Ministerstvo spravedlnosti a degenerace systému

Ministerstvo spravedlnosti a degenerace systému

Ministerstvo spravedlnosti ČR, které je zodpovědné za fungování justice neřeší stížnosti občanů. Systém zdegeneroval natolik, že soudci na krajských soudech automaticky potvrzují i závadné rozsudky prvního stupně.

Ministerstvo spravedlnosti a organizovaný zločin

V roce 2011 upozorňovala zpráva BIS na prorůstání organizovaného zločinu do justice, a to hlavně kvůli korupci a kontaktům s podsvětím.1) V tomto případě nese velkou zodpovědnost Ministerstvo spravedlnosti ČR, jenž je ústředním orgánem státní správy v justiční oblasti. Veřejný ochránce práv (ombudsman) chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady neúčinné.2)

Ministerstvo spravedlnosti neřeší stížnosti občanů: Jakým způsobem Ministerstvo spravedlnosti ČR vlastně funguje, prozrazuje již bývalá místopředsedkyně Městského soudu v Brně. V dostupné nahrávce je řečeno, že Ministerstvo spravedlnosti ČR neprošetřuje stížnosti stěžovatelů, většinou se tím nezabývají a vyjímečně dokonce chtějí spis.3)

Na základě upozornění od BIS může totiž ministerstvo spravedlnosti zahájit na problémových místech prověrku. Pokud zjistí nějaká pochybení, na základě důkazů, pak může zahájit kárné řízení. Na místo toho se ministři jako Jiří Pospíšil (ODS), Daniela Kovářová, Pavel Blažek (ODS), Marie Benešová a Helena Válková ustavičně vymlouvali, že nejde nic dělat.4)

soud

Degenerace dnešního systému

Tento systém zdegeneroval natolik, že z 5 odvolacích stupňů nefunguje ani jeden, což už je degenerace systému. Selhání jednotlivce by bylo, kdyby nefungoval jeden soudce na Krajském soudě, ale jestliže jich nefunguje 90 procent či automaticky potvrzují rozsudky prvního stupně, ať jsou jakkoliv špatné, tak to už je selháním systému.“ Ing. Jiří Fiala – K213 (odpor proti systému)

Slova Jiřího Fialy mohu osobně z vlastní zkušenosti potvrdit:

V souvislosti s okresním soudem se sídlem ve Vyškově jsem v listinách sepsaných advokátem, nalezl v letech 2012 až 2013 několik pochybnosti vůči Krajskému soud v Brně:

Okresní soud neúplně zjistil skutkový stav věci: soud neprovedl veškeré důkazy k prokázání skutečného stavu věci, soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci.

Žalobci bylo několikrát tímto soudem (Okresní soud ve Vyškově) odňato právo na spravedlivý proces. Ze spisové dokumentace je zcela zřejmé, že ze strany soudce došlo ve věci k neodůvodněným průtahům v řízení.5)

Krajský soud v tomto protiprávním jednání pokračoval, i když měl jasné důkazy o protiprávním jednání Okresního soudu ve Vyškově. Zde byla porušena i Listina základních práv a svobod, která je nadřazena veškerým zákonům.

Bezpečnostní informační služba (BIS) totiž už ve zprávách z roku 2009 a 2011 upozorňovala na problémové regiony a nyní prý potvrdila, že se nic nezměnilo. Krajské soudy v Brně a Ústí nad Labem jsou podle ní ohroženy prorůstáním klientelistických sítí s kořeny v podsvětí.6)

Justice v minulém režimu

Dnešní stav je mnohem horší, než byl v 80. letech, protože tehdy existovaly určité (brzdící) kontrolní prvky, které fungovaly, např. OV KSČ, KV KSČ. A když se náhodou nějaký soudce utrhl z řetězu, tak ho systém přibrzdil (ty rozsudky dostávaly nadiktovány z aparátu strany). Pokud se nejednalo o lidi, kteří se proti systému otevřeně stavěli, tak měli nějakou možnost, protože ten systém nenapadal bezdůvodně lidi jako ten dnešní. Ing. Jiří Fiala – K213 (odpor proti systému)

Ten minulý systém nenapadal lidi bezdůvodně, protože chodili do práce. Dneska se to ale děje. Dneska Vám někdo zabaví fabriku, protože na ni někdo má zálusk (viz. soudce Berka – zfalšované konkurzy za stovky milionů korun), vytvoří falešnou fakturu a pošle Vás do konkurzu nebo Vám bezdůvodně pošlou exekuční příkaz, že Vám zabavují celý dům na základě dluhu, který vymyslel nějaký zkorumpovaný soudce. Dluhy se sice mají platit, ale nikoliv ty fiktivní a uměle vytvořené. Ing. Jiří Fiala – K213 (odpor proti systému)

Zástupci občanů slouží jako záchytné body

Zdraví a fungující systém se pozná podle toho, že má záchytné body. Těmi záchytnými body jsou právě jednotlivé opravné pokusy, ať už jsou to systémy odvolání nebo interpelace poslanců či přijetí u poslance, senátora, atd. Od čeho tam ti představitelé lidu jsou? Od toho, aby ty problémy vyslechli, aby je dokázali posoudit, jestli jsou to nesmysly nebo zda má ten člověk pravdu a podle toho zareagovali. Ale jestliže poslanci, senátoři nebo jiné kompetentní osoby zareagují tak jak mají – automaticky to vylučuje eskalaci občanského odporu, protože ten odpor se zastaví.

Dejme tomu například, že někomu dojde bezdůvodně exekuční příkaz, že mu prodají dům. Dotyčný zajde za svým poslancem nebo senátorem. Poslanec nebo senátor se na to podívá a řekne: „Ano, tady k té exekuci důvody nebyly.“ Zavolá panu exekutorovi a zeptá se ho: „Pane exekutore, vysvětlete nám, proč byl zaslán exekuční příkaz“ (může to vysvětlit v poslanecké kanceláři či sněmovně, nejlépe před kamerou). Určitě to stačí a exekutor si protiprávního jednání už nechá.

Pokud tohle nefunguje a všichni jsou označováni za blázny či kverulanty a za nespokojence, kteří jsou nespokojení vždy se vším, ale těm jejich stížnostem není dopřáno sluchu, tak to vede k eskalaci. Poté dochází k selhání systému a jeho záchytných bodů. Kdyby fungovali zástupci občanů jako poslanci, starostové, představitelé kraje, krajský úřad, městský úřad, tak by se tyto body nespokojenosti musely dávno zmírnit.

Jenže všechny tyto záchytné body, které tento systém již má a měl by samozřejmě mít, tak zkrátka nefungují. Systém je tak vykonávat lidmi, kteří neplní svoje povinnosti, a kteří tam zřejmě byli dosazeni za odměnu, nějakou politickou trafiku, nějaký politický „handl“ či známost. A ti u těchto funkcí sedí, a buďto jsou neschopní nebo je jim jedno, jak tyto funkce vykonávají. Podle toho ten jejich výkon funkcí potom vypadá.

Ing. Jiří Fiala (K213) a Bc. Pavel Herman (KSČM)

Zdroje i fakta:

1) BIS kritizuje českou justici, kvůli korupci a kontaktům s podsvětím http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/944874 (on-line text, 7. 9. 2011)

2) Evropská komise – zastoupení v České republice (ze dne 10. 5. 2012)

3) Ministerstvo anarchie neřeší stížnosti občanů

https://www.youtube.com/watch?v=84PAl4X9Xh4 (on-line text, 4. 4. 2013)

http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/345109/Stiznost-na-Ministerstvo-anarchie-CR.html (on-line text, 31. 5. 2013)

4) Varování BIS o ovlivňování soudů? Nešlo nic dělat, brání se bývalí ministři

http://www.lidovky.cz/varovani-bis-o-ovlivnovani-soudu-neslo-nic-delat-brani-se-byvali-ministri-1rr-/zpravy-domov.aspx?c=A140607_175125_ln_domov_hm (on-line text, 9. 6. 2014)

5) V právní věci – jednotlivá čísla jednací:

V právní věci 6 C 87/2011 – soud neúplně zjistil skutkový stav věci, soud neprovedl veškeré důkazy k prokázání skutečného stavu věci, soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci.

V právní věci 6 C 184/2010 – okresní soud neúplně zjistil skutkový stav věci – neprovedl veškeré důkazy potřebné k prokázání skutkového stavu věci, soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci.

V právní věci 6 C 288/2008 – okresní soud neúplně zjistil skutkový stav věci – neprovedl veškeré důkazy potřebné k prokázání skutečného stavu věci, soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci.

V právní věci 10 C 110/2008 – okresní soud neúplně zjistil skutkový stav věci – neprovedl veškeré důkazy potřebné k prokázání skutečného stavu věci, soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci. Odvolání má za to, že soud při svém rozhodování nevycházel ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu a proto i jeho rozhodnutí je nesprávné.

V právní věci 6 C 22/2006 – bylo žalobci několikrát tímto soudem (Okresní soud ve Vyškově) odňato právo na spravedlivý proces

V právní věci 4 C 113/2010 – ze spisové dokumentace je zcela zřejmé, že ze strany soudce JUDr. Do**žela došlo ve věci k neodůvodněným průtahům v řízení. Advokát – JUDr. P**deš

6) Marvanovou před mafiánskými strukturami kolem soudů varovala rozvědka

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Marvanovou-pry-pred-mafianskymi-strukturami-kolem-soudu-varovala-i-rozvedka-322216 (on-line text, 7. 4. 2014)

7) Dotazník pro Ing. Jiřího Fialu

http://www.nwoo.org/2015/07/27/dotaznik-pro-jiriho-fialu-odpor-proti-systemu/ (on-line text, 27. 7. 2015)

Pavel Herman

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*