Jak je to s migranty?

Jak je to s migranty?

Následující řádky se zabývají počtem migrantů přijatých v České republice během posledních 10 let a vnucovaným doporučením migrační politiky ze strany Evropské Unie.

Migranti jdou do Evropy?

Měsíčník statistického úřadu je asi zřejmě posledním vlasteneckým čtením mezi havloidními médii. Nedávno přinesl šokující zjištění, které se občané možná neměli dozvědět, ačkoliv nám sluníčkáři stejně budou tvrdit, že zde žádní migranti nejsou.

V posledních deseti letech bylo Českou republikou přijato, nikoliv osm set migrantů, ale 540.000 imigrantů. Příčinou nebyly válečné konflikty, ale vhodnější ekonomické podmínky. Největší skupinu tvořili bezproblémoví Slováci, Ukrajinci a Vietnamci.

Novinářská migrační bublina?

Novinářům se ze začátku podařilo nafouknout mediální bublinu, která se týkala doporučení ohledně migrační politiky ze strany Bruselu. Původně se nejednalo totiž o nařízení, která jsou právně závazná pro všechny státy. Rovněž se nejednalo ani o směrnici, která je právně závazná pro daný stát, kterému je určena.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výborů a výboru regionů. V Bruselu dne 13. 5. 2015 – Evropský program pro migraci (str. 5):

Citace: „Komise do konce května předloží doporučení, v němž navrhne celounijní program přesídlování, který nabídne 20.000 míst. Tento program se bude vztahovat na všechny členské státy a distribučními kritérii, uvedenými v příloze.“

V další větě se ovšem objevila citace: „Bude-li to nutné, bude po těchto opatřeních následovat návrh závazného a povinného legislativního přístupu po roce 2016.“ V tomto případě se zcela oprávněně letošní rok začali ozývat novináři s hrozbou imigračních kvót ze strany EU.

Závěr:

Je nutné si uvědomit, že jednotlivé normy EU jsou rozdílné. V textu je docela jasně sděleno, že se jedná o doporučení, které není z hlediska práva vůbec závazné. Právně závazná nejsou ani stanoviska, ale v případě rozhodnutí se jedná o závaznost pro fyzické a právnické osoby. Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*