Koronavirus a pofiderní čísla úmrtí

Koronavirus a pofiderní čísla úmrtí

Nejen, že Světová zdravotnická organizace (WHO) a většina národních zdravotnických agentur používají takové modely ohledně koronaviru, které jsou založeny na velmi pochybných metodikách, a nejen, že jsou používány testy velmi odlišné kvality, které jen nepřímo potvrzují protilátky na možné onemocnění covid-19.

Nyní se ukazuje, že určení skutečné příčiny úmrtí, souvisejících s koronavirem, je z různých důvodů stejně tak problematické. To je alarmující otázka k zamyšlení, neboť to vedlo k záměrné izolaci většiny lidí na světě – a s tím i k uzavření světové ekonomiky – po vzoru Gulagu, na základě argumentu, že je nutné omezit počty úmrtí a zabránit přetížení pohotovostních služeb v nemocnici.

Když se podrobněji podíváme na definice, používané v různých zemích pro „úmrtí související s covid-19“, získáme mnohem odlišnější představu o tom, o čem se tvrdí, že je to nejsmrtelnější epidemie pro lidstvo od roku 1918, kdy propukla „španělská chřipka“.

Spojené státy a definice CDC

Nyní se v médiích tvrdí, že USA jsou národ s dosud největším počtem úmrtí na „covid-19“, kde na tuto nemoc zemřelo zhruba 68 000 osob. Zde začínají být čísla velmi pofiderní. Vládní agentura CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), která je zodpovědná za evidenci o příčině úmrtí v zemi, provádí obrovské změny v tom, jak počítají úmrtí na tzv. nový koronavirus.Národní centrum pro zdravotní statistiku (NCHS) při Centru pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě, tj. centrální agentura zaznamenávající příčinu úmrtí na celostátní úrovni, oznámilo ke dni 5. května 39 910 úmrtí na covid-19. V poznámce pod čarou je to definováno jako „úmrtí na potvrzené nebo pravděpodobné onemocnění covid-19“. Nemocnice a zdravotní profesionálové mají obrovskou volnost v tom, jak má lékař učinit úsudek, že jde „pravděpodobně“ o tuto nemoc. Ačkoli je známo, že testy na koronavirus jsou předmětem falešných výsledků, CDC uvádí, že i když nebyly provedeny žádné testy, lékař se může „domnívat“, že šlo o covid-19. Pro ilustraci je užitečné uvést, jaký byl zaznamenaný počet úmrtí v USA ze všech příčin ve stejném období od 1. února do 2. května – 751 953 úmrtí.

Teď to bude ještě pochybnější. Centrum CDC uveřejnilo toto oznámení: „Ke dni 14. dubna 2020 jsou do počtu případů a počtu úmrtí zahrnovány ze strany CDC jak potvrzené, tak pravděpodobné případy a úmrtí.“ Od té doby počet takzvaných úmrtí na covid-19 v USA prudce vzrostl. V ten den 14. dubna byl v New Yorku počet obětí na koronavirus zkorigován a bylo připočteno 3 700 úmrtí, přičemž v ujednání se uvádí, že počet nyní zahrnuje „lidi, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni na virus, ale pravděpodobně tuto nemoc měli“. CDC nyní definuje potvrzená úmrtí slovy, že jde o „potvrzující laboratorní důkazy pro covid-19“, což, jak jsme uvedli výše, zahrnuje testy, jejichž přesnost je sice pochybná, ale zahrnuje alespoň testy. Potom definují „pravděpodobná“ úmrtí slovy: „bez potvrzujícího laboratorního testování na covid-19“. Jde tedy jen o odhad příslušného lékaře.

Když ponecháme stranou větší nesrovnalosti mezi přehledem CDC o počtu 68 279 úmrtí na covid-19 ke dni 5. května a detailním celkovým počtem 39 910 úmrtí za stejné období, narazíme na jiný problém. Nemocnice a lékaři mají nařízeno, aby uváděli jako příčinu smrti covid-19, dokonce i když pacient, například muž ve věku 83 let, který má cukrovku, srdeční problémy nebo zápal plic, zemře, aniž by byl testován na covid-19. Centrum CDC radí: „V případech, kdy nelze určit konečnou diagnózu covid, ale existuje podezření nebo pravděpodobnost (např. pádné okolnosti s opodstatněnou mírou jistoty), je přijatelné uvést na úmrtním listu covid-19 jako pravděpodobnou nebo předpokládanou příčinu.“ Tím se doširoka otevírají dveře pro zneužívání počtu úmrtí na koronavirus ve Spojených státech.

Velké finanční pobídky

Opatření v rámci zákona o pomoci, podpoře a ekonomické bezpečnosti z března 2020, známého jako zákon CARES, pobízí nemocnice v USA, z nichž většina je soukromých, se zájmem o zisk, aby považovaly nově přijaté pacienty za „pravděpodobně nakažené nemocí covid-19“. Tímto jednoduchým způsobem nemocnice splní podmínky pro získání větších finančních částek z vládního programu Medicare, národního pojištění pro osoby starší 65 let. Slovo „pravděpodobné“ není vědecký termín, není vůbec přesný, ale je velmi lákavý pro nemocnice, které se zajímají o příjmy v době této krize.

Dr. Summer McGhee, děkan fakulty zdravotnických věd na univerzitě v New Haven, poznamenal, že „zákon CARES schválil dočasné 20 procentní navýšení úhrad za pacienty postižené covid-19 z programu Medicare…“ Dodal, že v důsledku toho „nemocnice, které přijímají hodně pacientů s covid-19, rovněž dostávají od vlády peníze navíc“.

Jak sdělil doktor Scott Jensen z Minnesoty, který je také státním senátorem, pokud je pacient s diagnózou covid-19 připojen na plicní ventilaci, i když jde jen o předpoklad, že má covid-19, nemocnice dostane proplaceno z programu Medicare až trojnásobek částky. Dr. Jensen řekl v celostátní televizi: „V současnosti bylo v rámci Medicare stanoveno, že pokud nemocnice přijme pacienta s covid-19, obdrží 13 000 dolarů. Pokud je pacient s covid-19 připojen na plicní ventilaci, dostane 39 000 dolarů, tedy třikrát tolik.“ Není divu, že státy, jako např. Massachusetts, náhle začaly antedatovat celkové počty příčin úmrtí k 30. březnu, což výrazně navýšilo počet úmrtí na covid, nebo že Andrew Cuomo, guvernér státu New Yorku, začal požadovat 30 000 ventilátorů a nouzové vybavení přibližně ve stejnou dobu – na začátku dubna – navíc šlo o vybavení, kterého nebylo třeba.

Stručně řečeno, statistiky úmrtí na covid-19 v USA jsou velmi pochybné z různých důvodů, v neposlední řadě kvůli obrovským finančním pobídkám nemocnicím, jimž bylo řečeno, aby zrušily všechny ostatní operace a vytvořily další volné prostory pro očekávanou záplavu pacientů s koronavirem. Tento rostoucí počet obětí, o nichž se tvrdilo, že zemřeli na „covid-19 nebo pravděpodobně na tuto nemoc“, ovlivnil rozhodnutí uzavřít ekonomiku a vlastně vytvořit ekonomickou pandemii, která nemá obdoby.

Úmrtí na covid v Itálii?

Nejen v USA jsou počty úmrtí na covid-19 vystaveny vážným otázkám. Pokud se na tuto problematiku podíváme zblízka, zjistíme, že většina velkých zemí má stejně tak pochybné údaje. Až donedávna byla Itálie jednou ze zemí s nejvyšší úmrtností na covid-19 v EU, s ohnisky šíření nemoci v Lombardii a sousedních regionech na průmyslovém severu. I zde byla definice příčiny smrti nejasná. Zpráva v časopise Americké lékařské asociace, kterou napsala skupina italských lékařů, analyzujících alarmující vysoká čísla covid-19, poukázala na to, že když státní lékařské autority provedly detailní zkoumání vzorku 355 „pravděpodobných“ úmrtí na covid-19, zjistily, že průměrný věk byl 79,5 let. „V tomto vzorku mělo 117 pacientů (30%) ischemickou srdeční chorobu, 126 osob (35,5%) mělo cukrovku, 72 z nich (20,3%) mělo aktivní rakovinu, 87 pacientů (24,5%) mělo atriální fibrilaci, 24 (6,8%) jich trpělo demencí a 34 osob (9,6%) mělo v minulosti mozkovou mrtvici. Průměrný počet dřívějších nemocí byl 2,7. Z celkového počtu pouze tři pacienti (0,8%) neměli žádnou nemoc.“ To znamená, že z celého vzorku mělo 99,2% pacientů jiné závažné nemoci.

U osob, které byly v Itálii pozitivně testovány na covid-19, byla bez ohledu na dřívější závažné onemocnění uváděna jako příčina úmrtí covid-19. Navíc má Itálie v průměru nejstarší populaci v EU a také nejvíce znečištěné ovzduší v EU, zejména v oblasti Lombardie. Od začátku února, kdy se v Itálii objevil první případ, až do 6. května, bylo v zemi nahlášeno 29 315 úmrtí na covid-19. To je více, než celkový počet úmrtí na chřipku a/nebo zápal plic v roce 2017, kdy bylo hlášeno 25 000 úmrtí.

Měla by se řádně prošetřit příčina zjevně prudkého nárůstu, ale svou roli mohly také sehrát zprávy o panice mezi nemocničním personálem ohledně prohlášení Conteho vlády o zastavení provozu, kdy údajně tisíce lidí prchaly z Itálie do svých domovů v Polsku a jinde. Ve zprávě ze severní Itálie, datované k 31. březnu, se uvádí: „V posledních týdnech většina zdravotních sester z východní Evropy, které pracovaly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v rámci péče o pacienty v Itálii, narychlo opustily zemi. To je v neposlední řadě kvůli šířící se panice, a také zákazu vycházení a uzavření hranic, čímž vyhrožovaly „vládní krizové štáby“.

V mnoha zemích převládá obraz převážně mírné infekce, podobné chřipce, se srovnatelnou mírou úmrtnosti. Nedostatek jednotných testů a nepřesnosti mnoha používaných testů, jakož i naprosto pochybná kritéria pro příčinu úmrtí „na“ covid-19 naznačují, že je nejvyšší čas znovu přehodnotit bezprecedentní opatření, týkající se izolace a uzavření, sociálního distancování, návrhů na povinné očkování s neověřenými účinky, což jsou všechno věci, které vedou k nejhorší ekonomické depresi od 30. let.

 

zdroj: https://journal-neo.org překlad: http://www.zvedavec.org/
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*