Jak souvisí EET s nedobrovolným výpalným do bezedné kapsy ČT?

Jak souvisí EET s nedobrovolným výpalným do bezedné kapsy ČT?

Na první pohled vůbec nijak. Po bližším rozboru, který mi vnuknul náš nejlepší a mnou oblíbený umělecký písmák pan Ladislav Větvička, souvisí. A není to souvislost ledajaká!

Základy občanské poslušnosti: EET je totalitní svinstvo

A já jen dodám. A nejsou televizní poplatky to samé?

Cituji z článku pana Ladislava Větvičky:

“ Občanska poslušnost neznamena, že je člověk poslušny jak ovca. Pravě naopak. Občanska poslušnost znamena, že když člověk vidi svinstvo, tak se temu pokusi zabranit“ …

Zdroj:http://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=529869

Občanská neposlušnost ano, ale jak to vysvětlit „průměrnému českému hlupákovi?“

Vezměme si příklad na televizním výpalném.

Chtěla jsem se z tohoto neopodstatněného jha tzv. veřejnoprávnosti odhlásit, ale na papírech, které jsou k dispozici na poště, není jaksi kolonka, kterou bych mohla s klidným svědomím použít a zaškrtnout. Je tam okénko, že se odhlašuji z poplatků, z důvodu, že nemám televizní přijímač a kromě nízkého koeficientu životního minima v nabídce nic jiného prakticky k zaškrtnutí není. Jak fikaný to dokument je posuďte sami. Vždyť já mám právo vlastnit televizní přístroj, avšak už nemám povinnost sledovat to, oč nestojím, ale tvůrci tohoto farizejského lejstra si myslí, že na to právo nemám, protože pokud jej mám, tedy pokud mám televizní přijímač, tento ukecaný nábytek, což samozřejmě mám, musím nutně a nedobrovolně dle tohoto papíru sledovat vysílání tzv. veřejnoprávní služby a já se ptám, jaká že to je služba, že ji musím nejen povinně sledovat, ale za ní dokonce platit?! Já rozhodnu, zda o tuto službu neslužbu stojím. To je jediné správné a dvojnásobně platné v kapitalismu! Není to snad také o tzv. Klausovské ruce trhu?…Nebo se mýlím? V té samé televizi je nám denně podsouváno, jaká že tu je super svoboda, čehož si prý máme vážit, protože v minulosti tu žádná svoboda a svobodná vůle prý nebyla a prý kapitalismus není „jako oni“ :-)))))))

Vidíte i zde se dá použít havlovská fráze: „Nejsme jako oni!“

Takže pokud se nelogicky musím doprošovat, že nechci využívat „služeb“ ČT, tak tam v tom dokumentu z pošty chci vidět k zaškrtnutí okénko, kde bude jasně řečeno, televizi sice mám, na což mám právo, ale k jiným účelům než ke koukání se na dnes již zprofanovanou ČT, protože normální je si programy vybírat. Jednoduše řečeno, jsem s její „službou“ neslužbou pro mě nežádoucí a neužitečnou nejen nespokojena, ale vyloženě o ni nestojím!!!

Na ČT se fakticky nedá dívat, protože to je archivní televize, kdy byl tento archiv jaksi automaticky zděděn. Zde se opakují staré, doslova vykopávky, dnešní době již neodpovídající a stokrát ohrané kousky a to pravidelně dokola a ve dne v noci několikrát reprízované. Zkuste si vzít k ruce televizní nabídku ČT…

Nebudu přeci logicky a v zájmu vlastní finanční úspory platit vlastní zradu na mně páchanou, na nás všech páchanou, nebudu za tuto mnou nepožadovanou službu ještě platit. Platit za něco, co jsem shlédla v minulém století a to jak černobíle, tak barevně, protože ČT je v současnosti jen a pouze archivní televize.

Zde se lže a manipuluje s lidskou důvěřivostí, zvláště s důvěřivostí starších spoluobčanů věkem, našich vlastních spoluobčanů! Zde se sprostě manipuluje s lidskou důvěřivostí, zvláště s důvěřivostí věkem starších spoluobčanů, kteří nemají často přístup na internet. Když jsme u toho internetu.

Jedním argumentem ředitele ČT Dvořáka také je, že má platit každý, kdo sice nevlastní přijímač, ale má zapojeno internetové připojení! Slyšíte tu podlost a drzost? Od člověka, který přerozděluje výpalné nekontrolovaně, který si generuje kromě obrovské měsíční částky své výplaty také roční odměny z našich peněz v hodnotě 2 miliony 300 tisíc CZK!!

Nevím jak vy, ale já si na internetu samozřejmě vybírám, co chci a nechci číst, čemu chci a z logických důvodů nechci věřit, a to ani náhodou, byť je to řečeno písmem, či z videa, jakkoliv nám vnucovanou na obrazovce „význačnou“ osobností, tzv. VIP „celebritou, či politikem. Hrají si na VIP a žijí z milodarů lidí, kteří jsou v exekucích, v insolvenci, kteří nemají tu na léky pro sebe, či pro své děti, kterým pro vysoké náklady nezbývá na vyváženou a pro zdraví potřebnou stravu…Kromě jiného na internetu se dají dělat i jiné, mnohem více zábavné věci, než se dívat na ČT nebo poslouchat český rozhlas, který je ze stejného ranku, jako ČT.

Koho potom takto veřejnoprávní televizí a rozhlasem zmanipulovaní lidé, dokola a s důvěrou volí, je na bílední. Nejsou to však jen ti starší věkem, ale i pomatené velmi mladé ročníky, které nemohou porovnávat, protože ty nejdůležitější události u nás doma, jim samozřejmě unikly a kterým mozky vymývá i naše prapodivné školství:

Úryvek rozhovoru: „Ministryně školství Valachová předložila návrh na realizaci jakési osvětové ideologické instituce jménem Dům demokracie. Má jít zřejmě o školící zařízení, kde se budou občané od útlého školního věku po zralou dospělost zdokonalovat v tom, jak rozumět pojmu demokracie, jak být lepšími, aktivnějšími občany. Pokud to někomu připomene institut zvaný VUML, Večerní univerzitu marxismu-leninismu, z časů normalizace, je na správné adrese. Zcela zjevně jde o vytvoření instituce, která má zajistit plošnou indoktrinaci obyvatelstva jediným povoleným názorem na svět a – nejen evropské – hodnoty v něm. To je jedna stránka celé věci. Ta politická. Zajistíme, aby občan byl ‚proškolený‘, a tedy poslušný. Aby se v něm dobře a hlavně trvale uhnízdil strach z toho mít vlastní názor, nebo ho alespoň veřejně vyjevovat,vysvětluje Petr Žantovský.

Výsledkem pak je to, co denně vídáme na televizních obrazovkách a v poslaneckých lavicích, a sice vidíme exoty, kteří nám za své velkorysé a pravidelně se navyšující platy nepředložili žádnou přidanou hodnotu v podobě prosperity národa a jeho občanů. Jsou to ti, kteří, aniž by jedinkrát za život žili a pracovali v realitě, sedí v lavicích parlamentu a vlád již celých dvacetšest let!… Podle toho to tady pak ovšem vypadá… To, že se manipuluje na všech kanálech jak rozhlasových, tak televizních, je všeobecně známá věc, na kterou si již denně stěžujeme v diskuzích i ve svém blízkém okolí.

Kupodivu pouze si stěžujeme, ale nekonáme, a to právě tou občanskou neposlušností, kterou trefně pojal pan Ladislav Větvička ve svém článku.

„Jediná pravda a názor“ :

„Jediná pravda a názor“ hodící se do vlastních zbožných přání jednotlivých redaktorů ČT je nám dokola omílána stále stejnými aktéry jejich opakovaně a jedině zvaných stejných hostů, kteří po domluvě si s těmi redaktůrky tak notují, až je to směšné, jak se snaží „něco nepokazit“.

Pan prezident Miloš Zeman sdělil národu památnou větu, že ČT se chová jako komerční televize a to za peníze koncesionářů avšak, jako velmi špatná komerční televize! Jak trefné!

Nás, nedobrovolné poplatníky a velkorysé mecenáše, staví toto vše do světla velmi užitečných idiotů a takto jsme i bráni těmi, co jsou prakticky sice našimi zaměstnanci, kteří však stále porušují platné zákony a závazky, které k nám mají.

Ti z nás, kteří ČT podporují ze svých už tak nízkých příjmů, musí toto výpalné štvát, (zde se velmi mírním), štvát, že na ČT nejsou uvaleny žádné sankce pro neobjektivitu ze strany rady pro vysílání, která ČT spíše udržuje v chátrání a ve lžích ji snad i dokonce podporuje. Vždyť tato rada je složena z bývalých, většinou již odložených politiků až na výjimku, takže proč se divíme? Vždyť dokud tito bývalí politici a to i v lavicích stávajícího parlamentu budou na ČT navázáni svými přáními a požadavky, jak mají z ČT ke svým mecenášům promlouvat, nemůže být řeči o její nezávislosti!

ČT je totiž okatě zprivatizována stranou, která vznikla na zakázku opět napojených klik na různé penězovody.Tato nevolitelná strana v čele s Miroslavem Kalouskem a maskotem Schwarzenbergem, je ve skutečnosti můstkem mezi cizí ambasádou a ČT, která není tím pádem nestranná, ale už vůbec ji nemůžeme považovat za veřejnoprávní. Pokud jsou zde vyloučeny a nedodrženy povinnosti ČT, není zákon, který nutí občany tuto televizi vydržovat, platný. Povinné výpalné pro porušování zákona ze strany ČT a českého rozhlasu pod již dávno neplatnou zástěrkou veřejnoprávnosti, se ruší, neboť žádná veřejnoprávnost zde skutečně a bez debat dávno neexistuje. Je naivní si myslet, že v řadách ČSSD a napříč parlamentu vůbec, najdeme ochotu něco s ČT a jejich neoprávněnými peněžními dárečky udělat ve prospěch poplatníků a vůbec ve prospěch morálky vzhledem k národu. Zde zbývá jen osobní statečnost v podobě občanské neposlušnosti ve smyslu zlatých to slov pana Ladislava Větvičky: “ Občanska poslušnost neznamena, že je člověk poslušny jak ovca. Pravě naopak. Občanska poslušnost znamena, že když člověk vidi svinstvo, tak se temu pokusi zabranit“

Úryvek rozhovoru: …Závěrem se Berkovec vyjádřil k veřejnoprávní České televizi. „Je velmi bohatě saturována veřejnými penězi. Bylo by to v pořádku, kdyby za tím byla ta kvalita, což není tak vždy. Objektivita zpravodajství se odvíjí od toho, kdo to ovládá. A zde je politický těžký boj, kdy se formuje jednotná fronta proti Babišovi,“ uzavřel v televizním pořadu ParlamentníchListů.cz Pražská kavárna. Více zde

Já jen dodám pane Berkovče, že nejen fronta proti Babišovi, ale hlavně jednotná a nekalá fronta proti nám všem, proti občanům ČR…

Zamítnuté petice a žádosti o možnost referenda, například strany Tomio Okamury SPD a SPO jsou toho jen důkazem. Důkazem zabránit podobným svinstvům, které jsou v našich paskvilních několikrát novelizovaných zákonech a která totalitním způsobem likvidují skutečnou svobodu občana.

Koho volit, aby byla změna? Změnu!

Vždyť problémy, které nás dnes tady a v tento čas obklopují, a bohužel nás ty největší ještě čekají, pokud se nestane zázrak, nejsou řešitelné tím samým minulostním myšlením, nejsou řešitelné lidmi, kteří nám je přinesli ať z neznalosti, nedbalosti, laxnosti, či z vlastní podlosti ve jménu vlastního zisku a ve smyslu „po nás potopa“…

Hlavní nemravnost vzhledem k poplatníkům a výše řečenému je však, a to zde podtrhuji, nepřípustná skutečná kontrola účetnictví, kam nesmí na kontrolu toku peněz uvnitř ČT ani NKÚ! I zde je jasně porušen zákon o veřejných penězích, které musí být platící veřejnosti odkryté!

Nyní si porovnejte tento fakt žádného biče na ČT s bičem a rdousícím řetězem kolem krku občanů v podobě EET…

Shrňme si výše uvedené. Nemáme snad v nabídce komerčních kanálů totožné programové schéma s různými více či méně stupidními seriály, jak těmi americkými převzatými, tak našimi nejnovějšími, kde se střídají jak na pražském orloji jedny a ty samé loutky, v případě ČT dobře placené loutky z peněz poplatníků s tím rozdílem, že tyto ostatní komerční kanály nejsou zpoplatněny a své loutky si platí ze svého?!!

Jak řekl pan prezident, ČT se chová jako komerční televize a to z peněz koncesionářů avšak, jako špatná komerční televize! Dále musí ty, co ČT dávají ze svých už tak nízkých příjmů výpalné štvát, (zde se mírním), štvát, že na ČT nejsou žádné sankce pro neobjektivitu ze strany rady pro vysílání, která ČT spíše udržuje v chátrání, a hlavně je zde nepřípustná skutečná kontrola účetnictví, kam nesmí ani NKÚ, která by měla mít právo a povinnost běžně kontrolovat toky peněz za tuto již přežitou tzv. veřejnoprávní službu.

Srovnejte tento fakt s bičem a řetězem na občany v podobě EET.

Tato podobnost jha přichystaného panem „spravedlivým“ hlavně k důchodcům velmi „spravedlivým“, ministrem financí, a chystaná železná koule na nohu všech, co se snaží v tomto absurdistánu uživit se, je s výpalným a sociálními dávkami pro často neprofesionální a zaprodané redaktory ČT, prakticky identická.

Jak to, že poslanci a pan ministr financí Andrej Babiš, dávno toto výpalné nevyřešili zrušením pro neopodstatněnost? Nebo na ČT elektronická evidence tržeb platit nebude?? Poslanci jsou totiž na jedné lodi s ČT, udržujíc naši republiku čile v jejím chátrání a to jak v udržování při životě sprostých neopodstatněných zákonů v podobě bičů na své vlastní spoluobčany, tak ale i ve sprostém navyšování si vlastních odměn a platů za tyto sprosté paskvily, kterými ničí smysluplnost a logiku, hlavně však ničí a zatěžují životy lidí!!

Jak je možné, že ředitel ČT má inkasovat roční odměnu 2 miliony 300 tisíc? A to ke svému výrazně a mnohonásobně převyšujícímu platu, než mají přispěvatelé na jeho prakticky sociální dávky, jemu a jemu oddaným? A co na to pan spravedlivý Babiš?

Proto jsem se rozhodla nelhat a budu si stát za tím, že mám právo se v tomto kapitalistickém zřízení sama rozhodnout, za jaké služby budu platit a které služby odmítám z důvodu nepotřebnosti a nesmyslnosti využívat, protože pro mě nemají pražádný hodnotový užitek s přidanou hodnotou skutečné svobody. Platit výpalné je ponižující, jinak se tento zákon, který měl dávno pozbýt platnosti, nazvat nedá. Proto za takové nechtěné „služby“ vymývání mozku a podceňování člověka v jeho moudrosti, platit nebudu a již neplatím a to bez odhlášky tohoto neopodstatněného a nepoctivého přežitku, dotujícího lehkoživky z neloajální odcizené ČT.

To je ta skutečná občanská neposlušnost, kterou jsem na tomto příkladu popsala. Přidáte se ke mně i vy, ti, co platíte výpalné nepotřebným, dle státu však posvěceně, coby naopak, jako velmi potřebným?!

Jak tuto samostatnost, logiku a fakta, pro které se tak chovám vysvětlit těm co nechápou?

Jak jim vysvětlit, že síla je jedině v jednotě rozhodnutí?

Tady je naděje na změnu a nejen na změny týkající se placení výpalného pro ČT, pro její zaměstnance. Už tak dost přeplácíme své vlastní vrahy, vrahy skutečné svobody a demokracie. Nebo se mýlím, milí občané této stále urážené země uzurpované jak z venku, tak však i od vlastních dobře námi placených zrádců? Znovu se tedy ptám: „Jak tuto samostatnost, logiku a fakta, pro která se tak sebevědomě a zodpovědně chovám a chovat budu, vysvětlit těm co nechápou?“ Těm „obyčejným ……..“, jak popisuje opět excelentně pan Větvička.

U soudu, kdy mě budou po udání úředníky ČT za neplacení „chtít odměnit“, to asi i ve svém nitru pochopí, ale bič v podobě trestu s notným navýšením platby mi zřejmě přiklepnou za nedodržení zákona, i když tento zákon je sprostota a z ranku nesmyslů, i když je to zákon, špatný a dobře a záměrně mířený proti právu občanů, mít možnost svobodně se rozhodnout. A to zvláště, pokud se tento systém ve kterém jsme, hrdě nazývá kapitalistickým a dokonce jakýmsi prozápadním, jakoby byl Západ opět naše povinná neoddiskutovatelná modla.

Také vnímáte tu nesourodost, kdy je nám vtloukáno, „občane postarej se sám o sebe“, až na výjimky tohoto paradoxu, kdy prostě povinně a příkazem plať a již se nestarej proč a komu, zač a kam, a v jaké výši ty finance jdou?!…

A opět známý koloběh tohoto pomateného absurdního divadla a biče na plebs, soukromý exekutor! I to jste pane Babiši svým bičem v podobě EET upleteným na občana potvrdil, že to tak musí být a basta!!

Zapomněl jste ale dodat větu, „padni, komu padni“.

Pro ČT zjevně tento úplet v podobě biče neplatí.

jourova slechta

ovce

cerna ovce

retez
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Jak souvisí EET s nedobrovolným výpalným do bezedné kapsy ČT?

  • Platíme poplatky a za to dostáváme službu – propagandu proti nám. To samozřejmě nestačí, protože Češi se nenechají jednoduše oblbovat, tak jdou na propagandu proti nám i nemalé prostředky ze státního rozpočtu. Skutečnost, že více věřím ruským médiím než ČT o něčem vypovídá. ČT se jako prolhaná a tendenční již dávno proflákla.

  • Je to samozřejmě vydírání. Je to to samé jako kdybych šel na náměstí a začal tam zpívat a na základě toho od každého kdo má uši vybíral za poslech poplatek a to i od neslyšících, protože mají uši, je jejich problém, že jimi neposlouchají.

    Poplatek na ČT je prostě test toho, co si necháme líbit.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*