Mají média zakázáno informovat o modifikacích počasí?

Mají média zakázáno informovat o modifikacích počasí?

Od roku 1947 probíhají celosvětově programy modifikace počasí zejména pomocí práškování chemických látek z letadel. Člověk by si řekl, že veřejnost by k tomu měla mít právo se vyjádřit nebo být o těchto programech informována.

Ignorované programy modifikace počasí

Média si dělají občas srandu z tzv. chemtrails, že je to konspirační teorie, zatímco tu je zcela ignorovaný slon v místnosti.

Kontroverzní plán vědců: zmrazíme Zemi sírou rozprášenou z letadel

Zní to jako konspirační teorie o tajném práškování lidí. Ale pokus ochladit zemskou atmosféru pomocí tisíců tun sloučenin síry, rozptýlené do atmosféry z letadel, podporují i seriózní vědci. Je to zatím nejlepší známá metoda, jak skutečně zastavit globální oteplování. Kontroverzní nápad je částečně ověřený „experimentem“.

Zdroj:http://technet.idnes.cz/globalni-oteplovani-sira-0he-/veda.aspx?c=A130311_224613_veda_pka

Jedna z mediálních vyjímek informování o modifikacích počasí

Jedním z novějších programů modifikace počasí je práškování toxických kovů ve snaze bojovat proti globálnímu oteplování. Projekt sponzorovaný Billem Gatesem hodlá práškovat částečky sloučenin síry. Samotné vědecké analýzy kolem tohoto projektu se obávají ohrožení zdraví ale i jiných efektů (tmavější obloha, sucha, kyselé deště…).

Program práškování síry je oficiálně ve svých počátcích a naráží na odpor veřejnosti. Tedy té veřejnosti, která se o programu dozvěděla. Byly již ale provedeny experimenty práškování síry z balónů.

Je navrhováno doplnit letecké palivo o sloučeniny síry.

No troll by možná namítl, že konkrétně síru zatím plošně nepráškujeme.

Jenže když jsem si prošel wiki stránku korporace Boeing, dočetl jsem se k překvapení, že oficiálně přidává barium a obdobu kyseliny sírové do leteckého paliva jako aditivum.

Například toto palivo:

http://www.scribd.com/doc/139917532/Stadis-450-DINNSA-Barium-Salt-Aviation-Fuel-Additive

Boeing tyto aditiva označuje jako snahu o ekologická paliva. Nazývá to jako biopaliva. Nevím co je ekologického na kontaminaci oblohy sírou nebo báriem.

Jsou sucha a povodně způsobeny modifikacemi počasí (záměrně či jako vedlejší efekt)?

Cloud seeding (upload.wikimedia.org)
Cloud seeding (upload.wikimedia.org)

Tento zejména českými médií kompletně ignorovaný projekt modifikace počasí má dle svých samotných strůjců potenciálně přiznávaná rizika způsobovat sucha, zúžení ozónové vrstvy a další. Není normální, aby to nebylo zajímavé pro média. Obzvlášť když se to dotýká každého z nás.

Vyzývám tímto naše média, aby přestala ignorovat tyto závažné projekty.

Nemusíme jít ani do konspiračního uvažování, že má snad někdo přímo záměr lidi ohrozit, a že práškování síry je co do oficiálního pohledu dosud spíše jen zvažovaný návrh. Ačkoliv síru i bárium obsahuje letecké palivo jako „ekologické“ aditivum.

Jinými slovy chemtrails oficiálně existuje. Jen se tomu neříká chemtrails ale např. „cloud seeding“ (cloud seeding ani nemá český překlad na wikipedii, ačkoliv práškování sloučeniny stříbra se provádí už od 1947, a záznam anglické wikipédie čítá mnoho stránek) či modifikace počasí resp. „boj proti globálnímu oteplování“, a tiše se z chemtrails stává oficiální projekt v celé kompletní šíři.

A jaký je spiklenecký pohled na celou věc?

Údajně je plán zredukovat populaci planety na max 500 milionů lidí. To je taktéž oficiálně přiznávaný projekt. Jen oficiálně nikde nikdo nezmiňuje, že by bylo cílem lidi přímo zabíjet.

„Jo a co ti strůjci? Oni si budou sami práškovat jedy i na sebe?“

Zásadní protiargument tomu spikleneckému pohledu je, že jednak se všechno provalí (sic výše vidíme ignorované projekty modifikace počasí, které z velké části jsou zcela veřejně přiznávané – a to ani nevíme projekty, které by mohly spadat pod utajení) a za druhé, že je přece nesmysl, aby strůjci tím práškovali jedy i sami na sebe.

Je to poměrně dost selská proti argumentace ale budiž. Tedy až na to, že jsou to vlastně zásadní body, kterými jsou pak košatě jako od hypnožáby všechny obavy rozprašované a zesměšňované.

  • a) Utajit něco jde velice snadno díky ignoraci. Argument o nemožnosti něco utajit je poměrně směšný. Nádherně je to například vidět u modifikace počasí. Když si na news.google.cz vyhledáte „modifikace počasí“ najde vám to všeho všudy pouhý jediný článek z médií z technet.idnes.cz, který se zabývá modifikacemi počasí v Číně.
  • b) Proč by práškovali jedy i na sebe a své rodiny? Nevím. Možná jsou šílení? Nebo většinu času tráví v izolované atmosféře. Rozhodně víme, že si bohatí lidé pěstují vlastní biopotraviny. Čili se nemusí příliš obávat kontaminace v půdě.  Tak nebo tak tohle prostě nevíme.

Tedy je možné, že tu skutečně existuje projekt masivního vyhlazování populace. Tyto látky mají zřejmě efekt až při dlouhodobém vystavení. Dopadem tedy může být rakovina, neplodnost a jiné nemoci. Člověka to přímo nezabije, ale nemoci rozhodně život zkracují a spolu s neplodností to skutečně může mít dlouhodobé dopady.

Redukce populace jako oficiálně přiznávaný program

Důvody si myslet, že je tu skutečně plán eliminace velké části populace, podporuje

Článek Economist, který si pochvaluje nižší porodnodnost. (http://www.economist.com/node/14743589)
Článek Economist, který si pochvaluje nižší porodnodnost. (http://www.economist.com/node/14743589)

například Ted Turner, zakladatel televize CNN, a významný aktér v OSN. OSN dokonce ve svých dokumentech píše, že chtějí využít televizní sítě Teda Turnera pro šíření propagandy.

Ted Turner řekl, že 1 miliarda by mělo být maximum populace planety, a že toho docílíme řízením porodnosti. Jedno díte na rodinu říká a za pár desítek let, že tu budeme mít to číslo. Média se ho na to moc neptají. Vědí, že je to citlivé téma. Ale když byl konfrontován aktivisty z We Are Change, tak jim tento svůj záměr potvrdil. A ostatně Bill Gates i on dávají peníze za svá slova skrze jejich filantropické projekty. Bill Gates kromě modifikace počasí pracuje i na financování potratových klinik.

Většina oficiální (tedy veřejně přiznávaná) snaha zredukovat populaci je postavena na argumentu. že oxid uhličitý (CO2) je údajně strůjcem globálního oteplování. Zatímco síra je prý mnohem lepší, přestože oxid uhličitý je mnohem méně toxický. Toxická je každá látka jde jen o dávkování – na tom je i postavena obhajoba práškování sloučenin síry nebo stříbra, bária. Údajně vědecké studie popřely, že by práškované látky v tak malém množství mohly mít „významné dopady na zdraví“. I samy tyto studie, které mohou být zfalšované (stává se to), přiznávají, že určitý dopad tam je – nicméně podle nich nevýznamný.

O práškování síry i oficiální mainstream studie přiznávají, že by to mělo významné dopady na zdraví i potraviny. Změnilo by to prý i barvu oblohu (méně modrá, více do žluta, šedi). Média skoro úplně ignorují tento program. Co jsme se dozvěděli o nedávné pařížské klimatické konferenci? Prakticky nic. Zas jen pár blábolů o tom jak se tam „jednalo“ (překvapivě :)) a že byly spory. A cosi o cílu zredukovat teplotu planety o určitý počet stupňů do 2050. Nic nového. Nic o modifikaci počasí ve snaze zredukovat teplotu planety. Cenzura.

 

Z knihy o Biodiverzitě vydanou OSN v rámci programu Agenda 21 trvale udržitelného rozvoje má být vytvořena tato mapa USA popisující nové rozložení obývání USA:

Všimněte si zeleně vybarvené oblasti. Pouze tam bude umožněno žít lidem. Aby byl takový plán realizovatelný (prý pro ochranu biodiverzity), musela by nějakým způsobem zmizet velká část populace USA. Většina oblastí (oranžové, červené) buď zcela zakazují člověku vůbec vstoupit resp. přítomnost lidí mají těžce regulovat. (fellowshipofminds.files.wordpress.com)
Všimněte si zeleně vybarvené oblasti. Pouze tam bude umožněno žít lidem. Aby byl takový plán realizovatelný (prý pro ochranu biodiverzity), musela by nějakým způsobem zmizet velká část populace USA. Většina oblastí (oranžové, červené) buď zcela zakazují člověku vůbec vstoupit resp. přítomnost lidí mají těžce regulovat. (fellowshipofminds.files.wordpress.com)

Pan Holdren, vědecký poradce i v současné vládě Baracka Obamy, napsal kdysi ve své knize „Ecoscience“, že by stát mohl přidávat do pitné vody sterilizanty, aby se tím zredukovala populace. Nikde nemáme přímo potvzení, že byl tento plán realizován. Nicméně plodnost lidí skutečně klesá. Česká banka spermatu tvrdí, že plodnost klesá, a že jsou pouze 4 z 10 dárců plodní.

Každopádně že to pan Holdren vůbec navrhl, indikuje, že takový plán skutečně mohl být realizován, ale hlavně nám to poskytuje možnost vidět myšlenkový rámec, kde se někteří lidi pohybují.

Nejnebezpečnější na mediální ignoraci programů modifikace počasí skrze práškování toxických látek je chybějící dohled. Zejména pokud je program realizovaný skrze korporace. Když si navykneme, že je normální práškovat tyhle látky oficiálně, pak to otvírá pandořinu skřínku, a bůh ví, co budou práškovat příště. Senátní zpráva USA z roku 1978 hovoří o legální imunitě korporací vůči škodám na veřejnosti v důsledku jejich programů modifikace počasí. Boeing je firma, která pracuje i pro armádu a tedy má praxi v utajovaných programech, čili není až tak těžké uvěřit, že o plném rozsahu těchto programů ani nevíme.

Zůstává tedy otázka – na Silvestra sněžilo po dlouhých týdnech sucha. Zapnuli nám na chvíli sníh? To je totiž závažná otázka, kterou si musíme položit. Do jaké míry je chaotické počasí v posledních letech způsobeno modifikacemi počasí. Tuto otázku si bez ohledu na spiklenecké konotace položit musíme! Stejně jako proč toto téma média kompletně ignorují. To platí zejména pro média v ČR, protože v zahraničních médiích to přece jen do nějaké míry ve zpravodajství je. Odtud taky čerpám řadu informací v článku. Kdo neumí anglicky je ale pak odsouzen k nevědomosti.

Uvažme kolik článků bylo v médiích zesměšňujících chemtrails, ale přitom skoro žádné o modifikacích počasí.

Další zdroje informací k tématu:

http://www.geoengineeringwatch.org/high-bypass-turbofan-jet-engines-geoengineering-and-the-contrail-lie/

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratospheric_sulfate_aerosols_(geoengineering)

http://www.geoengineeringwatch.org/massive-us-senate-document-on-national-and-global-weather-modification/

http://www.theguardian.com/environment/2012/jul/17/us-geoengineers-spray-sun-balloon

UPDATE – apokalyptická potopa způsobená cloud seedingem v Británii, 1952?

Obrovská potopa, přezdívaná jako „Ruka Boží“, v britském Plynmouth roku 1952 způsobená bezprecedentním deštěm, byla následně dávána za vinu cloud seeding experimentu RAF, jak v roce 2001 dosvědčily svědectví pilotů a odtajněné dokumenty tajného experimentu (odtajněno až o 50 let později!). Ten v těch místech totiž měl probíhat v předchozím týdnu.

Další důvod aby téma modifikace počasí bylo bráno více vážně. Jednak by to prokazovalo, že cloud seeding nejen funguje, ale dokáže mít skutečně silný efekt, ale je to i důkazem, že podobné experiment mohou probíhat i v utajení.

BBC uvádí, že se velká část dokumentů o tomto experimentu „ztratila“. Jak příhodné.

Více viz:

http://www.theguardian.com/uk/2001/aug/30/sillyseason.physicalsciences

http://www.bbc.co.uk/devon/news_features/2002/lynmouth_flood.shtml

UPDATE 2 – Cloud seeding či jiné typy geoinženýrství v ČR?

Z informací Adama B. Bartoše z prvnizpravy.cz se lze z komunikace jeho redakce s úřady ČR vyčíst poměrně nejasné typy vyjádření našich úřadů o existenci dokumentů, zda na území České republiky probíhá cloud seeding či jiné typy geoinženýrství. Ale jedna z konkrétnějších informací byla, že se chystaly experimenty s cloud seedingem v dobách komunistického Československa. Není vyloučeno, že celá věc nakonec spadala a spadá pod utajení.

Úřady (zejména ČHMÚ) se kupodivu spíše v reakci soustředily na vysvětlování, že chemtrails je nesmysl, přestože se jich na chemtrails nikdo neptal.

Další bližší vyjádření popřely, že by byly známy informace o provádění cloud seedingu v ČR:

„Cloud seeding se ve světě (Kavkaz, Středomoří, Balkán, severní Afrika a jistě i jinde) dělá se záměrem ochrany zemědělské produkce, jedná se o programy hail suppression, které se však v ČR nikde neprovádělo,“ vysvětlil pak Tolasz. Důvodem je podle něj hlavně nízká pravděpodobnost výskytu krup u nás – čím vyšší zeměpisná šířka, tím nižší pravděpodobnost.

Více viz:

https://abbartos.wordpress.com/2010/10/24/existuji-materialy-o-umelem-rizeni-pocasi-urady-mlci/

UPDATE 3 – Provádí se už práškování síry?

ČR jako součást NATO může být předmětem tajných experimentů ze strany členských států NATO s použitím permanentně přelétávajících letadel NATO nad našim územím. V rámci „boje proti globálnímu oteplování“ lze například morálně utajit v zájmu bezpečnosti a přežití lidstva (šílené!) experimenty, které ostatně už začínají vědci provádět na oficiální rovině. Práškování síry by prý odráželo sluneční paprsky, ale očividně by mělo závažné zdravotní důsledky, proto to může být utajeno jako nutné zlo pro záchranu planety. Veřejnost by s tím totiž asi jen tak nesouhlasila. Samotní vědci práškování síry totiž mají silné pochyby, že by to nemělo dramatické devastující účinky.

 

Jiří Míka

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*