Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy

Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy

Kardinál Vlk v televizním rozhovoru 27. 12. 2015 hovořil o 1) islámské migraci a o 2) internáboženském dialogu.

Ad 1) O islámské migraci

Vedoucí pořadu namítl: „Přicházejí (do Evropy) lidé, kteří jsou … vyznání jiného, vyznávají islám, věří v jiného boha. Je to pro římskokatolickou církev, řekněme, potenciální nebezpečí?“

Vlk: Vy jste řekl, že věří v jiného boha, ale to není pravda. Protože my v naší republice máme společenství tzv. abrahámovských tradic. A tam jsou zástupci židů, tam jsou zástupci křesťanů a zástupci islámu“ (pozn.: i zástupci zednářů).

Vedoucí: „Jenom pardon, abych tomu správně rozuměl: ti, kdo vyznávají islám – muslimové – věří ve stejného Boha jako křesťané?“

Vlk: Ano, v podstatě ano, jo. V Boha, který je, v Boha Stvořitele, v Boha, který vychází lidem vstříc“.

Kardinál Vlk Foto: Petr Hloušek, Právo
Kardinál Vlk Foto: Petr Hloušek, Právo

Tento výrok kard. Vlka je zjevnou herezí. Muslimové neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. A „kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1 J 2,23). Kard. Vlk sdílí stejné hereze, jako T. Halík a zároveň je s Halíkem čelným reprezentantem tzv. „Adventní výzvy“, která prosazuje islamizaci Evropy a Česka. A to je zrada křesťanství a zrada národa! Tím Vlk zároveň prozradil, že mají s Halíkem stejného boha s muslimy, ale ne s pravověrnými křesťany. Dokázal, že je apostata – odpadlík – a že na něm spočívá Boží anathema dle Gal 1,8-9. Byla na něj i na Halíka zveřejněna už 29. 6. 2008.

Představme si, že by papež sv. Pius V., který vybízel panovníky, aby bránili Evropu před islamizací, podle Vlka vyhlásil dialog a podle pseudopapeže Františka by vyzval, aby do každé farnosti a do každého kláštera byli přijati muslimové! Ovocem toho by bylo, že dnes by v Evropě bylo tolik křesťanů, jako na bývalém křesťanském území, kterým je dnes Turecko, to je 0,1 %.

Ježíš není synem Alláhovým, tedy Alláh nemůže být pravým Bohem, jak to Vlk hereticky tvrdí. Ježíš řekl: „Já a Otec jedno jsme.“ (J 10,30) Ježíš a Alláh není jedno! Tvrdit, že Ježíš a Alláh jsou jedno, může jedině heretik.

Sv. Jan Bosco řekl:Toto náboženství, které prosazuje všelijaké nemorální věci, umožnilo Mohamedovi, aby se v krátkém čase stal vůdcem velkého počtu lupičů. S nimi přepadal země na východě a podroboval si lidi – uvěř, nebo zemři!“

Sv. František z Assisi při návštěvě sultána mu odvážně řekl, že Mohamed je falešný prorok.

V papežské bule „Quia maior“ (r. 1213) Inocenc III. Mohameda nazývá „pseudopropheta“ (falešný prorok) a „perditionis filius“ (syn zatracení) a zároveň poukazuje na paralelu s apokalyptickou šelmou „quod finis huius bestiae appropinquat“ z knihy Zjevení sv. Jana.

Papež Benedikt XVI. při návštěvě Německa citoval císaře Manuela II. Paleologa, který řekl: „Ukažte mi, co nového přinesl Mohamed, a objevíte v tom jen věci špatné a nelidské, jako jeho příkaz šířit mečem víru, kterou on kázal.“

Před II. vatikánským koncilem byl k otázce, zda je Trojjediný křesťanský Bůh totožný s Alláhem, jednotně negativní postoj všech papežů, svatých a tehdejších teologů. Do dekretu Nostra aetate (1965) se ale podařilo vpašovat v poslední chvíli koncilu hereze o úctě k pohanství i heretický postoj, jako by křesťané a muslimové uctívali stejného Boha. Tato hereze má na svědomí i současnou islamizaci Evropy a paralyzaci křesťanství.

Svědectví: „Je Alláh Bůh spravedlivý?“, zeptal se křesťan.

– „Alláh je Bůh absolutně spravedlivý“, odpověděl muslim.

– „Pak se nezlob, ale nejsi spasen a tvé hříchy ti nejsou odpuštěny.“

– „Jak to?“

– „To je jednoduché. Uvědom si, že spravedlnost neodpouští, ale trestá. Za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus – Boží Syn. Kdo zaplatil za tvé?“

A diskuse byla uzavřena.

ad 2) Internáboženský dialog?

V Bratislavě studovala na farmacii arabská studentka. Seznámila se s řeckým studentem a chtěli uzavřít sňatek. Ona mu však s pláčem řekla: „Já si tě nemohu vzít, protože muslimové by mě kdekoliv našli a zabili.“

Celý systém takzvaného internáboženského dialogu je postaven na podvodu. Křesťanství nezákonně reprezentuje odpadlá hierarchie a heretičtí teologové. Tito tvrdí, že mají stejného Boha (boha) s muslimy, buddhisty a hinduisty. Bůh heretiků není pravým Bohem, i když vystupují v církevní autoritě. Dialog apostatů, vybudovaný na lži o společném bohu, nedovoluje, aby bylo pohanům hlásáno obrácení a vydáno svědectví o podstatě spásy, která je v Kristu. Apostaté tím hřeší proti Duchu svatému a nekonají pokání. Jsou největšími nepřáteli Kristova učení spásy (Vlk, Duka, Halík…).

Bohužel, herezi internáboženského dialogu chce prosadit i patriarcha Bartoloměj a Kirill v roce 2016 skrze Všepravoslavný koncil. Jde o plánovanou likvidaci pravoslaví a zároveň o velezradu ruského národa. Za prosazováním internáboženského dialogu stojí architekti NWO, protože je silným prostředkem globalizace. Komu církevní globalisté slouží? Jakému bohu? Tomu, jemuž se zednáři zasvěcují v 33. stupni? I s nimi má apostatická hierarchie jednoho boha.

Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy i zednáři!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*