Máme přijímat utečence?

Máme přijímat utečence?

Včera byl na idnes publikován komentář redaktora MF Dnes Luboše Palaty pod vše říkajícím názvem: „Dost bylo smrádku a teploučka. Česko by mělo přijmout azylanty“.

Článek vyvolal u velké většiny čtenářů rozhořčení. To je i jedním z důvodů proč se politická reprezentace koalice i opozice sjednotila v odmítnutí návrhu kvót pro přistěhovalce navržené špičkami EU. Straničtí vůdci si uvědomili, že podporovat stanovisko EU v této věci může přinést jen pokles voličské přízně. Zatímco v řadě jiných témat lze přinejmenším část veřejného mínění zmanipulovat velice snadno, tak zde to je výrazně obtížnější. Většina lidí vidí, že příjem utečenců by byl na jejich účet a tak raději přijme nálepku xenofobního národa a slovy Palaty bude žít „ve smrádku a teploučku“ než v multikulturní osvícené společnosti.

Je však politika odmítání přistěhovalců opravdu jen projevem sobectví a její podpora znakem solidarity a humanity s trpícími utečenci? K odpovědi na tuto otázku nám mohou pomoci některá fakta, která jsou v posledních dnech diskutována.

uprchlici

Chudoba utečenců

Aby se utečenci do Evropy dostali, tak musí zaplatit velmi vysoké částky pirátům a převozníkům. To si mohou dovolit jen bohatší obyvatelé černého kontinentu a blízkého Východu. Pomáháme-li pouze utečencům, tak pomáháme spíše té bohatší části africké populace. Chudší část africké populace, jež nemá peníze na zaplacení převozníkům zůstává bez naší  pomoci na pospas tamním podmínkám. To je třeba si uvědomit.

 

Chování utečenců v Evropě

Zastánci multikulturalismu srovnávají odchod utečenců z Afriky s odchodem Čechů z komunistického Československa. Píši, že tak jak naším občanům podala pomocnou ruku západní Evropa, tak jsme povinováni se chovat i my. Než toto prohlásí, měli by se podívat na to, jak to dnes v jižní Itálii, kterou zaplavily vlny uprchlíků vypadá. Existuje byť jediný příklad v historii, že by se utečenci z komunistického Československa chovali na Západě takovýmto způsobem, jak zachycuje toto video?

Uprchlíci již v jižní Itálii nedělají jen venkovní výtržnosti, ale obsazují i obydlené domy. Zločinnost „azylantů“ zde dosahuje hrozivých čísel. Ozbrojené tlupy černých „uprchlíků“ se vloupávají do domů, obsazují je a terorizují místní obyvatele. Nejhorší situace panuje podle očitých svědků v malých pobřežních městečkách, kde často není ani policejní stanice. Podle místních jsou obsazovány jak komunální budovy, postavené pro nemajetné Italy, tak i soukromé nemovitosti.  V italské televizi běží rozhovory reportérů s očitými svědky, zoufale přihlížejícími tomu, jak se v jejich domech zabarikádovávají tlupy černých Afričanů. Místní policie situaci přestává zvládat. Azylanti se při zásahu uchylují k srdceryvným scénám, vyhrožují svržením svých dětí z oken domu či sebevražedným skokem ze střechy. A protože si italská vláda žádný takový skandál nepřeje, nařídila policejním složkám, aby postupovaly s maximální možnou ohleduplností. Což ovšem pro pravé vlastníky znamená, že právě bez náhrady přišli o střechu nad hlavou.

Islámský stát a utečenci

Představitelé islámského státu před rokem zveřejnili mapu s územím, které plánují dobýt. Mapa vyvolala u mnohých úsměv. Jak by mohl pár tisícovek pouštních bojovníků s primitivními  puškami dobýt půl Evropy? Je to však až tak obtížné? Stačí získat pod svou kontrolu Libyi a pak skrze obří vlny  utečenců je možné krok za krokem islamizovat velkou část Evropy.

Islamisté mají proti Evropanům jednu velkou výhodu. Tou výhodou je odhodlání a jasný cíl. Nebylo by to poprvé co „barbaři“ zničili civilizaci. Jen si vzpomeňme, jak velké stěhování národů a vpád barbarů vedly k pádu Římské říše v průběhu 5.století.

 

Co dělat?

Islámský stát a vlna utečenců je jedním z důsledků politiky neokolonialismu a vojenských intervencí Západu v islámském světě. Zároveň je i důsledkem populační exploze v chudých afrických zemí.

Chtělo by to důslednou změnu politiky ze strany Západu. Konec veškerého intervencionalismus, podpory zvrácených režimů, ekonomického vykořisťování skrze nadnárodní firmy např. těžící nerostné suroviny v rovníkové Africe.

Pomoc by měla spočívat pak hlavně v osvětě zaměřené mimo jiné na snížení porodnosti v těchto zemí. V této věci sehrála v minulosti i negativní roli v řadě zemí vlivná katolická církev odmítající používání antikoncepce a kontrolu porodnosti.

Podpora uprchlických vln nepomůže ani Evropě a ani Africe. Proto jsem toho názoru, že by měla být hranice EU přísně střežena a uprchlíci by měli být ne stříleni jak navrhuji fašisté, ale vráceni zpět na území odkud vypluli. Pouze utečenci u nichž se prokáže politický důvod odchodu, či budou pro Evropu jednoznačně přínosní ( vědečtí a techničtí odborníci ) by měli dostat azyl.

 

Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • Jsem jen žena ale když čtu zprávy o běžencích a dívám se na videa, tak věřte mě dejte mě zbran a naučím se střílet , nechci se dočkat toho až mě nekdo začne vraždit moje děti nebo moje vnoučata. Jak je možné že s tím nikdo nic nedělá? Myslím že je načase vyjít zase do ulic a dát najevo, že tady žádné běžence nechceme.

 • Naprosto souhlasím s tímto článkem. Proč si sem chceme pustit tyto „utečence“. Máme se bát znásilňování a rabování i u nás. Proč to vláda chce dovolit. Stačí snad, že máme problém s vlastními lidmi, kteří u nás kradou, vraždí atd. a plní věznice. Takže teď si sem vezmeme tyto utečence a budeme se bát, který z nich je ten, jenž nám ukáže, co vlastně dokáže islámský stát. Co nám zničí. Pardubice, Brno, Prahu ,které nádraží, kolik lidí musí zabít, aby to těm nahoře došlo??? Vzbuďte se, proboha. Stojí nám Schengenský prostor za utrpení ostatních. Já nechci zažít bolest svých dětí, pokud se tady tito radikálové rozmůžou ve velkým. A to si myslíme, že nám pak někdo z Angllie, Německa, Francie, která má všude ozbrojence, jak v Egyptě apod. pomůže… akorát se na nás….
  Nevpouštějme je do Evropy. Tihle bohatší utečenci (kdo z nás má tolik peněz, co oni dali za převoz) nám tady můžou zavařit. Budeme litovat, ale to už může být velmi pozdě.

 • · Edit

  Už skoncovat s tím plesnivým „sametem“, zahnívající „pravdou a láskou“ a začít se chovat jako plnoprávní lidé. A celý ten podvod, zvaný „EU“, poslat do háje …

 • Iz 7:17: Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy – přivede na tebe krále Asýrie!“
  Iz 7:18: V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině.
  Iz 7:19: Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na všechny houštiny i mokřiny.
  Iz 7:20: V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá.
  Iz 10:5: Běda Asýrii, metle mého hněvu – hůl v jejich ruce je má prchlivost!
  Iz 10:6: Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicích.
  Iz 52:4: Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie.
  Iz 52:5: Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; mé jméno je stále uráženo, celé dny.
  Iz 52:6: Nuže, můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „Hle, jsem zde.“
  Iz 31:8: Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota.
  z 52:7: Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“
  Iz 52:8: Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin.
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=B21&kap=52&k=Iz

 • Není to tak dlouho, co jsme v TV zprávách vídali vyhladovělé africké děti. Ty z našich zpráv náhle zmizely, aniž bychom se dozvěděli, zda dostaly včas najíst. Poté jsme viděli umírající lidi na různé nám neznámé nemoce. Tito lidé spolu nemocemi také záhadně zmizeli. Dnes vídáme zdravé, silné a mladé muže, kteří se o sebe bojí tak, že musí utíkat do Evropy. Tito muži očekávají, že se tu budou mít dobře, aniž by proto museli cokoliv udělat. Opravdu toto máme podporovat?

 • Zajistěme jen, aby se u nás měli hůře než u bohatých sousedů. Pak tu dlouho nevydrží. Je třeba zrušit a zakázat všechny tzv. humanitární organizace, které čerpají dotace a své obohacování schovávají za péči o potřebné.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*