Larry Hamlin: Klimatická nouze je produktem propagandy a politiky bez vědecké podpory

Larry Hamlin: Klimatická nouze je produktem propagandy a politiky bez vědecké podpory

Larry Hamlin v článku Watts Up With That vysvětluje, jak a proč je klimatická nouze jen produktem propagandy a politiky.

Mnozí klimatičtí experti trvali na tom, že lidstvo čelí klimatické krizi, což podporuje klimatický alarmismus a náhlý příklon k obnovitelným zdrojům energie. Klimatická nouze však postrádá jakoukoliv vědeckou oporu.

Hamlin ve svém článku cituje stanovisko z dubna 2021 napsané Markem Fischettim a publikované vědeckým časopisem Scientific American s názvem „Žijeme v klimatické krizi a chystáme se to říct“. Píše se tam: „Žurnalistika by měla odrážet to, co říká věda: klimatická nouze je tady.“

„Vezměme si následující scénáře: hurikán zasáhne Floridu. Kalifornská přehrada se protrhne, protože záplavy nahromadily vodu vysoko za ní. Náhlá rekordní studená vlna odřízne od proudu celý stát Texas. Jedná se rovněž o mimořádné události, které vyžadují okamžitý zásah. Vynásobte tyto situace na celém světě a máte největší ekologickou nouzi, která sužuje Zemi za celá tisíciletí: klimatické změny,“ píše Fischetti.
„Planeta se zahřívá příliš rychle. Je načase, aby si novináři uvědomili, že klimatická nouze je tady.“

Hamlin tvrdí, že tvrzení o rychlém zvyšování teplot na planetě je podloženo odkazy z klimatického slyšení sponzorovaného senátory Demokratické strany v červnu 1988. Při slyšení zaznělo svědectví klimatologa Dr. Jamese Hansena. Hamlin tvrdí, že Hansenův klimatický model z jeho svědectví měl „mimořádné množství chyb a omylů“.

„Tvrzení o tom, že globální průměrné teplotní anomálie budou v budoucnu dramaticky narůstat kvůli rostoucím emisím skleníkových plynů zdůrazněným na tomto slyšení – do roku 2030 se zvýší teplotní anomálie o 1,5 až 4,5 C –, se ukázala jako mylná,“ píše Hamlin.

Klimatický model, který Hansen předložil demokratickým senátorům při slyšení v roce 1988, předpokládal v letech 1986 až 2021 nárůst o 1,4 stupně Celsia. Skutečná měření však ukazují nárůst pouze o 0,49 C během tohoto období. Hansenův klimatický model přecenil skutečný nárůst teploty o dvě třetiny.

Hamlin říká: „Planeta se zahřívá mnohem pomaleji, než tvrdili klimatičtí alarmisté při slyšeních v roce 1988, a to i při výrazně globálním zvyšování emisí, které způsobují výhradně rozvojové země světa v čele s Čínou a Indií. Skutečně naměřená globální teplota dokazuje, že neexistuje žádný vědecký základ pro chybné propagandistické tvrzení Scientific American, že „klimatická nouze je tady.“

Zpráva OSN vyvrací teorii každoročního zvyšování teploty Země

Zpráva agentury OSN vyvrací teorii každoročního zvyšování teplot. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) ve své zprávě o změně klimatu 2021 konstatuje, že tvrzení, podle nichž se teplota Země zvyšuje minimálně o 1 C ročně, nejsou pravdivá.

Zpráva uvádí, že povrchové teploty od roku 1850 do roku 1900 a od roku 2010 do roku 2019 klesají mezi 0,8 C až 1,3 C. Nejvyšší odhadovaný nárůst teploty způsobený lidskou činností od roku 1850 byl pouze 1,07 C, dodává.

Zpráva dále konstatuje, že teploty nad pevninou jsou vyšší než nad velkými vodními plochami, což přispívá k ještě nižším odhadům teplot. Terestrické teploty se pohybují od 1,34 C do 1,83 C a průměr 1,59 C. Teplota oceánu se přitom pohybuje od 0,68 C do 1,01 C a má průměr 0,88 C.

Dne 3. září poukázal Holman W. Jenkins Jr. pro Wall Street Journal na to, že dřívější zprávy OSN předpovídaly v nejhorším případě vzestup o 4,5 C. Zpráva IPCC objasňuje, že na základě údajů z reálného světa by vzestup o 4 C byl již nejhorším scénářem a jakékoliv zvýšení teploty nad 5 C by bylo „velmi nepravděpodobné“.

„Panel OSN nyní říká, že scénář strašlivých emisí, který prosazoval dvě desetiletí, by měl být považován za vysoce nepravděpodobný, přičemž přijatelnější odhady jsou nejméně o třetinu nižší,“ píše.

Po 41 letech propagování mlhavého a neuspokojivého odhadu, kolik oteplování by mohlo způsobit zdvojnásobení atmosférického [oxidu uhličitého], světový arbitr klimatologie konečně nabídl první skutečné zlepšení v dějinách moderní klimatologie.“

Jenkins také razí mediální výstupy pro jejich šíření strachu z klimatických změn založené na „nekonzistentních počítačových simulacích“.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*