Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

Mikrovlnná trouba je dnes standardní součásti vybavení většiny českých domácností. Je ceněna především díky úspoře času při ohřevu potravin.

Je však opravdu tak zdravotně bezpečná, jak tvrdí především výrobci tohoto zařízení? Hledáním odpovědi na tuto otázku bych chtěl věnovat tento článek.

Ohlédnutí do historie

Počátky mikrovlnné trouby sahají do doby druhé světové války. Nacistické Německo hledalo způsoby, jak v polních podmínkách válečného tažení urychlit a zefektivnit zpracování potravin. V rámci tohoto výzkumného projektu vyvinuli Němci první zařízení na mikrovlnný ohřev.

Po válce se začali o německé výzkumy zajímat Američané i Rusové. Zatímco však Američané začali později mikrovlnné trouby komerčně vyrábět, Sovětský svaz použití mikrovln pro ohřev potravin v roce 1976 zákonem na svém území zakázal. Stalo se tak na základě výzkumů sovětských vědců, kteří varovali před zhoubnými účinky mikrovlnných zařízení na kvalitu potravin a zdraví člověka.

Jistě vás napadne otázka. Jak je možné, že podobné varování nevydali vědci na Západě? Odpověď se skrývá v příběhu švýcarského vědce Dr.Hanse Ulricha Hertela, zabývajícího se otázkami výživy. V roce 1991 zveřejnil výsledky výzkumu, ze kterého vyplývalo, že konzumace jídel ovlivněných mikrovlnným zářením se projevuje negativně ve složení krve a zhoršení řady fyziologických funkcí u jejich konzumentů. Po zveřejnění zprávy úřady okamžitě zareagovaly. V roce 1993 byl dr. Hertel rozhodnutím švýcarského soudu odsouzen za poškozování obchodních zájmů a bylo mu zakázáno publikovat jakékoliv výsledky, které by tvrdily, že mikrovlnná zařízení ohrožují lidské zdraví.

Je tedy zřejmé, že v tržní ekonomice existuje silná průmyslová lobby výrobců těchto zařízení, která až do současnosti brání zveřejňování výzkumů, které by ohrožovaly její komerční zájmy.

Trocha teorie

Problém mikrovlnek není v tom, že by se potraviny vysušovaly, nebo je dělaly radioaktivními. Je v narušení struktury organických makromolekul, ze kterých se každá potravina skládá.

Je důležité si uvědomit, že mikrovlnný ohřev se uskutečňuje jiným mechanismem, než klasické způsoby ohřevu spojené s přenosem tepla vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), tepelným zářením (radiací). Jeho podstatou je působení střídavého vysokofrekvenčního elektromagnetického pole na elektrické dipóly. Ty představují elektricky polarizované molekuly, jako jsou i molekuly vody, které mají ve své struktuře kladně a záporně nabitou část.

Ve vysokofrekvenčním poli začnou dipólové molekuly vibrovat obrovskou rychlostí milionů cyklů za sekundu. Přitom narážejí do okolních molekul a předávají jím část své kinetické energie. Důsledkem je rychlý ohřev látky a také její destrukce. Část organických molekul mění svojí strukturu, nebo podléhá nezvratnému rozkladu. Potravina tak ztrácí svou původní biologickou hodnotu a zároveň v ní vznikají různé škodlivé látky.

Vliv mikrovln na kvalitu potravin

Výzkumy vlivu mikrovlnného záření na kvalitu potravin provedené sovětskými i západními vědci prokázaly tyto změny ve složení potravin:

Snížení výživné hodnoty potravin: Dochází k snížení nutriční hodnoty potravin o 60-90%. Nastává poškození vitamínů B,C a E a dalších látek jako jsou alkaloidy, glykosidy, galaktosidy či nitrolosidy.

Tvorba karcinogenů: Část organických látek jako jsou některé aminokyseliny, glykosidy či alkaloidy se při ohřevu v mikrovlnce mění v nebezpečné karcinogeny.

-V kojenecké směsi ohřívané v mikrovlnce konvertují určité transaminokyseliny na své syntetické cisisomery. Syntetické izomery, ať už cisaminokyseliny či mastné kyseliny, nejsou biologicky aktivní. Mimo to aminokyseliny L-proline konvertují na své d-isomery, známé neurotoxické (nervové) a nefrotoxické jedy (zasahují ledviny).

Vliv konzumace potravin ohřívaných v mikrovlnce na zdraví člověka

Dr. Hertel došel na základě srovnání rozborů krve pokusné skupiny lidí, která jedla stravu mikrovlně upravenou se skupinou konzumující jídlo upravené klasickým způsobem k následujícím závěrům:

-Konzumace mikrovlnami ovlivněné stravy snižuje obsah hemoglobinu v krvi a vede ke zhoršení poměru mezi hodnotou zdravého a škodlivého cholesterolu u strávníka.

-Nastává výrazný krátkodobý nárůst koncentrace lymfocytů signalizující patogenní vlivy po konzumaci mikrovlnami ovlivněné stravy ve srovnání s jiným typem úpravy.

-Ukázalo se vysoce významné spojení mezi množstvím mikrovlnné energie použité k přípravě testovacích jídel a silou vyzařování luminiscenčních baktérií, přidaných do krevního séra testovaných osob.

Důsledkem těchto krevních změn je snížená přirozená odolnost organizmů, zažívací problémy a vyšší riziko nádorových onemocnění hlavně trávicího traktu.

Vliv mikrovlnného záření na zdraví člověka

Mikrovlnné záření je elektromagnetické vlnění nacházející se frekvenčně mezi tepelným infračerveným zářením a radiovými vlnami. Stejný typ vlnění se používá i v mobilních telefonech a wifi sítích.

Přitom byla prokázána řada jeho škodlivých účinků na lidský organismus. Vyjmenoval bych několik z nich:

-Změna bioelektrických potenciálů na buněčných membránách vedoucí ke změně jejich propustnosti pro škodlivé látky

-Snížení celkové vitality organismu.

-Zhoršení imunity organismu.

-Stavy spojené s podrážděnosti, poruchy paměti a koncentrace, nechutenství a poruchy spánku.

-Negativní vlivy na trávení a činnost srdce.

U správně fungující mikrovlnné trouby je intenzita mikrovlnného záření mimo vlastní pracovní prostor minimalizována. Jinak tomu je však v případě porouchané trouby, kdy může být tato ochrana narušena.

Závěr

Ve společnosti existují dva názory na mikrovlnky. Na jedné straně jsou tu ti, kteří jí považuji za naprosto zdravotně neškodnou. Na druhé straně jsou tu ti, kteří v ní vidí zdravotní nebezpečí. Já patřím do druhého tábora. Proto doma mikrovlnku nemám a ani si jí nehodlám pořídit. Jídlo upravené v mikrovlnce jím jen výjimečně, když nemám jinou možnost stravování.

Zdroj: Prokázané nebezpečí užívání mikrovln
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*