Můj zájem o politiku trvá už řadu let a za ta léta jsem slyšel poprvé od pana Schwarzenberga pravdu.

Můj zájem o politiku trvá už řadu let a za ta léta jsem slyšel poprvé od pana Schwarzenberga pravdu.

Dá se říci, že pan Schwarzenberg pronesl doslova památnou větu, ve které bylo řečeno vše podstatné o České republice ve smyslu jejího mezinárodního postavení, vnitřní integrity, svobody a velmi nejisté budoucnosti. A cože to pan knížepán řekl?? Inu to, že bez EU by Český národ chcípnul hlady.

Ač vám to některým přijde divné, tak je to svatá pravda. Sice jsou obchody nabušeny až po strop zbožím, ale kolik z toho zboží je čistě České provenience?? Budu slušný a tak řeknu, že velmi málo. Z této skutečnosti se však odvíjí mnoho dalšího, co si mnoho lidí nedokáže připustit, natož to pochopit.Pan Schwarzenberg při vyřčení oné kruté pravdy však opomenul říci to hlavní. Proč tomu tak je?? Kdo je toho příčinou?? Samozřejmě nelze očekávat, že by nějaký politik přiznal svůj díl odpovědnosti. Každý z nich se ihned běží schovat za systém parlamentní demokracie, protože tento to umožňuje. Chyba největší však leží na národu samotném, protože tento stav dopustil. Neobul se do mrzkých politiků a kolaborantů. Prostě mlčel. Prakticky vzato je ve všech postsocialistických zemích situace obdobná. Národy žijící v socialismu nebyly zvyklé zabývat se takovými záležitostmi, neb politika za socialismu měla pronárodní směr s důrazem na celospolečenské zájmy. Lidi ani náhodou nenapadlo, že by se našla taková hovada, která jsou schopna jim vlast pod rukama rozprodat. Valná většina společnosti byla přesvědčena, že převratné změny v devadesátých letech minulého století byly krokem vpřed a vůbec si nepřipouštěli, že politika je obchod, za který tvrdě zaplatí! Nikoho ani nenapadlo, že se budou pod rukou prodávat zahraničním takzvaným investorům celé fabriky, které byly postupně vedeny do úpadku (záměrného). Jako příklad nám mohou posloužit třeba cukrovary pod firmou Eastern Sugar, Jawa, Liaz, mnohé papírny i nemocnice a další. Ještě horší bylo rozprodáváni půdy!!

V procesu devastace Českého hospodářství bylo doslova zneužito neznalosti Českého národa a bylo využito jeho naivity. V jistém smyslu lze tento proces označit nálepkou kriminální čin, avšak jeho průkaznost je prakticky nemožná, neb je kryt parlamentní demokracií.

Pan Schwarzenberg byl prakticky u všeho od roku 1989 a velmi dobře ví, jaké špinavosti byly s naší zemí činěny. Pan Schwarzenberg však i před rokem 1989 vyvíjel proti naší zemi různé aktivity a dokonce jsem někde četl, že spolupracoval před rokem 89 s naší rozvědkou, což by značilo, že byl dvojitým agentem. Nedivil bych se tomu! Dělal také poradce jistému Václavu Havlovi a to je velmi důležitý fakt. Václav Havel totiž dělal pouze to, co mu jeho loutkovodiči a chlebodárci poručili. Schwarzenberg byl jedním z loutkovodičů. Nutno tedy říci, že ač Václav Havel nebyl nic dobrého, tak tu byli a jsou ještě mnohem horší. Havel nebyl politik ani státník. Havel bez vědomí a rad svých poradců neuměl jít ani na toaletu. On jenom propůjčil roku 1989 svoji tvář, ale neuměl nic, krom klapání hubou. Přišel s ním však zlořád a morální bahno!

Zlořád a morální bahno, které vzešlo po listopadu 1989, začalo bořit vše zažité a pod rouškou falešné demokracie a svobody nám byl naordinován kapitalistický ekonomický systém. Možná bych nic nenamítal, kdyby se nové ekonomické struktury vytvářely čistě v duchu národním, ale bohužel. I tady jsme se vazaly německé, rakouské francouzské a americké ekonomiky. Aby se však toto mohlo stát, tak musely jisté kruhy vytvořit vhodné podmínky a legislativu. Ty zrádcovské kruhy, které umetaly cestu naší cestě do vazalství, byly okolo pana Schwarzenberga, Tošovského, Vondry, Kroupy, Halíka a dalších. Po nich následovala garnitura aplikujících politiků, kteří svou privatizací ekonomiky podtrhly nohy vlastnímu národu. To byli lidé okolo Klause staršího-tedy Ježek, Kočárník, Dyba, Dlouhý a další. Tím si bahno pojistilo toliko fakt, že cesta zpět bez revoluce bude prakticky nemožná. Smutné na tom je to, že si národ vůbec neuvědomil, co se děje a uvěřil plamenným projevům Havla, Kubišové, Moučkové a dalších o demokracii o kterou nikomu s řečníků nikdy nešlo.

Dnes jsme na tom skutečně tak, jak řekl Schwarzenberg. Bez EU bychom chcípli hlady. Ovšem neřekl to, že za tímto stavem stojí on sám s jeho lidmi, Klaus a zase jeho lidé. Co však s tím?? Staří lidé vědí, ale nemají sil něco měnit. Ti mladší mají sílu, ale také strach, protože tři čtvrtiny národa jsou zadluženy (systémově a záměrně), což je prakticky umlčuje-no a mladí-těm je to fuk, nezajímá je to, protože žijí jen přítomností. To vše je moc nebezpečné pro naši zemi. Vždyť my nemáme dostatek brambor, masa, zeleniny a dalších komodit. Stačilo by zastavit dovozy na týden a byli bychom v prdeli!!! My nejsme jen vazaly, ale také snadno vydíratelnou zemí pro naši nesoběstačnost!! Kde jsou ty časy, kdy jsme byli potravinově soběstačnou zemí s jakous takous svobodou.

Abychom situaci zvrátili je nutná revoluce bez sametu, trocha totality a hodně vlastenectví. Bez EU bychom skutečně chcípali hlady a to je nutno změnit.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*