Již i v ČR se verbují džihádisté

Rozhovor Haló novin s Ahmedem Khaddourem, předsedou syrských studentů v ČR
Verbují se už i v ČR džihádisté pro boj v Sýrii?

Myslím si, že nejenom já jsem zaznamenal snahy (informoval o tom server Eurozprávy.cz – pozn. red.) poslat občany České republiky nebo občany žijící v ČR bojovat do Sýrie! Případně existují snahy o to, aby ČR fungovala jako tranzitní stát pro poslání bojovníků, kteří by v Sýrii bojovali proti syrské vládě. Čili již i v Evropě se verbují džihádisté pro boj v Sýrii! To vnímám opravdu jako obrovské nebezpečí!

Domnívám se, že české bezpečnostní orgány by na tuto situaci měly reagovat! Protože fungují určité skupiny na tureckém území, že když se lidé dopraví do Turecka, bez problémů je dopraví do Sýrie. Není jednoduché monitorovat zmíněný přesun českých občanů do Turecka a dále, ale je třeba se na to velice zaměřit!

Nastává zvrat v syrské válce. Stovky rebelů se vracejí zpět k prezidentu Asadovi. Jakým způsobem jejich návrat probíhá?

Proces jejich návratu se uskutečňuje přes ministerstvo národního usmíření, které sídlí v Damašku, řídí ho ministr Ali Haidar. Dochází tedy k návratu těch, kteří sice bojovali na straně opozice, ale chtějí se vrátit zpět. To je dobrá zpráva.

Kde je v současnosti nejpalčivější problém?

Problém v současnosti není jenom se syrskou ozbrojenou opozicí, hodně z nich se vzdalo zbraní, došlo k usmíření a zapojili se do mírového procesu. Problém spočívá v tom, že do Sýrie stále přichází mnoho zahraničních ozbrojenců přes regiony zemí obklopujících Sýrii. To je obrovský problém! A bojíme se, aby se toho nezačali zúčastňovat právě někteří z českých občanů. Máme starost, aby nedošlo ke změně kurzu českých sdělovacích prostředků poté, až bude případně zabit nějaký český občan na syrském území. Toto se stalo například ve francouzském tisku. Ten stál na straně teroristů do té doby, než zabili francouzského novináře v Homsu. Tam začala změna v informování tisku ve Francii.

Doufejme, že dochází k postupné změně informování sdělovacích prostředků v ČR na základě sledování toho, co se skutečně v Sýrii děje. Ale kdy dojde ke zjevné změně, nevím. Jsou lidé, kteří svá stanoviska nechtějí změnit, protože jsou slepí.

Lidé v Sýrii mají popálené ruce od terorismu a já si nepřeju, aby se stalo něco podobného občanům v ČR.

Jakým způsobem se dá poslat například finanční pomoc do Sýrie?

Všiml jsem si, že hodně organizací a sdružení žádalo a žádá občany, aby přispívali na pomoc Sýrii finančně. Ale prakticky nemám vůbec představu, s kým tyto organizace spolupracují a kde končí zmíněné peníze, jestli nedochází k manipulaci s penězi. Myslím si, že nejbezpečnější cesta vede přes Velvyslanectví Syrské republiky v Praze. Zmíněná ambasáda přivítá, dle mého názoru, opravdu každého, kdo by chtěl pomáhat Sýrii oficiálně, ale musí to být jasná a transparentní spolupráce. Aby nebyly finanční prostředky zneužity pod rouškou pomoci Sýrii. Pokud jde o dary, tam si myslím, že velvyslanectví přesně ví, co Sýrie potřebuje, a také zná bezpečnou cestu, jak zmíněné dary a pomoc dostat do Sýrie s tím, aby je dostali opravdu ti, kteří je potřebují.

Existuje nějaký syrský orgán, kam se dá adresovat případná pomoc?

Ano, jedná se o syrský orgán, který patří vládě a spolupracuje na tom, jmenuje se Červený půlměsíc, je to něco podobného jako například Červený kříž. Myslím si tedy, že pomoc, která se dostává do Sýrie jiným způsobem, není v duchu přátelství mezi syrským a českým národem. Domnívám se, že velvyslanectví určitě prostuduje všechny návrhy pomoci Sýrii, nicméně posílat jakoukoliv pomoc například přes mešity není dobrá cesta, protože dárce prakticky neví, komu a kam pomoc posílá.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Samozřejmě. Pokud ke mně přijde přítel a zaklepe na dveře, tak ho přivítám. Ale ten, kdo ke mně přijde způsobem, že přeskočí zeď jako zloděj, to není přítel. Slyšel jsem, že některé organizace v ČR chtějí prakticky neregulérním způsobem dokonce poslat lidi do Sýrie. Čili tyto organizace nesou veškerou zodpovědnost za to, že hodlají poslat lidi de facto nelegálním způsobem na syrské území.

Pokud se ještě chcete dozvědět, zda jde této organizaci skutečně jen o humanitární pomoc, čtěte středeční tištěné Haló noviny.

zdroj:http://www.halonoviny.cz/articles/view/788427

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*