Moravskoslezský kraj ovládl strach o práci

Moravskoslezský kraj ovládl strach o práci

morava

V Moravskoslezském kraji tiká časovaná bomba v podobě hromadného propouštění. Každý měsíc potvrzuje Úřad práce v Ostravě i několik stovek výpovědí v průmyslových firmách. A bude hůř. Krize dostihla i největšího zaměstnavatele v kraji, největší tuzemskou těžební společnost OKD, a.s. Ostrava. Ta dává práci asi 13 000 kmenovým zaměstnancům a dalším z dodavatelských firem převážně z Polska. Podle nejchmurnějších prognóz by mohlo přijít v Moravskoslezském kraji o práci více než 10 000 lidí, což by byla katastrofa, která by měla nedozírné důsledky nejen pro region, ale i pro tuzemskou ekonomiku a národní hospodářství.

 Začalo to tím, že těžební společnost New World Resources (NWR), která je mimo jiné majitelem OKD, oznámila, že se letos v prvním čtvrtletí propadla do čisté ztráty 80 milionů eur (asi dvě miliardy korun). Ve stejném období loňského roku měla čistý zisk šest milionů eur. Společnost kvůli slabším hospodářským výsledkům mimo jiné snižuje o 10 procent mzdy zaměstnancům, kteří mají smluvní mzdy, a rozhodla se prodat ostravskou společnost OKK Koksovny a Důl Paskov. Zatímco o koksovny se zájemci přihlásili, Důl Paskov, který zaměstnává 2500 kmenových pracovníků a asi 400 lidí z dodavatelských firem, zájem není.

 Severomoravská ekonomika se přitom točí kolem několika obrů, kteří jsou sami mezi sebou provázaní. Jen pro představu: NWR dodává třetinu koksovatelného uhlí do hutnického kolosu ArcelorMittal. Od něj zase bere třetinu surového železa ocelárna Evraz, která je zase jedním z nejvýznamnějších odběratelů technických plynů od společnosti Vítkovice. Na tyto velké společnosti je navázána spousta menších dodavatelů a desítky tisíc pracovních míst. Jakýkoli výpadek ve výrobě či výrazné šetření některého z gigantů se tak rychle přelije do zbytku regionu.

 OKD má zhruba 13 000 vlastních zaměstnanců. Předloni tam průměrná hrubá mzda činila 36 498 korun. Pracovníci na šachtách si vydělali průměrně 35 123 korun měsíčně. Údaje o mzdě za loňský rok firma zatím nezveřejnila.

 Kdo za to všechno může?

Kritickou situaci v NWR způsobil souběh několika faktorů. Světové ceny koksovatelného uhlí za uplynulé dva roky poklesly o více než 50 %, stejně tak došlo k výraznému snížení cen u energetického uhlí. V souvislosti s úspornými opatřeními většiny evropských vlád a negativním vývojem v hutnictví, stavebnictví a v automobilovém průmyslu došlo také k poklesu poptávky po uhlí. Evropa je navíc zaplavována levným uhlím ze zámoří, především z USA, v důsledku těžby břidlicového plynu.

 

Stejně jako OKD bojují o budoucnost černouhelné společnosti v Polsku.

 O skutečných příčinách současných potíží společnosti NWR a potažmo i Bakalovy OKD Ostrava kolují různé názory. Jinak situaci prezentují majitelé NWR a OKD, jinak média a různí odborníci.

 

Zajímavý je názor nezávislého amerického novináře působícího v Česku Erika Besta, který ve Fleet Sheet nadepsal svůj příspěvek titulkem:

Kdy začnou Bakalovy Hospodářské noviny informovat o tom, jak Bakala ,legálně‘ tuneluje své firmy?

Zdeněk Bakala a jeho společníci si před primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) OKD v roce 2008 vyplatili na dividendách 1,5 miliardy eur a na IPO samotné vydělali dalších 1,2 miliardy eur. Při současné ceně akcií má jejich zbývající podíl v NWR hodnotu pouhých 153 milionů eur. Vydělali si už tolik, že ať se s NWR v budoucnu stane cokoli, finančně se jich to v podstatě nedotkne.

Bakala teď opakuje stejnou strategii legálního tunelování ve společnosti RPG byty, která vlastní 44 000 bytů vyvedených z OKD. V dubnu vydala RPG obligace za 400 milionů eur, které chce použít převážně na výplatu dividend v odhadované výši 330 milionů eur. Bez ohledu na to, co se stane s RPG byty, až NWR zkrachuje a tisíce lidí si už nebudou moct dovolit platit nájem, Bakalu a jeho společníky to nemusí z finančního hlediska nijak trápit, protože peníze už budou mít dávno v kapse.

 Uzavírání dolu je drahá sranda

A tak se majitelé NWR a vedení OKD rozhodli situaci řešit mimo jiné prodejem Dolu Paskov. Pokud to nevyjde, uvažují o útlumu tohoto dolu s tím, že část z 2500 kmenových zaměstnanců převedou na jiné doly OKD a větší část skončí na úřadu práce.

 

Uzavírání dolu velikosti Paskova může vyjít majitele dráž než jeho provozování. Může přijít na 800 milionů až 1,3 miliardy korun a celý proces může trvat déle než rok. Za příklad může posloužit uzavření Dolu Dukla, o němž bylo rozhodnuto v roce 2006. Zavření jeho bran stálo více než 500 milionů korun a trvalo kolem dvou let. Dukla zmizela z důlní mapy jednou provždy, podobný osud hrozí i Paskovu.

 K prodeji Dolu Paskov se vyjádřil v místním zpravodaji i muž z nejpovolanějších, předseda zdejší Odborové organizace PHGN Rostislav Palička:

„K prodeji toho bylo namluveno spousta, ale kromě dvou prezentací pro firmy – polskou JSW a český Metalimex – nemáme žádné potvrzené informace, ani výsledky jednání. Podle našich údajů má Důl Paskov při miliónové roční těžbě životnost minimálně dvacet let, aniž by musel rozšiřovat svoje současné důlní pole. Co se týká kvality uhlí, je na tom pořád nejlépe z celého OKD a náklady na tunu že jsou vysoké? Pak je potřeba se zeptat, proč. Mzdou našich zaměstnanců to rozhodně nebude, spíš je potřeba se zeptat, kdo nese zodpovědnost za ta rozhodnutí, která uměle náklady na tunu navýšila (bezhlavé svorníkování, výztuž SP, kombajn s dodavatelskou osádkou, logistika atd.). Není snad na šachtě odvětví, kterého by se megalomanství nedotklo. Co však všechny zajímá, je otázka, jak z toho ven.“

 Prohlášení zveřejnila i Rada Sdružení hornických odborů OKD:

Rada SHO nesouhlasí s unáhleným prodejem Dolu Paskov a domnívá se, že je to první krok k postupné likvidaci celé OKD, a.s.

 Prodej koksovny je dalším těžko pochopitelným krokem a vyjma okamžitého pochybného finančního zisku se vymyká perspektivnímu reálnému myšlení. Tento postup je krátkozraký a nemá v historii hornictví a přidružené výroby obdoby.

 

Z hlediska zaměstnanosti v regionu je rovněž znepokojující, jakým způsobem je zacházeno s kolegy z VOKD, nejen rušením výběrových řízení, které tato společnost vyhrála, ale i v konečném důsledku rušením spolupráce s VOKD. VOKD je specializovaná firma, která působí v OKD spolehlivě od jejího vzniku a zaměstnává občany ČR, kteří, v případě propuštění, zvýší již tak vysokou nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji.

 

 Kolektivní smlouva: Zaměstnavatel uplatňuje vůči odborům vyjednávací ping pong

 Na 13 000 kmenových zaměstnanců zažívá od počátku letošního roku obrovský pocit nejistoty. Kolují různé zprávy a majitel OKD Zdeněk Bakala ani vedení důlní společnosti nemají dostatek serióznosti, aby lidem řekli něco skutečně konkrétního a hlavně pozitivního. A tak se hovoří o uzavření Dolu Paskov, nebo dokonce o tom, že OKD spěje k neodvratnému bankrotu. Ke klidu nepřispívá ani to, že zaměstnavatel neúnosně dlouho prodlužuje kolektivní vyjednávání. Dělal to sice i v předešlých letech, kdy společnost každoročně dosahovala mnohamiliardových zisků, letos je však liknavost zaměstnavatele přímo rekordní. Vyjednávání, přesněji řečeno naschvály vedení OKD, trvá už skoro rok a situace dospěla k bodu, kdy odbory navrhly zprostředkovatele pro další fázi vyjednávání.

Pro nezaměnitelný autentický pocit uveřejňujeme dopisy, které si mezi sebou na toto téma vyměnili odbory a zaměstnavatel:

 Vyjádření zaměstnavatele k předloženému návrhu kolektivní smlouvy a k osobě zprostředkovatele z 8. srpna 2013

 

Vážený pane předsedo,

Rádi bychom Vás ujistili o snaze zaměstnavatele pokračovat v kolektivním vyjednávání. V současné době za stranu zaměstnavatele připravujeme ucelený návrh kolektivní smlouvy, který v této ekonomické situaci zajistí OKD, a.s. a zejména i jejím zaměstnancům prosperitu do budoucna.

Navrhujeme, jak již bylo avizováno na našem posledním setkání s předsedou představenstva společnosti NWR Garethem Pennym, že se k tomuto ucelenému návrhu společně sejdeme dne 5. září 2013, místo a čas bude upřesněn.

Vámi předložený poslední návrh kolektivní smlouvy OKD považujeme za vstřícný krok, který nás posunuje ke vzájemné dohodě, nicméně zcela nekoresponduje s námi připravovanou koncepcí modelu nákladů, který zajistí ekonomickou prosperitu společnosti OKD i jejich zaměstnanců v tomto nelehkém období.

Pokud se jedná o návrh odborových organizací ve věci zprostředkovatele, společnost OKD souhlasí s tím, aby případným zprostředkovatelem ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy byl Mgr. Radek Cuc.

S ohledem na složitý průběh kolektivního vyjednávání si Vám podle § 12 odst. 1. zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění dovolujeme navrhnout prodloužení lhůty dohodou stran k vyřešení kolektivního sporu na 3 měsíce. Ing. Jarmila Ivánková, finanční a personální ředitelka OKD, a.s.

 Odpověď SHO OKD

 Vážená paní ředitelko,

domníváme se, že náš poslední návrh kolektivní smlouvy a hlavně výše mezd je na hranici, za kterou již zaměstnanci nechtějí jít. Když Vaše strana navrhovala zrušení přídavku na dovolenou a přídavku na Vánoce, tak zaměstnanci absolutně nesouhlasili. Nesouhlasili ani s Vaším dalším návrhem vazby na zisk společnosti.

Od počátku vyjednávání máme pocit, že záměrně zdržujete vyjednávání a v zásadě se nechcete domluvit. Vždyť kolektivní vyjednávání trvá již téměř jeden rok. Vaše vyjádření, že náš návrh je sice vstřícný, nicméně nekoresponduje s Vámi připravovanou koncepcí modelu nákladů, který zajistí ekonomickou prosperitu společnosti OKD, a.s. i jejich zaměstnanců, znamená, že chcete ještě více krátit mzdy a ostatní benefity. Poslední návrh jsme dávali v polovině července a teprve 8. srpna jsme se dočkali odpovědi.

Je třeba si uvědomit, že náš poslední návrh může znamenat v porovnání s rokem 2013 pokles mezd o 7 %. Když k tomu připočteme rok 2009, kdy ve skutečnosti mzdy klesly o 13 % (při zisku OKD, a.s. 1,5 mld. korun), tak můžeme říci, že pokles mezd je již 20 %. Prosím uvědomte si, jaký je průměrný výdělek při velmi těžké práci.

Je třeba hledat peníze tam, kam zmizely a také tam, kde jsou nadstandardně vysoké příjmy. Že to nemyslíte se zaměstnanci zcela vážně a jen je provokujete, dokazuje obrovské odstupné, které bylo vyplaceno několika vybraným pracovníkům. Dále se stačí podívat na volné pracovní místo pro řídícího pracovníka v oblasti strategie a politiky organizací s nabídkou mzdy 250 000 až 400 000 Kč a s poznámkou, že toto volné místo je vhodné pro cizince. Je to snad připravené místo pro dalšího „rádoby odborníka“ který spasí OKD? Takových jsme už zde měli a dnes se potácíme v dluzích. I plošné snížení mezd o 10 % u zaměstnanců se smluvní mzdou dokazuje, že v žádném případě nemyslíte na řadové zaměstnance s běžnými příjmy.

S navrhovaným prodloužením lhůty pro zprostředkovatele nesouhlasíme a trváme na zákonem stanovené lhůtě. Žádáme, aby společný dopis zprostředkovateli byl odeslán ihned na začátku příštího týdne.

Za SHO OKD Ing. Jaromír Pytlík, předseda

 Co by firmy na Ostravsku uvítaly

Podle zástupců firem a odborů z Ostravska by Rusnokova vláda mohla regionu pomoci snížením příspěvků na obnovitelné zdroje energie, které firmy a domácnosti platí v ceně elektřiny. Řekli to na setkání s premiérem. Firmám by ulevilo i zmírnění ekologických limitů, které jsou výrazně přísnější než v sousedním Polsku. Dostupnější by měl být i takzvaný český kurzarbeit, tedy program Vzdělávejte se pro stabilitu!

 

Hornické odbory rozhodně pasivně nečekají, jak to všechno dopadne. Naopak, samy hledají a navrhují různá řešení.

 

Jejich odboroví předáci jednají s majiteli a managementem OKD, s představiteli města, kraje a vlády. Například 19. července se uskutečnilo setkání představitelů krajské tripartity s premiérem Jiřím Rusnokem, ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem a ministrem průmyslu Jiřím Ciencalou.

 

Náš odborový svaz na jednání zastupoval místopředseda SHO a RROS ČMKOS Ostrava Ing. Jaroslav Vlach, který vládní představitele podrobně informoval o tom, co se vlastně odehrává v OKD a v celém regionu. Premiér Rusnok a ministři přislíbili udělat vše pro to, aby se Moravskoslezský kraj dočkal pomoci i od státu. Sdružení hornických odborů OKD také zaslalo v srpnu naléhavé výzvy vlastníkům OKD, představenstvu

 

OKD a Vládě ČR, ve kterých je vybízí k zodpovědnému přístupu při řešení krize, která postihla největšího zaměstnavatele v Moravskoslezkém kraji a jednoho z největších zaměstnavatelů v Česku. Znění těchto výzev otiskujeme v plném znění.

 

Výzva vlastníkům OKD

Vážený pane Bakalo,

 prostřednictvím Vás, jako jednoho z vlastníků OKD, žádáme všechny vlastníky o přehodnocení útlumu Dolu Paskov. Podrobnou situaci o stavu na Dole Paskov a zásobách uhlí určitě znáte.

 Za období posledních deseti let vykonali všichni zaměstnanci obrovský kus těžké práce. Práce v tzv. harmonogramech o sobotách a nedělích, třísměnný a čtyřsměnný provoz a k tomu nebezpečné důlní prostředí včetně špatných mikroklimatických podmínek jsou velmi náročné. Tito zaměstnanci vytvořili pro OKD v minulosti nemalé zisky.

 V těžkých chvílích Vás žádáme, aby bylo přihlíženo k výše uvedeným skutečnostem a aby byla zachována pracovní místa a na Dole Paskov nedošlo k útlumu. Myslíme si, že si to zaměstnanci za svou práci zaslouží. Připravovaný útlum Paskova by byl unáhlený a také krátkozraký a může mít nedozírné následky do budoucnosti.

 Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem „Zdař Bůh“

 Výzva představenstvu OKD

 Vážené představenstvo OKD,

 v souvislosti s připravovaným rozhodnutím o útlumu Dolu Paskov Vás žádáme, aby byly zváženy všechny okolnosti pro zachování Dolu Paskov.

 Za období posledních deseti let vykonali všichni zaměstnanci obrovský kus těžké práce. Práce v tzv. harmonogramech o sobotách a nedělích, třísměnný a čtyřsměnný provoz a k tomu důlní prostředí, včetně špatných mikroklimatických podmínek, jsou velmi náročné. Tito zaměstnanci vytvořili pro OKD v minulosti nemalé zisky a prokázali i loajálnost k firmě snížením mezd v roce 2009. Jsou to živitelé rodin a zaslouží si zachování svých pracovních míst. Případné uplatnění na karvinských dolech je pro většinu z časových a finančních důvodů nereálné.

Připravovaný útlum Dolu Paskov by byl unáhlený a také krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro OKD, ale i pro celý Moravskoslezský kraj a potažmo i stát.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem „Zdař Bůh“

 Výzva vládě

 Vážený pane premiére,

Moravskoslezský kraj se dostává do obrovských ekonomických a s tím souvisejících sociálních problémů. Pokles odbytu a hlavně obrovský pokles ceny uhlí má za následek obrovské ztráty v OKD. Tento stav je řešen drastickým snižováním nákladů, do kterých patří i snižování stavů v dodavatelských firmách a snižování stavů vlastních zaměstnanců, a také dochází k výraznému poklesu mezd.

 Kromě toho se zvažuje útlum Dolu Paskov, kde je zaměstnáno cca 2500 vlastních zaměstnanců a cca 500 osob v dodavatelských firmách. Není reálné, že v případě útlumu Dolu Paskov přejdou zaměstnanci na ostatní doly v karvinské oblasti. Větší část zaměstnanců je z oblasti Vsetín, Kopřivnice, Nový Jičín atd., kde dojezdové možnosti jsou omezeny jak vzdáleností, tak časově. Také svými specifickými profesemi, jako je například střelmistr, se jen těžko začlení na jiném dole.

 Důl Paskov má v zásobách přibližně 23 mil. tun uhlí, což znamená životnost více než 20 let. Je pravdou, že dobývání nízkých slojí a v těžkých podmínkách je ekonomicky náročné. Domníváme se, že útlum Paskova je unáhlený a krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro tento region. Uhlí je nerostné bohatství ve vlastnictví státu a takto by se s ním mělo nakládat. Uzavření dolu je krok pro další generace nevratný, a je proto nutné myslet na budoucnost.

 V rámci Vašich možností Vás žádáme o pomoc pro ponechání Dolu Paskov v provozu a tím i zachování pracovních míst. Jistě je v regionu s 82 000 nezaměstnanými záměr postavit průmyslové zóny chvályhodný, nicméně je levnější zachovat pracovní místa stávající. Dále se domníváme, že je možno pomoci i v oblasti předčasných odchodů do důchodů včetně zrušení krácení důchodů při předčasném odchodu. Tato opatření by mohla snížit už tak vysokou nezaměstnanost v regionu. Vždyť důchodce stojí asi polovinu peněz než nezaměstnaný.

 Firmy v našem průmyslovém regionu jsou s ohledem na vysokou spotřebu elektrické energie velmi neúměrně zatíženy poplatky za obnovitelné zdroje. Žádáme Vás také o ochranu domácího trhu s uhlím.

 Děkujeme za pochopení a věříme, že náš region společnými silami uchráníme. Jsme s pozdravem „Zdař Bůh“

 Za Sdružení hornických odborů v OKD

 Ing. Jaromír Pytlík, předseda

Důl Paskov bude v provozu nejméně do konce roku 2014

 Špatná zpráva pro horníky z Dolu Paskov na Frýdecko-Místecku. Společnost NWR, která prostřednictvím těžební firmy OKD spravuje i Důl Paskov, ve čtvrtek 22. srpna ve výroční zprávě potvrdila, že fungování tohoto dolu je nadále neudržitelné. „Po provedení zátěžových testů našich důlních provozů jsme došli k závěru, že v současném cenovém prostředí nelze udržovat provoz Dolu Paskov,“ řekl předseda představenstva NWR Gareth Penny.

 

Důl Paskov však bude v provozu nejméně do konce roku 2014. Novinářům to řekl finanční ředitel společnosti New World Resources (NWR) Marek Jelínek u příležitosti zveřejnění pololetních výsledků firmy, která prostřednictví společnosti OKD důl vlastní. Firma zvažuje uzavření dolu, kde pracuje 2500 kmenových zaměstnanců a asi 400 lidí z dodavatelských firem, jeho provoz považuje za příliš nákladný. „Taková je nová realita a společnost NWR podniká kroky, aby se jí přizpůsobila. Tyto kroky zahrnují realizaci již oznámených opatření v objemu 100 miliónů eur s cílem posílit hotovostní pozici společnosti, a to včetně odprodeje zásob, i další úspory nákladů,“ uvedl Penny a dodal, že cílem NWR je se plně soustředit na těžební provozy v České republice a mít efektivnější, štíhlejší a flexibilnější těžební aktivity ještě do konce roku 2014.

 

„Problém Dolu Paskov je v tom, že jeho nákladovost je zhruba dvojnásobná oproti průměru celého OKD. A při dnešních cenách je jeho provoz neudržitelný, to je prostě fakt. A zároveň náš předpoklad je, že se ceny uhlí dramatickým způsobem nezvýší v dohledné době,“ řekl Jelínek. Průměrné náklady na těžbu jedné tuny uhlí jsou ve skupině NWR 84 eur.

 

„I když vezmete ten nejhorší možný scénář, kdy se Paskov skutečně zavírá a přestává existovat, tak k takovému kroku nedojde dřív než zhruba na konci roku 2014,“ řekl Jelínek. „Uvědomujeme si závažnost té situace jak pro zaměstnance, tak pro celý moravskoslezský region, takže tuto záležitost řešíme,“ dodal. Firma se podle něj zabývá mimo jiné možnostmi uplatnění zaměstnanců z Paskova v jiných provozech.

 

„Předpokládám, že vedení firmy chce získat čas a o osudu dolu rozhodnout až v době, kdy se snad zlepší situace na trhu,“ reagoval předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík. Podle něj je každé prodloužení činnosti pro kolegy z Paskova dobrou zprávou. „Navíc uzavření by mi připadalo jako krátkozraké. Zvlášť proto, že v podzemí zůstává kolem 23 milionů tun vysoce kvalitního černého uhlí. Rozhodnutím majitele se rozhodně budou hornické odbory i nadále zabývat a hledat řešení výhodné pro zaměstnance Dolu Paskov i celého regionu,“ řekl HGN předseda Odborového svazu

 

PHGN Jan Sábel: „Jednat o tom bude i rada odborového svazu, která se uskuteční 18. září právě v Havířově. Nedobrou situací se zaměstnaností v Moravskoslezském kraji se bude o den později, 19. září, zabývat Regionální rada odborových svazů ČMKOS v Ostravě. Krize totiž doléhá na největší zaměstnavatele v regionu, na důlní společnost OKD a hutnické firmy. Proto se jednání regionální rady zúčastní se mnou i předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula a představitel Úřadu práce v Ostravě“, informoval Jan Sábel.

 

Horníci z OKD budou 17. září demonstrovat v ulicích Ostravy za zachování pracovních míst a slušných mezd

 Místo každoročních oslav Dne horníků, který již tradičně připadá na 9. září, chystají horníci z důlní společnosti OKD demonstraci za zachování pracovních míst a slušné mzdy. Dne 17. září se v 15 hodin se vydají na protestní pochod od stadionu Bazaly na Prokešovo náměstí v Ostravě, kde demonstrace vyvrcholí. Horníci chtějí tímto způsobem bojovat za zachování mezd, pracovních míst a za záchranu Dolu Paskov. Majitelé OKD totiž zvažují uzavření údajně ztrátového dolu, kde pracuje 3500 lidí. Vlastník OKD se stále jasně nevyjádřil, jaký osud chystá pro Důl Paskov a drží tak v nejistotě a strachu o práci na 13 000 zaměstnanců.

 

 „Nechceme prodlužovat nejistotu našich zaměstnanců, proto se budeme snažit přijmout jednoznačné stanovisko v co nejkratší době a bezprostředně o něm otevřeně informovat v první řadě zaměstnance Dolu Paskov i celého OKD. Veškeré potřebné informace zároveň poskytneme zástupcům obcí a veřejnosti. Očekáváme, že tak učiníme nejdříve v druhé polovině září, podle dalšího vývoje jednání ale nejpozději do konce října,“ tvrdí generální ředitel OKD Ján Fabián.

 OKD se ocitla v dluhové krizi, kterou její majitelé chtějí řešit osekáváním firmy, například prodejem koksoven, úpraven uhlí a uzavřením Dolu Paskov. Ke zklidnění situace nepřispívá ani skutečnost, že Sdružení hornických odborů OKD se dosud nepodařilo uzavřít novou podnikovou kolektivní smlouvu. A tak vedle boje o budoucnost OKD probíhá i další, neméně lítá bitva. Odbory bojují s managementem firmy o podobu kolektivní smlouvy na příští rok. Podle předsedy odborářů OKD Jaromíra Pytlíka by uzavření Dolu Paskov znamenalo pro zaměstnance ale i pro celý region katastrofu.

 

 „Již řadu měsícůjednáme o kolektivní smlouvě a ze strany našich protějšků, tedy vedení OKD, nejde o nic jiného než o vydírání. Jejich podmínky jsou nepřípustné. Žádají například, abychom přistoupili na snížení platů o 20 procent. To je šílené! V Dole Paskov je nyní průměrný plat okolo dvaatřiceti tisíc hrubého, bez 20 procent to je nějakých šestadvacet tisíc, od toho si odpočítejte daně a jste na částce, za kterou se v těžkých a rizikových podmínkách, jaké na šachtách panují, nedá pracovat,“ říká předseda J. Pytlík a pokračuje: „My jsme ochotni souhlasit s tím, že pokud bude firma ve ztrátě, mohou mzdy poklesnout až o sedm procent. Ale vedení OKD ani to nestačí. A pokud jde uzavření Dolu Paskov, je to nesmysl. Na tom dole je 23 milionů tun vysoce kvalitního koksovatelného uhlí, bylo by bláznovství o ně přijít. Za posledních devět let byly zisky z OKD okolo 52 miliard korun. Tak by si majitelé teď mohli sáhnout do vlastní kapsy a pomoci, když předtím jen rýžovali a nebrat si za rukojmí horníky z Paskova. Vždyť řeči o tom, že by jich většinu umístili na jiných šachtách, jsou nesmyslné,“ říká rozhořčeně předseda Pytlík.

 

 Odbory v OKD nejednají jen o své vůli. Organizovanost v odborech je zde skutečně vysoká a na jednotlivých šachtách se pohybuje místy i kolem 90 procent. „Zaměstnanci nám dali jasně najevo, že tudy vyjednávání o kolektivní smlouvě vést nemáme,“ řekl Pytlík a dodal, že horníci jsou značně nespokojení a nervózní. „Měli jsme strach, aby se nepouštěli do něčeho sami. I proto jsme začali připravovat společnou demonstraci,“ řekl.

 

 Stejného názoru je i předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel. „Vzhledem k tomu, že spolumajitel firmy Zdeněk Bakala v průběhu zhruba sedmi let měl zisky kolem 50 miliard korun, tak si odbory nemyslí, že by peníze na horníky, kteří pracují v těžkých podmínkách, nesehnal.“

 Podle mluvčího OKD Marka Síbrta se informace o plánovaném dvacetiprocentním snižování platů nezakládá na pravdě. „Průměrná mzda horníků v OKD přesahuje 35 000 korun a o polovinu převyšuje regionální průměr. OKD nechce jít cestou snižování tarifních mezd, ale chceme diskutovat o omezení rozsáhlého systému benefitů typu 13. a 14. platy. Zároveň chceme zaměstnancům zajistit růst mezd v momentě, kdy se situace na světových trzích zlepší,“ uvedl Síbrt.

 „Náš návrh na snížení mezd o sedm procent zaměstnavatel smetl ze stolu. Dnes kolektivní vyjednávání pokračuje. Nedostali jsme žádné podklady. Netuším, o čem bychom se měli bavit,“ oponuje Pytlík.

 OKD má zhruba 13 000 zaměstnanců. Odbory předpokládají, že se na demonstraci sejde nejméně 400 lidí. „Jedeme na tři směny. Navíc demonstrace bude v pracovní den. Na druhou stranu ale slíbili účast i horníci z Mostecka. Věříme, že se přidají i zaměstnanci dalších průmyslových podniků na Ostravsku, například hutníci, kterým také hrozí propouštění,“ dodal Pytlík.

 Protestní pochod 17. září vyvrcholí na Prokešově náměstí, kde od 15.30 hodin začnou projevy pořadatelů a hostů. Počítá se s účastí vedení ČMKOS, hejtmana Moravskoslezského kraje, primátorů a starostů měst a obcí, členů rady OS PHGN a médií.

 Organizátoři hornické demonstrace za zachování pracovních míst a slušnou mzdu přidali k organizačním pokynům i následující citát jednoho Američana k situaci v naší zemi: „Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, netrápí ji roky sucha, místo sopky sem tam vybuchne parovodní potrubí, téměř nezažila 60 let válku, dokáže dostat na kolena parta šílenců během 20 let…“

 

(Vyšlo v HGN – Revue SONDY č. 8/2013)


 

Zdroj: eSondy

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*