená válka – která, jak dnes víme, byla vytvořena uměle a pod naprosto falešnými záminkami, a která začala bezprostředně po druhé světové válce a trvala až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 – obdobím míru? Nebo to bylo spíše období neustálého zastrašování válkou, období vyzbrojování Západu, období maximalizace zisků zejména pro americký vojensko-průmyslový komplex – období, které zničilo jakoukoli šanci na ekonomický rozvoj Sovětského svazu? Závody ve zbrojení znemožnily SSSR, zemi, která vyhrála druhou světovou válku, soustředit se na hospodářský rozvoj doma, vždyť Sovětský svaz ztratil 25 milionů životů a základní výrobní infrastrukturu.Ano, byl to Sovětský svaz, ne „spojenci“ (USA, Velká Británie a Francie), kdo v té době osvobodil svět před německou nacistickou nadvládou. A ano, západní knihy o historii vám vypráví něco jiného. Těmto knihám se nikdy nedá věřit.

Aliance NATO, která je zcela řízena Pentagonem, má dnes 29 členských zemí (viz členské státy NATO), z nichž 26 je v Evropě a jedna v Eurasii, Turecko. Navíc existuje celá řada „přidružených“ nebo rádoby členů, jako je Ukrajina či Izrael. A v posledních měsících – věřili byste tomu! – se členem NATO stala Kolumbie v Jižní Americe prostřednictvím tzv. „Dohody o spolupráci“, datované do roku 2013, a Brazílie bude možná dalším kandidátem. Spojené státy chtějí znovu ovládat své „dvorky“, proto se znovu soustředily na Monroeovu doktrínu (žádná cizí mocnost, kromě USA, nebude v Latinské Americe), až na to, že tento jejich „dvorek“ se naučil svou lekci.

Zatímco Venezuela a její uhlovodíkové a jiné nerostné bohatství jsou hlavním cílem přítomnosti NATO v Kolumbii, a možná tomu tak brzy bude i v Brazílii, Venezuela, nejdemokratičtěji zvolená vláda v celém západním světě, se nepodrobuje USA, jak je Washington zvyklý z minulosti. Ne. Venezuela má solidní strategické, ekonomické – a VOJENSKÉ – spojenectví s Ruskem a Čínou. Navzdory veškerému hanebnému řinčení zbraní ze strany Trumpa-Pompea-Boltona je to právě Rusko a Čína, kdo kreslí červenou čáru. Tolik k Monroeově doktríně. Časy se mění.

USA/NATO – ovládané Pentagonem – mají asi 800, podle některých odhadů dokonce i přes 1 000, vojenských základen zhruba ve 100 zemích. Ne všechny americké základny jsou známy veřejnosti. Finanční prostředky, které jsou používány k vyzbrojování a udržování těchto základen, jsou peníze daňových poplatníků. Zatímco se za tyto peníze vyrábějí zbraně pro zabíjející buldozer NATO, nejsou tyto peníze k dispozici pro tolik potřebné vzdělávání a zdravotní péči, natožpak pro základní infrastrukturu v chudých zemích, což jsou přesně ty země, kde USA/NATO staví své vojenské základny.

To samozřejmě nikdy nebylo prioritou pro západní elity – finanční, vojenské a benzínové giganty se lživou propagandou. Tento temný, pochybný neofašistický stát jen předstírá, že manipuluje se zbytkem světa kvůli tomu, aby se postaral o zdraví lidu, a – samozřejmě ještě v mnohem menší míře – o vzdělanost. Vzdělaní lidé jsou nebezpeční pro tyto podlé, vilné a nenasytné klíčové osoby.

Lidé po celém světě, uvědomte si to! Vaše vzdělání není žádoucí. Místo toho jsou peníze – VAŠE PENÍZE, které má vaše vláda utratit za to, aby vám dala kvalitní vzdělání, abyste si mohli vydělat na obstojné bydlení a mít znalosti o tomto stále složitějším světě – tyto prostředky, VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY – utráceny za vyzbrojování základen NATO s cílem kolonizovat vás a vaše země, aby vás zotročili pro Nový světový řád, v němž západní dolar dominuje finanční hegemonii.

Mají k tomu zavedeny všechny nástroje, MMF, Světovou banku, Světovou obchodní organizaci (WTO); ty jsou podřízeny NATO. Zbavte se jich taky. Jsou to nástroje „elity“ (chybí lepší termín), které vás mají dostat do dluhů a zadusit vás – takže jim budete vydáni na milost a prodáte jim své prostředky za pakatel. Vytvořte si svou vlastní ekonomiku, která bude mimo sféru GLOBALIZACE, globalizovaného neoliberalismu, který již dnes hraničí s neofašismem. Zbavte se NATO – a zbytek bude následovat.

Protože to je právě to, čím se Evropa stala: kolonií USA-NATO-Pentagonu. Evropské národy – copak si myslíte, že když jste členem NATO, že máte možnost mluvit do rozhodnutí NATO? – Přemýšlejte o tom. Víte, že nemůžete mluvit do věcí NATO. Je naprosto zřejmé, že Pentagon o všem rozhoduje. Trump a jeho přisluhovači jménem Pentagonu, a samozřejmě jménem vojenských průmyslových oligarchů, vás ohrožují – vy, evropští členové, raději plaťte NATO, nebo jinak… Ať už tato výhrůžka znamená cokoliv, má vás vyděsit. Víte, vůdci (sic) takzvaných členů EU byli kooptováni, aby se podřídili. Vaši nezvolenou Evropskou komisi (EK), která rozhoduje o evropské legislativě – ano, nikoli Parlament EU – si také koupil Washington. EU není nic jiného, než loutka Washingtonu, kterou řídí NATO.

Ale co můžete vlastně očekávat, vždyť Evropská unie nikdy nebyla myšlenkou Evropanů. Byla to myšlenka, s níž přišla CIA již za druhé světové války – poté byla transplantována na pár „ochotných“ Evropanů s příslibem ochrany před zlými sověty ze strany NATO. A bingo, strach z komunismu zabral. Byl to americký senátor Joseph McCarthy. Strach z rudé hrozby komunismu. A dnes na Západě žijeme v naprosté éře strachu z Ruska, poté strachu z Číny, strach nebere konce – udržuje totiž NATO funkční – udržuje alianci NATO v Evropě, která se postupně přesouvá do celého světa, do oblasti Jihočínského moře, Latinské Ameriky; strach a hrozby umožňují alianci NATO pustošit a zabíjet miliony lidí po celém světě.

Po celou tu dobu existuje skutečné nebezpečí jaderné války – Lidé, probuďte se! Páni VÁLKY, NATO, jen čekají na okamžik, který by vyprovokoval ke stlačení nechvalně známého červeného tlačítka. Lidé na celém světě, copak si neuvědomujete, že pokud se to stane, pak jsme všichni odsouzeni k zániku; lidstvo odsouzené ke zkáze. Matka Země se může zotavit, ale lidé zničí sami sebe.

Lidé! Než se to stane, zničte ten zabíjecí stroj; zničte NATO v jeho kořenech. Vystupte z NATO! Už nepřispívejte do rozpočtu NATO. Odejděte z NATO, unikněte z NATO. Vykopněte NATO z vašich svrchovaných zemí. Získejte znovu svou svrchovanost, kterou vám aliance NATO ukradla. A uvidíte, že mír vám přinese pocit pohody, zatímco neustálý strach z války ničí vaši duši.

Vymanit se z NATO je ve skutečnosti snadné, a je to také právně možné. V souladu s článkem 13 Charty NATO jsou všichni členové oprávnění k tomu, aby vystoupili z NATO a vybrali si MÍR:

S největší pravděpodobností může dojít k mnohonásobným pokusům, kdy budou chtít vaše lídry znovu kooptovat (koupit) pod falešnou záminkou bezpečnosti. Neskočte jim na to. Z „Východu“ nehrozí žádné nebezpečí. Ve skutečnosti Rusko ani Čína nemají expanzionistickou historii. Mají odlišnou filozofii. Snaží se o multipolární svět tím, že se chtějí připojit k tomu, co je nejlogičtější – takzvanému evropskému kontinentu, který je geograficky nejzápadnější částí obrovského přilehlého kontinentu Eurasie, který dokonce zahrnuje Střední východ. Obchodování s přátelskými národy na této obrovské pevninské ploše je nejen logické, ale v minulosti k tomu docházelo tisíce let.

Čínský prezident Si Ťin-pching zahájil před šesti lety iniciativu „Jedno pásmo, jedna cesta“ (BRI), také nazývanou Nová hedvábná stezka, která spojuje svět pomocí dopravní, průmyslové, kulturní, vzdělávací a výzkumné infrastruktury. Je to největší a nejskvělejší projekt ekonomického rozvoje se vším všudy, jaký byl kdy znám v dějinách lidstva. Zaměřuje se na spojování lidí, nikoli na jejich oddělování. Zaměřuje se na rovnost a spravedlnost, včetně těch, kteří zůstali pozadu, cílem je svět míru. Jak nedávno prohlásil čínský delegát na mezinárodní konferenci – stavíme mosty, které lidi spojí, zatímco Západ staví zdi.

Nastala doba na novou éru míru. Sedmdesát let aliance NATO, která zabíjela kvůli nadvládě a chamtivosti – to je pasé. Zastavte NATO. Odejděte z NATO. Zrušte NATO.

 

zdroj: https://www.globalresearch.ca překlad: http://www.zvedavec.org
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*