Masová migrace zvyšuje sociální dumping a vyvíjí tlak na snižování mezd

Masová migrace zvyšuje sociální dumping a vyvíjí tlak na snižování mezd

Sociální dumping je v podstatě využívání zahraniční pracovní síly s platy a benefity, které jsou ale hluboko pod standardem. Volný pohyb pracovní síly ze zahraničí tak tedy může vyvolat negativní důsledky pro domácí pracovní sílu v oblasti mezd.

Kvůli tomu negativnímu jevu dochází k situaci, že zahraniční pracovníci dostávají dumpingovou mzdu a ještě k tomu je v jejich případě porušován zákoník práce, což samozřejmě tlačí cenu domácí práce dolů a má negativní vliv na vývoj mezd tuzemských pracovníků.

V této oblasti si dovolím citovat známé osobnosti:Senátor Doubrava kritizuje Merkelovou kvůli její migrační politice. Vychází z toho, že za její solidaritou se skrývá podnikatelské lobbby s cílem snižovat mzdy pracovníkům:

Proč chce Merkelová zbytečně zatížit EU migranty? Je to otázka demografie a zisku! Podnikatelské lobby s nadnárodními korporacemi a bankami v čele potřebuje mít v EU nadbytek bezmocných mravenců, kteří by snížili tlak na mzdy ze strany odborů a pracujících lidí za měsíční mzdy.“

Německo dopadne jako Francie a Belgie. Francie získala levnou pracovní sílu po druhé světové válce z bývalých francouzských kolonií na severu Afriky. Pozůstatkem toho jsou ghetta, nezaměstnanost potomků severoafrických migrantů a problémy kvůli jejich muslimské radikalizaci.“

Jaroslav Doubrava, senátor z Ústí nad Labem, člen hnutí Severočeši.cz,

kniha: Evropa opět spěje ke katastrofě, ISBN 978-80-906189-1-6, strana 33

Profesor Keller upozorňuje na migraci v souvislosti s tlakem na snižování ceny práce, konflikty odvádějící pozornost od sociálních otázek a osekávání sociálních jistot:

Masová migrace pomáhá systému, který je v krizi. Pomáhá mu v následujících ohledech: a) S velkou pravděpodobností vyvine tlak na snižování ceny práce, b) Vzniknou konflikty, které odvedou pozornost od sociální otázky (nebude se mluvit o stagnujících příjmech nižších a středních vrstev, ale pozornost bude odvedena ke sporům mezi etnickými a náboženskými skupinami). Tímto způsobem se ve spojených státech již 100 let daří paralizovat sociální otázku, c) Osekávání sociálních jistot se zdůvodní nutností financovat bezpečnostní aparát.“

Prof. PhDr. Jan Keller, Csc, sociolog a publicista

Vratimovský seminář 2015 – Evropa se mění. Bohužel k horšímu.

Ransdorf upozorňuje na snahu ze strany kapitálu využívat sociální dumping, tedy levnější pracovní sílu ze zahraničí proti lépe placeným zaměstnancům v EU:

Sjednocující (evropský/světový) kapitál bude účelově využívat na společném trhu sociální dumping (levnější pracovní sílu z nových či méně vyspělých zemí proti lépe placeným pracujícím ve starších členských státech EU) k tomu, aby celkově ještě více snížil úroveň sociálních standardů v Unii a zasel další semena svárů a xenofobie mezi obyvatele členských zemí Evropské unie.“

Ransdorf, M – Suja, S.: Svět zleva, OTTOVO nakl., 2007, str. 103

Imigranti a zahraniční pracovníci rovněž slouží kapitálu jako průmyslová rezervní armáda nezaměstnaných, což Karel Marx věrohodně popsal ve svých svazcích Kapitál nebo Mzda, cena a zisk:

Nezaměstnanost je konstantním a nezbytným rysem kapitalismu. Vládnoucí třída nutí značný počet pracovníků v nezaměstnanosti konkurovat se zaměstnanými, a tak vytvářet tlak na snižování mezd. Tato reservní průmyslová armáda poskytuje kapitalistovi flexibilitu, aby tak nezaměstnaní mohli urychleně nastoupit i za nižší mzdu během ekonomické expanze.“

Marx k tomu ještě dodává, že když se lidem podaří získat zaměstnání, tak obava ze ztráty pracovní pozice činí zaměstnance povolnějšími k vykořisťování.

Závěrem

Nadnárodní firmy tedy mají zájem využívat klesající cenu práce a zahraniční dělníky, na které se za pomocí některých agentur práce ani nevztahuje Zákoník práce. Je zapotřebí upozornit na skutečnost, že zahraniční dělníci z chudších zemí jsou kvůli podhodnocenému kurzu vlastní měny donuceni pracovat za méně peněz, protože ve finále si vydělávají více peněz než domácí pracovník.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*