Herman jako anální politik, co leze do zadku každému, kdo mu udělá dobře, koná dle parafráze na Švejka:

Herman jako anální politik, co leze do zadku každému, kdo mu udělá dobře, koná dle parafráze na Švejka:

Nepozvali jste na Hrad mého strýčka, tady máte přes držku…

Zajímalo by mě, kolik toho rádoby žurnalisté vědí o holocaustu a Osvětimi, když v Lidových novinách napíší palcový titulek: „Zemanova odveta – nedá medaili vězni z Osvětimi“, když ještě neměli ani páru, jak se věci mají.

Vlastně nechtějli mít ponětí o tom, že ministr Herman, církevně-restituční ministr kultury ČR, sám požádal prezidenta Miloše Zemana, aby v duchu Burianovy repliky „dajli mi tu medaili, čí nedajli“ škemral „že se mu chce něco říct“ o vyznamenání pro svého strýce Bradyho, nebo jinak bude křičet: „Císař pán je vůl…“

herman-brady

Prezident Zeman přislíbil, že o tom bude přemýšlet, když bude přemítat i ministr Herman, aby zvážil, zdali by mohl být členem vlády Velké Británie, Norska či Jihoafrické republiky, potažmo Vatikánu, kdyby se byť jen osobně setkal s převtělením dávných otrokářských lámů Tibetu. Že ve zmíněných zemích by z vládní garnitury dostat za pikle s Dalajlámou na to tata padáka, takže by měl zvážit ne setkání s Tibeťanem toho času v Indii, nýbrž své setrvání v Sobotkově vládě, která stejně jako Britové, Norové, Jihoafričané či Vatikán a další země souhlasí s celistvostí Číny včetně Tibetu…

Znám desítky židů, kteří přežili holocaust a Osvětim, kde jim však „neposlali jen sestru do plynu“, ale také otce, matku a všechny sourozence, přesto za ně nikdo neorodoval, aby dostali tu medaili. A mají své filmové medailony v Muzeu holocaustu ve Washingtonu, projeli cellý svět s přednáškovými turné o holocaustu, bezpočet vyznamenání v USA či v Izraeli, jsou to skutečné celebrity…

Loni dostal žid Peter Bachrach původem z Ostravy rovněž oznámení, že je v  návrhu na udělení stáního vyznamenání k 28. říjnu, dokonce se chystal přijet na Hrad i jeho syn Rami s rodinou; Bachrach vyznamenán nakonec nebyl a nikdo z toho nedělal humbuk, ne každý z několika stovek navržených může být přece oceněn. A při vší úctě k panu Bradymu; co prožil on ve srovnání s životem žida Petera Bachracha…?

Bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), brigádní generál Ivo Schwarz, velvyslanec v Izraeli, předal v Tel Avivu Peteru Bachrachovi pamětní medaili na počest 70.výročí ukončení 2. sv. války. Senát Parlamentu České republiky schválil udělení Medaile za hrdinství i Peteru Bachrachovi, v cestě k životní poctě pro válečného veterána bylo jen schválení vlády ČR a prezidenta Zemana… Nestalo se tak a nikdo z toho nedělal politickou aféru…  http://www.rukojmi.cz/clanky/400-rukojmi-zverejnuji-jako-prvni-reportaz-o-peteru-bachrachovi-kandidatu-na-statni-vyznamenani-prezidentem-milosem-zemanem-k-28-rijnu

Z jiného těsta je však Daniel Herman, anální politik, co leze do zadku každému, kdo mu udělá dobře, jehož je možné charakterizovat parafrází na slova Josefa Švejka: „Nepozvali jste mého strýčka na Hrad, tady máte přes držku,“ zlovolně vyvolal další pranýřování prezidenta Zemana, do něhož se trefuje celá pražská kavárna.

herman kdu csl

Nikdo z těchto paranoidních havloidů nechce brát v úvahu, že Herman je schopný se objímat nejen kupříkladu s podnikatelem Sekyrou, ale též představitelem českých Sudeťáků z Landsmašftu Berndu Posseltem, či s banálním filosofem, o jehož výrony převtělené mysli a domnělé moudrosti by si jeho nucení čeští stoupenci ani neopřeli svůj intelektuální bicykl…

Nedávno jsem se silnou žaludeční nevolností sledoval ministra kultury české vlády Daniela Hermana na sjezdu Landsmanšaftu; jako vůbec první oficiální člen české vlády se patolízalsky lísal šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Berndu Posseltovi, aby následně vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu, kde v projevu předneseném v němčině připomněl okrajově nacistické zločiny, hlavně však násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce „milí krajané“ a vysloužil si aplaus… http://www.rukojmi.cz/clanky/1705-ministr-kultury-cr-herman-byl-nejvetsi-atrakci-sudetonemecky-sjezd-v-norimberku-kde-pronesl-svuj-projev-v-nemcine

herman-12

Zapomněl snad ministr Herman, že to byli potomci právě těch sudetských nacistů, kteří uspořádali „křišťálovou noc“, v níž zmasakrovali nejen židy, ale vypálili jejich synagogy a vyrabovali jejich obchody. Že to byli ti nacisté, kteří Bradyho nahnali do Osvětimi a jeho sestru do plynu? Že to byli Sudeťáci Konrada Henleina, co se roku 1937 sešel přímo s Adolfem Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost, tedy dobrovolně se stal jeho nástrojem. Společně formulovali taktiku „vždy žádat víc, než je možné splnit“, kterou se pak jeho Sudetoněmecká partaj řídila až do rozbití Československa.

Protože koaliční vláda, obdoba té české nyní, začátkem roku 1937 veřejně vyhlásila program odstranění veškeré diskriminace Němců (v obsazování úředních míst atd.) a začala připravovat různá opatření k dosažení úplné rovnosti, musela SdP ve své rétorice stále přitvrzovat.  A chystat křivonosým židům „křišťálovou noc“ nejen na Liberecku… http://www.rukojmi.cz/clanky/1976-kdysi-snazivy-student-sef-ssm-na-prazske-pravnicke-fakulte-a-clen-ksc-dnes-developer-v-pozici-cloveka-ktery-by-rad-tahal-za-nitky-vlady-a-pres-ministra-hermana-i-treba-prazskeho-hradu

Zfanatizovaná lůza zničila přes 1 200 synagog. Bylo vypleněno 7500 židovských obchodů a podniků, jejich zařízení bylo zničeno. Přímo při pogromu bylo zabito téměř 100 Židů a zhruba 30 tisíc jich bylo odvlečeno do koncentračních táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen. Z nich byli propouštěni až po závazku emigrace a zabavení majetku ve prospěch Třetí říše. Židům bylo paradoxně přikázáno odstranit způsobené škody a uvést vzhled ulice opět do původního stavu – zároveň jim byly též zabaveny pojistky, na něž měli poškození nárok. Bylo jim navíc uloženo zaplatit pokutu jednu miliardu marek.

Zapomněl pan ministr s göringovským jménem Herman, jak stupidně se nedávno vyjádřil šéf rakouského landsmanšaftu Gerhard Zeihsel: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu; v tom případě by nebylo ani Mnichovské dohody a Protektorátu Böhmen und Mähren…“ Nikdo ze sudetských Čechů a hlavně Židů nezapomene na „křišťálovou noc“ z 9. na 10. listopadu 1938 v českých Sudetech, které po Mnichovské dohodě už šest týdnů patřily německé říši, nacisté vypálili a poškodili na 35 synagog…

Časopis “Přísně tajné” mj. napsal: “Teprve nedávno vyšla najevo informace až dosud pečlivě skrývaná, že byli odškodněni nejen odsunutí z Protektorátu Böhmen und Mähren sudetští Němci v SRN a v roce 1993 i v bývalé NDR, ale i tzv. Novorakušané, tj. osoby, které získaly rakouské občanství teprve po roce 1945, prakticky po odsunu, na něž se nevztahovaly čs. – rakouské smlouvy o odškodnění z r. 1964 a 1974, kdy ČSSR zaplatila Rakousku pro tzv. Starorakušany (tj. osoby, které byly rakouskými občany před anšlusem v roce 1938) miliardu šilinků. Novorakušané byli odškodněni na základě zvláštní rakousko-německé smlouvy v letech 1961-62…”

cina-mao

A další Hermanova faleš; ví vůbec ten vyčůránek, s kým že se to držel za ruku před několika dny v kdysi nacistické Lucerně? Že to byl v 50. letech minulého století submisivní pochlebovač Mao Ce-tunga, jemuž psal oddaný dopis (Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře) a posléze na Maovu počest dokonce napsal oslavnou báseň „Je kultivovaný a zdvořilý“…? A když mu začalo téct do bot, vzal roha do Indie, kde řídil boj za nezávislost Tibetu. Dalajlámův dopis Maovi…

Dnes pochopil, že prohrál, tak sám zrušil „převtělovací“ vznik dalších dalajlámů a začal zatlačený do kouta veřejně a pokrytecky vykřikovat, že už není pro nezávislost Tibetu, nýbrž jen pro udržení jeho kultury a tradice v rámci celistvosti Číny, což dělá Čína od počátku své existence v zemi, v níž pramení největší řeky světa…. http://www.rukojmi.cz/clanky/1738-tak-se-nam-sesla-particka-veznu-svedomi-co-ho-vsak-v-sobe-nemaji-ani-za-mak-pokrytec-vaclav-havel-prevteleni-zvane-dalajlama-i-dcera-zakladatele-barmske-komunisticke-strany-do-aun-schan-su-tij

Komentátor Eura Jan Hrbáček napsal: „Z amerického kabelogramu z roku 2010, odtajněného WikiLeaks, se můžeme dozvědět, že dalajláma po předešlých neúspěšných pokusech vytvořit ve spolupráci s CIA rozsáhlý tibetský ozbrojený odpor proti čínským okupantům založil v rámci indické armády vlastní bojovou jednotku známou jako Establishment 22, do níž podle kabelogramu byli rekrutováni i dětští bojovníci ze škol z tibetské diaspory, mezi nimiž byli sirotci a opuštěné děti,“ a dodává, že „podle zmiňovaného článku. Dětské oddíly byly prý v roce 1971 odeslány s dalajlámovým souhlasem do války mezi Indií a Pákistánem a dalších ozbrojených konfliktů…“

herman-dalajlama

Na závěr dopis, který se s peticí objevil na Facebooku:

Vážený pane prezidente ČR a vážený pane premiére vlády ČR,
my, občané ČR znepokojení bezpečnostními, kulturními i mezinárodně-politickými riziky, které pro Českou republiku představuje na postu ministra vlády ČR katolicko-pravicový extremista Daniel Hermann svou podporou Sudetendeutsche Landsmannschaftu, sudeťáckého revanšismu a neonacistického revisionismu, podporou různých teroristických skupin v Sýrii, podporou a otevřenými sympatiemi k banderovské ideologii, která měla za následky zrůdné válečné zločiny a genocidu za II. světové války i později, podporou klerofašismu a teokratických diktatur, což se projevilo například podoporou hlavy jedné bývalé mimořádně kruté teokraticko-feudální diktatury, kterou je Tändzin Gjamccho a mnoha podobnými aktivitami, žádáme tímto, aby byl ochráněn demokratický princip vlády ČR a její mezinárodně-politické postavení ČR tím, že tato nebezpečná a pro naši zemi riziková osoba bude postu ministra zbavena a nahrazena někým, kdo respektuje demokratické principy, lidská práva, suverenitu ČR a nekolaboruje s teroristy. http://www.petice24.com/odvolat_hermanna

Karel Kamalanand Černík:   Kontaktujte autora petice

Konečné rozuzlení lží ministra Hermana; jak uvedl web ECHO24.cz, oslav slovenského státního svátku 8. září 2016 na pražské ambasádě, kde měl prezident Miloš Zeman vyhrožovat Danielu Hermanovi kvůli setkání s dalajlamou, se vedle ministra kultury zúčastnili také ministr dopravy Daniel Ťok (ANO) a ministr obchodu Jan Mládek (ČSSD). Vyplývá to ze stránek města Třeboň, kde o akci informovala tamní starostka. Právě o dvou nejmenovaných ministrech, kteří měli být svědky Zemanových slov, hovořil Herman. Prezident tu měl spojit zrušení ministrovy schůzky s dalajlámou s udělením vyznamenání pro jeho strýce Jiřího Bradyho.

Při pondělním příchodu na Úřad vlády Mládek potvrdil, že sice byl u rozhovoru Zemana s Hermanem, obsah jejich rozhovoru ale prý neposlouchal. „O čem přesně, to já nevím, protože jsem mluvil jak s panem prezidentem, tak s panem velvyslancem,“ uvedl. „Od té doby, co jsem sledoval rozhovor ministra s prezidentem, rozhodně v něm nepadlo nic o panu Bradym či vyznamenání,“ dodal pro DVTV.cz. Oslavy 28. října na Pražském hradu se zúčastní. Rovněž lituje, že se Herman sešel s dalajlamou na půdě ministerstva kultury. rovněž ministr Ťok uvedl, že soukromému rozhovoru Hermana se Zemanem nevěnoval pozornost. http://echo24.cz/a/whjsS/na-ambasade-kde-mel-zeman-vydirat-hermana-byli-mladek-a-tok

Inu, Daniela Hermana jako análního politika, co leze do zadku každému, kdo mu udělá dobře, lze charakterizovat parafrází výroku Haškova Dobrého vojáka Švejka: „Nepozvali jste mého strýčka, tady máte přes držku…“ Ale nenechal lhaní a vymýšlení všech možných fantasmagorií, jen aby prezidenta Zemana pošpinil, byť k tomu zneužil svého stařičkého strýce, jelikož Hermanovi o žádnou medaili pro něho v podstatě nešlo….

svejk

PS: Daniel Herman: Ministr kultury ČR, poslanec PČR, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (KDU-ČSL). Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu UK v Praze, kde získal titul Mgr. V roce 1989 byl vysvěcen na kněze, v roce 2007 požádal o laicizaci. Byl např. tajemníkem českobudějovického biskupa Miloslava Vlka, pracoval jako vedoucí sekretariátu arcibiskupa pražského, mezi lety 1996–2005 působil v České biskupské konferenci. V letech 2010–2013 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. V roce 2013 vstoupil do KDU-ČSL a působil jako stranický tiskový mluvčí. Za křesťanské demokraty byl v roce 2013 zvolen v Praze poslancem Parlamentu ČR a lednu 2014 jmenován ministrem kultury ČR… http://www.rukojmi.cz/clanky/2438-herman-nazyva-landsmansaft-ceskymi-rodaky-pisalek-vondracek-dostal-sudetonemeckou-cenu-za-film-o-zabijeni-po-cesku-panek-jeste-dnes-tvrdi-ze-ma-sve-spolupracovniky-v-ceskych-sudetech

ODS je zpět, nabitá Panevropskou unií a landsmanšaftem s Posseltem?

http://www.rukojmi.cz/clanky/733-lze-sef-ods-fiala-zamerne-nebo-jen-nechce-rict-co-je-lepsi-krast-ci-byt-na-urade-prace

http://www.rukojmi.cz/clanky/1582-vztekly-prelat-halik-navzdory-biskupske-konferenci-dsti-ohen-a-siru-na-prezidenta-zemana-a-chce-hledat-antizemana

http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/2713-herman-jako-analni-politik-co-leze-do-zadku-kazdemu-kdo-mu-udela-dobre-kona-dle-parafraze-na-svejka-nepozvali-jste-na-hrad-meho-strycka-tady-mate-pres-drzku
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Herman jako anální politik, co leze do zadku každému, kdo mu udělá dobře, koná dle parafráze na Švejka:

  • Když se nad touto kausou Brady zamyslím, tak je mi jasné, že už je to připravená akce , aby si mohlo knížecí stádo, které nenávidí prezidenta a je podporováno i USA mohlo již v předstihu dosazovat jako nového prezidenta vhodné kandidáty nejraději amerikánomilce. Chtěla bych vědět co strýc Bradyho říká na to, že jeho synovec pochlebuje sudeťákům a účastnil se jejich sjezdu, kde jim lez vyloženě do řitního otvoru. Myslím, že tento člověk je všeho schopný. A teď se hodí v TV a mediích se mohou zbláznit, aby odsoudili prezidenta, ale Hermana za jeho patolízalství k sudeťákům nikomu z prolhaných novin nevadí. Dnes jsou nemyslící politici na koni a myslí si, že jim to někdo žere jako např. zlý muž Kalousek, úlisný a sebestředný Fiala, bláznivá Němcová a většina KDU ČSL, která vůbec nevidí co je to za osobu pan Herman. Myslím, že pan Bělobrádek je také v USA pečený vařený a že plní nějaké zadání.

  • Herman je taková lidovecká Hajzbába, jenž dělá pro Havlistickou kavárnu špinavou práci. Ta se potřebuje zbavit Zemana i za cenu jeho dehonestace. Prezident jim vadí k ovládnutí naší země německo-muslimskými kolaboranty z Mnichova a Berlína ! jestliže se jim to podaří, tak „Bože stůj při nás“ !

  • Vyznamenat Hermanova strýce jen proto, aby se zapomnělo na návštěvu ministra u sudeťáků, to chce odvahu. Vyznamenat ho bez toho, aby se prověřilo proč přežil? To je riziko. Neznám toho starého pána a nechci mu křivdit. Ale synovec je křivý jak turecká šavle. Proto by bylo vhodnější vyznamenávat lidi, které většina národa zná a pro republiku něco znamenají.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*