KRYM aneb ukázka nejkrásnějšího a nejvyššího duchovního tvořivého umění a harmonizace dalšího kousku planety Země z rukou, pravděpodobně dnes nejmoudřejší, veřejně činné osoby, z rukou Vladimíra Vladimiroviče Putina.

KRYM aneb ukázka nejkrásnějšího a nejvyššího duchovního tvořivého umění a harmonizace dalšího kousku planety Země z rukou, pravděpodobně dnes nejmoudřejší, veřejně činné osoby, z rukou Vladimíra Vladimiroviče Putina.

Snažím se psát o tomto skutečně nejvyšším tvořivém umění bytosti, zvané Vladimír Putin, již mnoho měsíců. Od doby, co jsem poprvé sáhl, „jako bloger“, kolem roku 2011 na klávesnici počítače, jsem ucítil obrovskou touhu, abych tomuto neuvěřitelně moudrému člověku, vždy věnoval pár vět či odstavců textu.

Toto činím jen z mého osobního a hlubokého přesvědčení o jeho vysokých kvalitách lidských, ale nejen to, zajímám se především o jeho principy tvoření ve hmotě, tedy dávání svým myšlenkám jasný a zcela konkrétní obraz a dynamiku i dynamidu, kdy celou bytostí vyjádří zároveň i absolutní odpovědnost za své činy a rozhodnutí. Skutečně neznám politika, který by měl přímější styl vedení a vyjadřování. Vnímám stále více a více to, že dokáže nesmírně láskyplně a velmi moudře spolupracovat na všech úrovních bytí doslova s každým člověkem, kterého dokáže neuvěřitelně jemným, laskavým a láskyplným způsobem a znalostí všech souvislostí, zcela svobodně zapojit k tomu, aby společně zajistili především svobodu, mír, štěstí a spokojenost napříč celými generacemi ve společnosti. O B D I V U H O D N É !

Putin-chess-European-Union

Jednou větou zkrátka, je mistrem mezilidské komunikace, velmi zodpovědně dbá a respektuje a váží si každého, kdo se ocitá v jeho blízkosti a může mu pomoci tvořit. O jeho struktuře řízení, jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit, právě nejvíce v případě vytržení Krymu z potenciálních pařátů a choutek Západu. Skutečně jeho dlouhodobá a moudrá práce s národem mu dovolila zasáhnout i do tak složité a jemné situace, jako byla „Záchrana Krymu“, ačkoliv byl paradoxně jediným zástupcem země, která si mohla klidně kdykoliv říct, ano, jestli chcete, připojte se!, Krymčané.

Opět i tady, s načasováním hodného skutečného velmistra a tvůrce dějin, opět využil destruktivních nálad Západu k tomu, aby skutečně dal do pohybu nesmírně precizní proces, při kterém ani nesáhl na ozbrojené síly. Po celou dobu měl celý obraz perfektně myšlenkově zvládnutý. Ty věci kolem Krymu se v podstatě už jen volně materializovaly. Měly v duchovní sféře tak obrovskou účinnost, že vyplnění byla skutečně už jen otázka času a nikdo nemohl tento proces zvrátit. Skutečná přehlídka mimořádných schopností..

Jsem přesvědčený, že nejen, že se dokáže aktivně a zcela láskyplně a správně rozhodovat, ale také především jeho duch, tedy jakési „info-pole“ – tj. jakási neviditelná sféra, se skutečně podle jeho přání, rozprostírá široko daleko, troufnu si říct, že v jeden moment je tzv. „všude“. Jde o skutečně velmi vysoký level rozvinutého vědomí. Včera jsem shlédl velmi zajímavé video: https://vimeo.com/124088518, kde je nádherně vidět, jakým způsobem byla operace „Záchrana Krymu“ řízena a na mnoho, skutečně mnoha sférách, i držena a jím osobně i úspěšně podržena. Mistrovství Vladimíra Putina je skutečně fenomenální. Vím také, odkud pramení tato moudrá rozhodnutí. Je to mj. o celkové, velmi harmonické vyladěnosti všech sfér jeho bytosti. Ač to možná bude znít velmi podivně, tímto uměním disponujeme skutečně všichni. Psal jsem o tom i v mých předešlých článcích, že pokud se lidská bytost nachází ve skutečně probuzeném stavu, její vědomí je probuzené, dokáže všechny věci, tedy i v poměrně krátké době nechat zmaterializovat svoje myšlenky do podoby hmotných objektů – tedy to, co vidíme nyní jako výsledek, kdy se stal Krym ruským. Jedním slovem N Á D H E R A !

Vždycky, když Vladimír Putin vydává nějaké rozhodnutí anebo nějaký zásadní pokyn, vždy dbá na to, aby se nechala svobodná vůle straně, do které chce právě zasáhnout. V tom myslím tkví jedno z jeho umění. Dá prostor, ale přitom jej obohatí o jakousi „krásnou esenci vzájemného spojení a sebe sama“. Jedná se o mimořádně moudrý styl vedení „svého úřadu“, kdy jen fakt, že si neprosazuje absolutně vždy jen svou, bere ohled nejen na skutečnou potřebu a zájem strany, do které se chystá zasáhnout, bere také ohled na veškeré dějinné, politické, kulturní a geopolitické vazby a fakta. To jen mírné vyjádření toho, co všechno bere v potaz předtím, než vydá jakékoliv své rozhodnutí. Informacemi a fakty umí vládnout opravdu dokonale.

Skutečně v jeho vlastním podání informace znamenají moc. Nebylo by na tom nic tak zásadního, že onu „moc“ Vladimír Putin dokáže používat jen tak, jak je to vzhledem k situaci nutné. Co tím mám na mysli ? V západním pojetí smyslu slova znamená tato „moc“ převahu v každém ohledu, v jakém má působit. Převaha ve smyslu „zneužití znalostí a kontroly“. U Vladimíra Putina však tento aspekt tvoří hlubší moudrost a další způsobenou znalost principů reality a tvorby celosvětové politiky. Na případu Krymu dokonale Západ „odkryl své karty“, jak v průběhu záměru jej získat, tak následně „po aktu“. Nyní dal Západ Rusku skutečně možnost nahlédnout do svojí mentality, skutečně se tzv. „odkopal“. Já však vím, že Putin toho nikdy nezneužije, jsem o tom na 101% naprosto přesvědčený.

Všiml jsem si také, že Vladimír Putin, k prosazení svých rozhodnutí vždy nejprve, a vlastně stále, sahá k mírovým a diplomatickým prostředkům na nejvyšší, klidně to řeknu, láskyplné úrovni. Dalo by se také říci, že nechává protistraně nejprve odkrýt svoje karty a pokud je v tomto působení nějaká energie, která by mohla, byť jen maličko uškodit Rusku, dokáže ji Vladimír Putin hravě transformovat v sílu, která ve finále způsobí přesný opak toho, než kam byla tato destruktivní energie namířena. Tedy z tohoto usuzuji, že vlastní nátlakové prostředky a ty, které jsou vlastní především Západu a jejich politice, v podstatě nepoužívá žádné. Mění je na pomocné energie. I tady na tomto místě vytváří dokonale funkční protipól těchto sil. Na jedné straně destruktivní síly Západu, které touží vydrancovat, podmanit a ničit, na druhé straně Rusko, které touží sjednocovat, harmonizovat a milovat. Jsem skutečně rád, že mohu vidět celý proces nyní v přímém přenosu a učit se z něho..

Nesmírně se o jeho umění zajímám, studuji každé jeho rozhodnutí, které činí, a které se ke mne veřejnými kanály dostane, dělám si nejrůznější rozbory a pomaličku, velmi pomalu začínám chápat všechny dějinné okolnosti a to, podle čeho se tato výrazná osobnost dějin, rozhoduje. Jednou jsem se i dokonce trefil do jeho rozhodnutí.Nabývám stále silnějšího a silnějšího dojmu, že je skutečným protipólem, co se týče sféry pozemské, ale i duchovní, a to hlavně pro síly, které se neustále snaží tvořit realitu, vlastně – omlouvám se, „bořit a drancovat realitu“, za účelem svého osobního prospěchu.

Píšu také dlouhodobě o tom, že ačkoliv je davově-elitární model řízení planety Země zatím stále „ve hře“, dostává tento systém, právě i díky naprosto prozíravé a moudré práce tohoto člověka, velmi vážné, ale i krásné léčení a pomoc. Velmi to nyní Globální prediktor potřebuje. Koneckonců všichni, kteří se nyní nacházejí v blízkosti Globálního prediktora si uvědomují, že sféra temna, v nich samých, se přístupem Vladimíra Putina, rovněž čistí a uzdravuje a ve skutečnosti mohou v sobě poznat všechny tyto temné stránky. Je pochopitelné, že celý Západ brojí proti Vladimíru Putinu a odsuzuje jeho skutečně velmi moudrou práci, zcela chybně, jako zasahování do svébytnosti územně správních celků. Myslím si, že je již na výsost jasné, že historicky, územně správně i jakkoliv jinak, vždy patřil Krym k Rusku a pro připojení se nevyjádřilo jen „75%“ Krymčanů, ale celých téměř 97%!

Jestli budete mít čas, podívejte se na to video od začátku až do konce, dokud je na youtube, protože pravděpodobně se tam dlouho nezdrží. Je to skutečně koncert touhy jedné vysoce moudré lidské bytosti k tomu, aby se jedna země planety stala skutečně svobodnou, sjednocenou, právoplatnou a harmonickou, prosperující a milující částí světa. Pevně věřím, že se nyní v Rusku vytvářejí, ale již i nacházejí, zárodky vyšších principů řízení celé planety a že si z nich každý pro sebe, právě v současnosti odehrávajících se obrovských změn, můžeme cokoliv vzít.. Vladimíre Putine DÍKY ..

 

Pro svobodnenoviny.eu MIO

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • · Edit

  Nevím, kdo je autor článku, zda je někým placený, zda se jedná o fanatického „putinofila“, popřípadě nadšence, který pochopil něco o současné expanzi vědomí a snaží se ve světě najít něco pozitivního, ale jeho články působí jako propaganda v rukách dětí mateřské školy. Tak nějak moc dobra na východě, zatímco západ je zlý. Když vidím Putina a ty pravoslavné hovada v jeho blízkosti, vlastně zástupce jedné z nejzrůdnějších mafií této planety, která páchá v Rusku tolik zla, až Rusko tvoří společně s USA jednu zónu zla se zcela stejnými zájmy, nevím, zda se mám smát nebo brečet. V jednom si autor může být jistý, ty mimozemské entity, které popisoval již dříve, ovládají nejenom lidskou rasu, ale i další rasy, které jsou přítomné zde na planetě a manipulují dokonale politiku USA a Ruska. K tomu není potřeba žádné vědomí, jsou to přeci velmoci. Faktem však je, že Putin působí jako státník, zatímco opičák z Bílého domu je ve všech ohledech nastrčená figurka. Rusko je velmi démonizováno, má podíl na odvrácení třetí světové války, ale to ještě neznamená, že i Putina nevodí občas na nitkách, a že za tím vším není nějaká čertovina plánovaná na pozdější dobu.

 • Včera jsem viděl dokomentární film o událostech na Ukrajině od Majdanu 2014 po návrat Krymu k RF. A možná jsem fakt naivka, ale Putin si mne tam získal. Zkuste to posoudit sami…ale je to dlouhé…vydržte to celé bez přeskakování – má to své kouzlo.
  https://www.youtube.com/watch?v=uaR0XhU4Fec

 • · Edit

  Toto je ryzí pravda…a jsem rád, že někdo našel odvahu zcela jasně sdělit ostatním skutečnosti, které u ČLOVÉKA PUTINA vnímají všichni, kteří MAJÍ RÁDI SEBE SAMA…protože HEN TO PAN…kdo chceš, rozuměj

 • · Edit

  Jak V. V. Putinovi fandím a svým způsobem ho obdivuji, tak si myslím, že autor článku si z nás, řečeno naturalisticky česky, dělá prdel.

 • Moc hezky clanek, ktery dopodrobna vystihuje Putinovu osobnost. Obdivuji jeho rovnovahu a vyvazenost jednani s protivniky, kteri jsou inteligenci daleko za Putinem. On s nimi jedna denodenne a musi to byt ‚na palici‘ neustale trpelive vysvetlovat jedno a to same tem zapadnim zabednencum. Vladimir Putin je predevsim Clovek s velkym pismenem na zacatku. Tuto obycejnou lidskost postradaji vsichni ostatni zapadni politici. Mam pocit, ze kdybych potkala nekde Putina, dala bych se s nim do reci uplne bez zabran.
  Kdyz sleduji jeho reakce, konani a proslovy, citim hlubokou uctu k tomuto moudremu cloveku a brilantnimu statniku.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*