Každý rok jedna katastrofická zpráva a lidi blbnou do kvadrátu, aniž by se na chvilku zastavili a zamysleli

Každý rok jedna katastrofická zpráva a lidi blbnou do kvadrátu, aniž by se na chvilku zastavili a zamysleli

Jednou je to válka tamhle, jindy zas jinde, pak zas hrozí válka s Ruskem. Ejhle taky covid přišel a s ním vakcíny, po nichž nejsou protilátky, do toho všeho se nám plete neustálé oteplování, ale také permanentní zdražování a nyní se zastavuje Golfský proud. Tedy řeknu vám, že je to masírka jak má být. To by jeden zblbnul. Ale co jeden, vždyť je zblblá většina lidí a nikdo kloudně neví, kde je pravda a realita. Za povšimnutí však stojí fakt, že vždy na základě těchto sraček dochází k nucenému otevírání peněženek těch úplně obyčejných lidí. Je sprostě zneužíváno jejich nevědomosti a naivity. Spousta lidí řekne, že to či ono říkali v televizi, rozhlase a nebo to psali v novinách. Další poví, že pan doktor by přeci nelhal a pan inženýr musí vědět. Prosím vás-nevěřte na duchy. Jen vás to všechny stojí prachy.

Vše je jen o byznysu. I ta propaganda je za tučné prachy a kdo ji dělá dobře tak sakra dobře vydělá. Toto velice dobře pochopil Dr. Goebbels a myslím, že všichni dobře víte, o čem mluvím. Samozřejmě, že se občas objeví i pravda stojící na faktech, ale tu v televizi nehledejte. To je stejné, jako byste se zeptali pana Svěráka st. zda to, nač právě hledí je černé nebo bílé. Jeho odpověď je taková, že ta pravda odpovídá přesně tomu, kdo je právě u moci.O covidu se toho už napsalo spousty a jak sami víte, tak je to chaos se spoustou protichůdných zpráv a stanovisek. Ono o to vlastně jde. Je nutno dělat mezi lidmi chaos a stavět jednoho proti druhému, aby nikdo nechápal a lidé se kousali mezi sebou, což má za následek, že lidé nenachází cesty jeden ke druhému, ale přesně naopak. Konečným výsledkem je rozdělená společnost ve které každý nenávidí každého, což znemožňuje lidskou soudržnost a sjednocení davů. Tohoto se totiž mocní bojí jako čert kříže. Proto dělají takovéto vifikundace a těží z ní. Cožpak to nevidíte a neslyšíte??? Dělají z nás ze všech blbce.

Nyní se nám zastavuje ten slavný Golfský proud. Je to pravda nebo lež??? Kdo ví. Jisté je však to, že pokud se zastaví, tak skutečně dojde ke klimatickým změnám zásadního významu a Evropský kontinent se výrazně ochladí a počasí bude bouřlivé. Nicméně obdobné jevy potkaly naši planetu už mnohokrát v minulosti a pozor-člověk na zemi ještě nežil. V současnosti se vše svaluje na činnost člověka. Tedy člověk může za globální oteplování. Nevěřte tomu-jsou to kecy a další z cest, jak z lidí tahat prachy. Člověk svou činností vytváří jen zlomek vlivu, který se pohybuje max. okolo 3%. V dobách minulých a dávno před existencí člověka na zemi byly koncentrace CO.2 v atmosféře daleko vyšší než je dnes a planeta byla mnohem zelenější a kypěla životem. Proč??? A kde jsem to vzal?? Jsou věci, které archeologové, či geologové už dávno objevili a jsou věci, které jsou měřitelné a vědecky doložitelné. Je však také hodně vědeckých hypotéz, podle kterých se postupuje, ale zde se vše musí brát s velkou rezervou, neb dané záležitosti právě vycházejí z hypotéz a ve výsledku může být vše úplně jinak. Víme však, že na naší planetě už došlo k vymírání druhů několikrát. Jednou to zapřičinily klimatické změny, jindy výbuchy sopek, pak zas dopad meteoritu a já nevím co ještě. Naše planeta bývala daleko teplejší, ale i mnohem studenější a člověk na planetě nežil. Tedy na koho to strčit???

Divím se, že se tak málo mluví o činnosti slunce a jeho vlivu na náš klimatický systém. Jsem toho názoru, že zde je základní zdroj problému! My ho však nemáme jak ovlivnit a víme o něm tak málo. Tedy z tohoto úhlu pohledu varianta nevhodná k dělání byznysu. Jisté je však to, že slunce neustále zvětšuje svou velikost, což okem nepoznáme, ale je to tak. Z tohoto plyne zásadní fakt, že je li větší, tak na zemi dopadá více slunečních paprsků s vyšší intenzitou. Zvyšuje se i radioaktivita v kosmickém prostoru a dopad radioaktivních částic na zem roste taktéž. Energie ze slunce se na zemi biologickými procesy transformuje na uhlík. Stačí k tomu obyčejná fotosyntéza. Je li intenzivnější sluneční záření, tak přímou úměrou s tím roste i teplota na zemi. I slunce má své výkyvy činnosti, kdy jednou je chladnější, jindy teplejší. Jeho činnost může být mírná, ale i vysoká. My to však nemáme jak změnit. Dalším faktorem majícím vliv na činnost slunce jsou dopady různých asteroidů, či planetek na povrch slunce. Velmi záleží na materiálu ze kterého je asteroid či planetka složen, neboť díky materiálovému složení může na slunci dojít k utlumení jaderné reakce, ale také naopak ke zvýšení její intenzity. Slunce má značnou přitažlivost a přitahuje si k sobě vše, co je v jeho blízkosti. Za mnoho a mnoho let pohltí i zemi, ale to už na naší planetě nebude dávno nic žít, neboť sluneční energie učiní zemi neobyvatelnou. To je realita. Nechápu tedy, proč skáčete na špek propagandě a slepě za to platíte. Lidstvo samozřejmě není bez viny, ale že by mohlo za globální oteplování je nesmysl.

Oceány zvyšují svou teplotu a to proto, že pohlcují značnou část slunečního záření. Jsou to obrovské plochy vytvářející absorbér. Nicméně je to ale průser, neboť právě chladná voda a tlak drží pod vodou značné zásoby metanu. Každý stupeň oteplení vody situaci dále zhoršuje, neboť tím se uvolňuje cesta zavřenému metanu vzhůru a ten následně končí v atmosféře, kde páchá značné škody a roste skleníkový efekt. Na Sibiři taje permafrost a opět dochází tímto jevem k uvolňování metanu. Člověk však není původcem těchto jevů, nýbrž slunce. To, že se tvrdí, že za to může lidská činnost je proto, že lidé tomuto slepě věří a jsou ochotni za to platit. Nechme tedy Golfský proud Golfským proudem a jestli se zastaví, tak lidstvo jej dozajista nerozpohybuje. Bude se však muset přizpůsobit novým skutečnostem a když se mu to nepovede, tak může u lidstva dojít k vymření druhu stejně tak jako to v dobách dávno minulých potkalo jiné druhy. My nejsme bozi ani kouzelníci, i když si to občas namlouváme.

Zkuste se zastavit a popřemýšlet. Popřemýšlet bez televize, tabletu, rádia. Použijte rozum. Možná, že zjistíte, že všechny vlády by potřebovaly zpráskat bičem a ne jen ta Česká.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*