Náš právní stát – 4. část. Kdo zaplatí hrátky státních zástupců?

Náš právní stát – 4. část. Kdo zaplatí hrátky státních zástupců?

Každý občan je plně zodpovědný za své konání, pokud není zbaven svéprávnosti, což musí být úředně zdokumentováno.

Někteří státní zástupci si však mohou beztrestně hrát s lidskými životy a devastovat celé rodiny a jejich okolí a nic se jim nestane. Když je nejhůře, nastoupí „Milión chvilek“ a zahájí mohutnou ochranu NSZ Pavla Zemana a veřejnoprávní televize.

Jinak a z jiného úhlu pohledu se na věc dívají občané poškození státem, a ti občané, kteří ze svých daní musí takový šlendrián platit. Cesta k nápravě je jednoduchá a Institut Aleny Vitáskové (dále jen IAV) žádá opakovaně příslušné politiky, aby v dané věci konali. Požádali jsme dopisem politiky (ANO Marii Benešovou, SPD Tomio Okamuru, Trikoloru Václava Klause) o zajištění transparentnosti při výběru nejvyšších pozic na státním zastupitelství. V připravované novele zákona o státním zastupitelství jsme požadovali, aby výběrová komise byla bez zastoupení státních zástupců, ale naopak se skládala jak z volených struktur, které nesou zodpovědnost nad konáním moci výkonné, tak občanského dohledu: (1 senátor – předseda ústavně-právního výboru, 1 poslanec – předseda ústavně-právního výboru, 2 MS – ministr spravedlnosti, + 1, dále 1 zástupce občanů tj. předseda spolku, který prokazatelně nepobírá na svoji činnost státní dotace ani jiné granty a věnuje se ochraně lidských práv a svobod), dále jsme žádali o průchodnost systému, nikoliv jeho zapouzdření, aby mezi kandidáty mohli být osoby nejen s praxí na státním zastupitelství, ale i v advokacii, či vysokoškolští pedagogové, celý požadavek naleznete ZDE v části aktuality, kde jsme dopis zveřejnili.Do jaké míry se politici budou občanskými podněty zabývat, nedokážeme posoudit. Pro voliče to může být vodítko před volbami, když se budou rozhodovat, které straně dají svůj hlas.

Pod hlavičkou IAV byl vydán Manifest – Občanů poškozených státem, ve kterém se domáháme nejen nápravy systému v oblasti státního zastupitelství, ale i převzetí odpovědnosti státu řádně odškodnit občany státem poškozené.

Jsme svědky toho, že někteří státní zástupci nejenže neznají zákony a podle toho pak vypadají jejich obžaloby, ale že se snaží příčit soudcům a pak je celý soudní proces jedním z nejdelších v civilizovaných zemích. Beztrestně se totiž mohou odvolávat a dovolávat, pokud soudce neplní jejich požadavky. Jedním z takových důkazů je například státní zástupce Radek Mezlík, Kamil Špelda, či dokonce NSZ Pavel Zeman. Takového SZ Kamila Špeldu vůbec nezajímá, jak na kauzu nahlíží odvolací soud, dokonce ho nezajímá, co bylo při hlavním líčení prokázáno a nestydí se to před soudem sdělit. V tomto konkrétním případě byl odvolacím soudem Krajský soud Brno, a jímá mě pocit zmaru, pokud si jen trochu představím, že Kamil Špelda možná ani toto stanovisko nečetl.

Jako předsedkyně IAV a mluvčí Manifestu Občanů poškozených státem jsme zaslali ministryni spravedlnosti Marii Benešovou dne 30. 11. 2019 podnět na zahájení kárného řízení a šetření způsobilosti výkonu funkce státních zástupců NSZ Pavla Zemana a dalších, u kterých se prokázaly manipulace s důkazy, které předkládají soudům a neznalost elementárních zákonů, podle kterých žalobci žalují.  Svým konáním pak zneprůchodní činnost soudů, což vede k průtahům a dlouhé době soudních procesů, či nesouzení společensky důležitých kauz.

Na pováženou je například výsledek vyšetřovací parlamentní komise ke kauze OKD, kde se v mediích objevila obava, že pokud státní zástupci budou ochotni žalovat, tak byty OKD by neměly být součástí privatizačního projektu a jejich součást privatizace byl podvod. O dalších pravděpodobně podvodech v této privatizaci ani nehovořím. Každého občana musí zaskočit, doposud laxní přístup státního zastupitelství. Jedná se přece o miliardy korun, o čtyřicet tři tisíce bytů, které jen tak zmizely z bytového fondu, který byl vybudován před rokem 1990. Jsou to stovky tisíc občanů, kteří den ze dne přišli o střechu nad hlavou a jsou nuceni platit vysoké nájemné. Vyšetřovací komise parlamentu jmenovala celou řadu politiků, jako například Sobotku, Urbana a další, jmenovala ty, o kterých se veřejně hovoří již mnoho let a státní zastupitelství nekoná. Zákonodárce ví, že když státní zástupce nebude ochoten zahájit trestní řízení, tak se mu nic nestane a nezákonná zlodějna v řádu miliard zůstane nepotrestána a zloději s ní, a poškození občané budou navždy žít s touto křivdou, kterou ve velkém na nich stát provedl. To přece nemůže být normální. Proto v Manifestu hovoříme i o těchto poškozených občanech, kteří by měli být státem odškodněni.

V  podnětu ministryni spravedlnosti Marii Benešové mimo jiné uvádíme, že například státní zástupce Radek Mezlík, policista Pavel Pinka, NSZ Pavel Zeman byli a jsou buďto zcela neznalí zákonů, anebo jsou součástí zločineckého syndikátu a podílí se na konstrukci kauz na zakázku, či jejich lidově řečeno „zametání“ do doby promlčení.

Ministryni Benešovou jsme požádali o prošetření variant, které uvádíme. Požadujeme, aby ministryně a vláda, jejíž členové, dokonce premiér Andrej Babiš opakovaně sdělili, že se dá trestní stíhání u nás objednat, že vás mohou na objednávku zavřít, konali. Doložili jsme na konkrétních případech, že je možné na objednávku stíhat. Žádáme za nás občany, kteří se do obdobné situace dostali a mohou dostat, žádáme o nápravu a patřičné potrestání těch, kteří svoji pravomoc zneužívají. Náš požadavek jsme ukončili větou. Cituji:

„Vážená paní ministryně, každá z výše uvedených možných variant, (tou lepší je neznalost zákonů, tou horší je práce na objednávku) je katastrofální zjištění o stavu státního zastupitelství pod vedením Pavla Zemana“.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*