Hitler o Češích

Hitler o Češích

Traduje se, že Adolf Hitler považoval Slovany za méně cennou zaostalou lidskou rasu. Takový názor je pravdivý jen zčásti. Hitler chtěl ovládnout životní prostor Slovanů a udělat z nich své otroky. Zároveň, ale především k Čechům cítil poměrně silný respekt. Svědčí o tom řada jeho výroků. 

„Čech je ze všech Slovanů nejnebezpečnější, protože je pilný. Má disciplínu, má pořádek, je spíš mongoloidní než slovanský. Své skutečné plány dokáže skrývat za jakousi loajalitu. Teď bude dobře pracovat, neboť ví, že jsme nelítostní a brutální. Neopovrhuji jimi, je to osudový boj. Jsou rasová střepina, která vnikla do našeho národního těla, a jeden z nás musí uhnout, buď oni, nebo my.

S Poláky máme štěstí, protože jsou líní a hloupí,namyšlení. Český stát byl následkem dlouhé německé výchovy vzorem čistoty. Úplatkářství zde neexistovalo ve větší míře než kdekoli jinde. Úřednictvo mělo správné pojetí ctí. Takový Hácha je proto nebezpečnější než nějaký novinářský uličník.Osobně má neposkvrněný charakter, stát by neošidil o jednu jedinou korunu. Úplatní jsou méně nebezpeční…“

Hitler se s Čechy poprvé setkával ve svém mládí během pobytu ve Vídní. Zajímavostí je, že jediný jeho přítel v té době, jistý Kubiczek byl českým rodákem. O svých zkušenostech s Čechy ve Vídni řekl:

„Vůči Čechům je nutná ostražitost. Jsou mazaní, aby nevzbuzovali nedůvěru svých okupantů, a jsou obdivuhodní, když hrají roli podrobených. Je pravda, že s tím mají pět set let zkušeností! Viděl jsem je v činnosti ve Vídni během svého mládí. Přicházeli bez peněz a v obnošených botách do ulic města, rychle získali vídeňský přízvuk- a jednoho dne jsme byli docela překvapeni, když získali klíčové postavení.“

Na své vídeňské zkušenosti nezapomněl ani v době předmnichovské. Svým generálům tehdy řekl.

„Znám Čechy, Srby a Poláky z Vídně! Srbové a Poláci se neohnou, ty musíme zlomit silou. Ale Čecha nezlomíš! Když je tlak, ohne se. Jakmile ale tlak povolí, šlehne zpět!Západ je degenerovaný a za Čechy bojovat nepůjde.“

Jak se brzy ukázalo měl Hitler pravdu. Nebyli to jen vůdci Francie a Anglie o kterých Hitler prohlásil: „Jsem znechucen, s jakými politickými a osobnostními nulami jsem v Mnichově musel jednat!“  (Daladier, Chamberlain), ale byla to i velká část francouzského a anglického národa, která po návratu z Mnichova jásotem vítala premiéry svých zemí, jako přinášejícího mír.

Až v této chvíli Beneš vědomý si marnosti ozbrojeného odporu proti vojenské přesile Německa rozumně kapituloval a zabránil tak srovnání historické Prahy a Čech se zemí.

Hitlera považujeme za brutálního diktátora plného nenávisti a zloby. Jistě je to pravda. Zároveň to však byl i člověk inteligentní, předvídavý s výborně vyvinutým politickým instinktem. Tím se velmi podobal Napoleonovi, spolu s kterým se dopustil jedné stejné osudové chyby. Napadnul Rusko.

Na slova Hitlera o ohebných Češích jsem si vzpomenul při nedávném průjezdu amerického konvoje českým územím. Týden před průjezdem konvoje byl tisk plný varování před tím, že na americké vojáky budou létat rajčata a hnůj. Nic takové se nakonec nestalo. Odpůrců konvoje bylo v ulicích jen pár. Drtivá většina přihlížejících vítala americké vojáky jako hrdiny. Někteří komentátoři na opozičních stránkách byli reakcemi české veřejnosti na průjezd konvoje zklamání. Je však opravdu ke zklamání důvod, nezachovala se většina české veřejnosti prozíravě?

Mizivé procento účastníků protestu vzalo vítr z plachet těm, kteří nás bombardují články o všudypřítomných agentech Kremlu a nebezpečí kremelské propagandy na českou veřejnost. Může být výhodné, že mainstream přišel k poznání, že jedinou relevantní skupinou oponující naší euroamerické orientaci jsou komunisté, kteří se k USA stavěli kriticky vždy z ideologických důvodů, bez ohledu na propagandu z Kremlu. Výhodné to může být proto, že poněkud utichne pomalu se stupňující mediální hon na čarodějnice a kremelské agenty, když se zjistilo, že na názory Čechů nemají žádný vliv. Již nyní jsem s povděkem přijal komentář proamerického Rádia 6, které přišlo s novým poznáním, že obavy z rozvratné činnosti Rusů žijících v Česku byly přehnané a liché.

 

Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Hitler o Češích

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*