Kdo jste, doktore Schwabe?

Kdo jste, doktore Schwabe?

Cirkusový vyvolávač, který vyrostl se stříbrnou lžičkou v ústech, jehož srdce se nemá o co podělit se světem.

Dr. Klaus Martin Schwab, prezident Světového ekonomického fóra (WEF), se od loňského roku stal klíčovou postavou světové politiky. V roce 2020 předložil plán „Velkého resetu“, který má zcela převrátit světový řád. Schwab tento plán podrobně popisuje ve své knize COVID-19: Velký reset, která vyšla v létě 2020. Schwab na toto téma navázal v knize Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet, která vyšla na začátku roku 2021.

Schwab, který se v březnu dožil 83 let, je, dá se říci, na vrcholu své slávy. Ale skandální slávy. Plán „Velkého resetu“ totiž zahrnuje převzetí moci nad světem malou skupinou „vyvolených“. Zájem o životopis Klause Schwaba přirozeně vzrostl. Na internetu je život našeho hrdiny popsán velmi podrobně, ale z nějakého důvodu pouze od doby, kdy ukončil střední školu a v roce 1957 nastoupil na Švýcarský federální technologický institut.

A co předtím? Dva nebo tři řádky: narozen 30. března 1938 v Ravensburgu, Německo. Studoval na tamním gymnáziu, které dokončil v roce 1957. O jeho rodičích, předcích a příbuzných, gymnaziálních studiích, kamarádech z dětství ani zvycích se nezmiňuje. Jako by někdo Klausův životopis označil za „tajný“ už za jeho života v Ravensburgu. Přirozeně se objevily různé verze.Některé z nich mají charakter senzacechtivosti. Na sociálních sítích se například objevil obrázek rodokmenu Klause Schwaba. Jeho otcem byl Fred Schwab a matkou Marianne Schwabová, rozená Rothschildová (narozená v roce 1919). Marianniným otcem byl Louis Rothschild (1864-1942), bankéř z německého města Bad Homburg. Později většina materiálů o příslušnosti Klause Schwaba ke klanu Rothschildů zmizela, protože autoři senzační zprávy umožnili záměnu. Fred a Marianne Schwabovi skutečně byli a Marianne skutečně pocházela z rodu Rothschildů, ale Klaus Schwab mezi jejich dětmi nebyl. Ukazuje se, že Fred a Marianne jsou jmenovci našeho Klause.

A ještě zjistíte, proč Klaus nikdy nezmíní jméno svého rodiče. Nejkoncentrovanější informace o Klausově otci jsou shromážděny v knize Klaus Schwab a Čtvrtá říše, vydané 18. března 2021.

Klausův otec se jmenoval Eugen Wilhelm Schwab. Rok narození byl 1899. Když se Klaus narodil, byl jeho otec ředitelem společnosti Escher-Wyss & Co. v Ravensburgu. Eugene Schwab pracoval pro společnost jako čestný prezident až do své smrti v roce 1982. Společnost Escher-Wyss byla založena v roce 1805. Ve dvacátém století vyvinula jedinečné, vysoce pevné materiály pro plynové turbíny, kompresory, elektrická zařízení, tepelná čerpadla a další tepelná zařízení, hydrauliku, lodě, letadla atd. Nedávno byly odtajněny materiály z amerických, německých, britských a švýcarských archivů, které umožňují lépe pochopit, čím se společnost Escher-Wyss pod vedením Eugena Schwaba zabývala před druhou světovou válkou a během ní: firma byla pod zvláštní ochranou Hitlera kvůli svému významu ve vojensko-průmyslovém komplexu Třetí říše a byl jí udělen čestný titul „vzorový národně socialistický podnik“.

Escher-Wyss byl, řečeno moderní terminologií, „městotvorným podnikem“ Ravensburgu. Otec Klause Schwaba v jistém smyslu řídil nejen firmu, ale i město. Město bylo proslulé zaváděním eugenických principů pro zabíjení „neužitečných jedlíků“; Ravensburg byl testovacím místem pro technologie vyvinuté Institutem císaře Viléma. Ravensburg, ležící nedaleko německo-švýcarských hranic, proslul také jako tranzitní místo, odkud se na konci války do Švýcarska dostávalo zlato uloupené nacisty v různých zemích.

Jeden z workshopů Escher-Wyss. Foto: www.e2a.ch

V Hitlerově státě zaujímala firma Escher-Wyss zvláštní místo ve vojensko-průmyslovém komplexu, protože byla pověřena úkolem vytvořit… jaderné zbraně. Tuto zbraň se Hitlerovi nepodařilo vytvořit, ale ve firmě Escher-Wyss byly provedeny některé vývojové práce, které našly uplatnění v poválečném období.

Po získání vyššího technického vzdělání ve Švýcarsku pracoval Klaus pod dohledem svých rodičů pro společnost Escher-Wyss. Byl pověřen fúzí německé společnosti Escher-Wyss a švýcarské Sulzer AG. Klaus Schwab byl zodpovědný za nelegální dodávky komponentů pro výrobu jaderných zbraní společností Escher-Wyss do Jihoafrické republiky. Dělal to přinejmenším do roku 1971, kdy založil Světové ekonomické fórum (tehdy pod názvem Evropské manažerské fórum). OSN zakázala dodávky materiálů a komponentů pro výrobu jaderných zbraní.

Evropské manažerské fórum, 1975 Schwab – zcela vpravo

Není pochyb o tom, že se Klaus Schwab podílel na pašování komponentů jaderných zbraní do Jihoafrické republiky, ale trestu unikl. Proto se bojí byť jen zmínit jméno svého otce.

Co se týče matky Klause Schwaba, o té se donedávna vůbec nemluvilo. V roce 2021 Klaus Schwab překvapivě poprvé veřejně uvedl jména svých rodičů. Schwabova kniha All Stakeholder Capitalism obsahuje věnování jeho rodičům: Mým rodičům, Eugenu Wilhelmu Schwabovi a Erice Epprechtové, kteří mě na vlastní kůži naučili, jakou hodnotu má vzdělání, spolupráce a princip stakeholderů. Je uvedeno nejen jméno mého otce, ale i mé matky, Erika Epprechtová, ale je to nestydatá lež. Erika Epprechtová je nevlastní matkou Klause Schwaba. Jeho pokrevní matkou je Emma Gisela Tekelius Schwabová, rozená Kilianová, první manželka Eugena Wilhelma Schwaba. Byla stoprocentní Židovka. Brzy po Klausově narození se v Německu zhoršilo pronásledování Židů a jeho matka byla nucena uprchnout ze země. 9. prosince 1938 Emma Schwabová emigrovala do Spojených států pod jménem Gisela Schwabová a zanechala zde malého syna Klause. Její osud není znám.

Otec se brzy znovu oženil. Jeho ženou byla Erika Epprechtová, jejíž jméno uvádí Klaus Schwab ve své knize. Klausova nevlastní matka, jak poznamenává autor knihy Klaus Schwab a Čtvrtá říše, „byla statná árijka, přijatelná pro nacisty“. O rozvodu s Emmou ani o novém sňatku s Erikou však nebyly nalezeny žádné záznamy. Možná, že Erika Epprechtová nebyla tak docela zákonnou macechou budoucího prezidenta Světového ekonomického fóra.

Klaus Schwab, který byl v raném dětství vychováván jako národní socialista, zatajil, kdo byla jeho matka. Už v mládí se náš Schwab vžil do své role jako stoprocentní Árijec. Jeho otec se mu snažil předat árijského ducha. Po Emmině útěku si Eugene Schwab nejspíš oddechl: zasahovala by do jeho kariéry ve Třetí říši.

Klaus Schwab má staršího bratra, který se narodil Eugenovi a Emmě Schwabovým v roce 1927. Jmenuje se Hans Schwab. Na rozdíl od Klause se vždy považoval za plnohodnotného Žida (židovství není definováno otcem, ale matkou), matku nezapřel, ale s otcem také udržoval kontakt. V Brazílii byla založena společnost, která se stala součástí Escher-Wyss, a Hans ji řídil. Klaus Schwab se v jednu chvíli nechal slyšet, že Eugene a Erika Epprechtovi navštívili Brazílii v roce 1960…

Davoskému fóru je 50 let. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Autor knihy „Klaus Schwab a Čtvrtá říše“ píše: „Klaus Schwab se téměř nikdy neusmívá. Teď už víme proč. Ví, že je podvodník – cirkusový podvodník, který vyrostl se stříbrnou lžičkou v ústech a jehož srdce se nemá o co podělit se světem.

Takový člověk se hodí těm, kdo plánují velký reset. Ne, není to Rothschild. Je však nepochybně Rothschildovým agentem a chráněncem. Píšu o tom ve své knize Reading Schwab. Inkluzivní kapitalismus a velký reset. Otevřené spiknutí proti lidstvu (Moskva: Svět knihy, 2021).

 

zdroj: https://www.fondsk.ru překlad: https://www.zvedavec.org
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Kdo jste, doktore Schwabe?

  • · Edit

    Je to hnus, všichni jsou společníci satana Fauci,Schwabb,Soros s podobným věkem, dnešní doba kdy rozhodují taková monstra fuj.

  • Šváby vám vlezou všude kam nechcete. Přenáší mnoho nemocí. Mají rádi teplo a špínu, smrad, žerou malé brouky, jejich extrementy jsou všude. Zanechávají odpadky všude jen aby přivábili brouky stejného ražení. Nikdo je nemá rád a proto se mají rádi jen oni. Bojí se velké boty a zvířete

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*