Má to ta krásná holka Nela Lisková zapotřebí?? Komu tak vadí?? Proč si o ní otírají svou uslintanou tlamu Štětinové, Kalousci a jiný dobytek??

Má to ta krásná holka Nela Lisková zapotřebí?? Komu tak vadí?? Proč si o ní otírají svou uslintanou tlamu Štětinové, Kalousci a jiný dobytek??

Proč klesá na úroveň České politické špíny i Facebook??

Mladá, krásná, chytrá a vzdělaná to žena. Navíc je honorární konzulkou DLLR, i když mezinárodně neuznané, což však neznamená, že neexistuje. Mluví a otevřeně vyjadřuje svůj názor a lidí okolo sebe. Nedala se koupit za Jidášký groš a to i přesto, že se některá média snaží její osobu diskreditovat a to dokonce způsobem natolik pokleslým, že to může vyvolat u některých jedinců pocit, že je Nela lehká děva. Je to vskutku ubohé, avšak efektivní. Sám jsem si těmito útoky také prošel a občas se i dnes objeví. Jenže milí politici a mainstreame – ať je to Nela, nebo třeba já, TAK MÁTE SMŮLU-MY TO, CO DĚLÁME, NEDĚLÁME PRO SLÁVU ANI PRO PENÍZE!!! MY SE KOUPIT NEDÁME!!! NÁS BUDETE MUSET JEDINĚ ZABÍT!!!

Nela je takový křehký, drobný brouček, ale pro naši politickou reprezentaci je doslova obludou nadlidských rozměrů. Proč?? Má vlastní rozum a inteligenci, což u poslanecké sněmovny, senátu, či vlády vskutku nalézt nejde.

Stojí na straně takzvaných proruských separatistů. Jistě se ptáte proč?? Je to vcelku jednoduché. Území střední a severovýchodní Ukrajiny je historicky daným územím, kde vznikl Ruský národ a odkud se dále šířil. Je to pravlast Ruského národa a také z těchto důvodů je zde převážná většina Rusky mluvících obyvatel. Tento prvotní a základní aspekt je historicky dán a lze si jej dohledat. Takzvaná samostatnost Ukrajiny se stala počátkem zvyšujícího se útlaku obyvatel žijících na tomto území, jehož vrcholu bylo dosaženo v bodě, kdy byl vládou Ukrajiny uznán jako jediný úřední jazyk ten Ukrajinský, což sebou samozřejmě přineslo řadu problémů a tím největším bylo zrušení výuky ruského jazyka už od základních škol. Ruku v ruce s tím samozřejmě šlo i potlačování Ruské kultury a zájmů obyvatel žijících v těchto enklávách. Nedílnou součástí snahy Ukrajinců o celkové ovládnutí této oblasti byly i zájmy ekonomické, neb inkriminovaná oblast je oblastí bohatou na uhlí, na kterém je Ukrajina jako celek závislá. Geopoliticky je toto území taktéž velmi zajímavé, neb současný stav vůbec nevyhovuje zájmům NATO, USA A EU.

Zkuste prosím sami vyhodnotit situaci, do jaké se dostalo většinové obyvatelstvo v DLLR.  Jak by bylo Vám – Čechům, kdyby se k moci v naší zemi dostali cikáni, Český jazyk by byl jako jazyk úřední zrušen a byl by nahrazen jazykem cikánským, na školách by se povinně učila cikánština a České děti by neměly žádné právo učit se svůj mateřský jazyk. Česká kultura by byla postupně zmrtvována, Čeští podnikatelé vyháněni těmi cikánskými a jejich majetky zabavovány cikánskou komunitou. Samozřejmě toto je hypotetické, ale nikoliv nemožné. Nestali by se z Vás samotných také separatisté, když by jste bránili svůj jazyk, kulturu a majetky??? Ano – nebyli by jste separatisty, když by jste tomu všemu jen trpně mlčeli a přihlíželi vlastní asimilaci. Ruská komunita se tomuto postavila a myslím, že na sebe může být hrdá.

Sešel jsem se s názorem, že Nela tím, že podporuje separatisty a DLLR, tak také podporuje vraždění civilistů, ničení infrastruktury atd. To je přesně ten obraz, který vyvolávají naše zaprodaná média u veřejnosti. To je přesně ten obraz, u kterého chtějí, abychom jej přijali za vlastní. Skutečnost je však opačného rázu. To snahy Ukrajiny vyvolaly eskalaci napětí, to Ukrajina odpírala Ruské většině v této oblasti její lidská práva, to Ukrajina bombarduje  a zabíjí civilisty. A co je nejsmutnější??? Vše s podporou USA a EU za peníze nás-daňových poplatníků. NATO toto území také nutně potřebuje a to proto, aby se mohlo dostat až na samotnou hranici Ruské federace a provokovat. Kde jsou dnes ty sliby Amerických představitelů, že když se rozpadne Varšavská smlouva, tak se NATO nebude nijak rozšiřovat na východ??? Nechci být vulgární, ale ty sliby jsou-no víte kde a kde je dnes NATO??? Rusko už dlouho mlčelo a trpně přihlíželo a vy jste dnes překvapeni, že dnes už více nechce??? Já se jim vůbec nedivím, protože USA, ani EU nectí žádné dohody.

Problém DLLR má samozřejmě vícero rovin, ale podstatné je to, že za problémy na Ukrajině nemůže Rusko, Putin nebo nějaká Lisková, ale USA a EU spolu s poskoky Ukrajinského mainstreamu, Tedy s lidmi jako je Porošenko, Jacenjuk, Tymošenková, či Kličko. Ukrajina krvavým Majdanem nic nezískala, ale hodně ztratila. Ukrajinu dále ovládají oligarchové a na ně napojená mafie, která dře lidi bez nože. Země je zbídačená a rozvrácená, hospodářství zničené, 40 tun Ukrajinského národního zlata v USA a dluhy.

Je politováníhodné, že se Facebook, jakožto největší komunikační médium sníží k praktikám Goebbelsovského charakteru, kdy podporuje stav, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a skutečná pravda je mazána a všelijak omezována. Přitom na straně druhé klidně zveřejní našeho slavného a národem milovaného pana Štětinu se zástavou praporu AZOV, který je znám svou nacistickou podstatou a inklinací ke způsobu boje blížící se genocidě. Opravdu zvláštní. To vše je bohužel důkazem, že Facebook je médiem zkorumpovaným, prodejným, manipulovatelným, ale především sloužícím výhradně zájmům NWO.

Domnívám se proto, že bude bezúčelné, aby Nela Lisková podávala žalobu na Facebook a to i přesto, že je bezesporu v právu. MÉDIUM SLOUŽÍCÍ NWO SE PRAKTICKY PORAZIT NEDÁ.

 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*