Harvardská studie odhalila, že největší nárůst Covidu je mezi očkovanými komunitami

Harvardská studie odhalila, že největší nárůst Covidu je mezi očkovanými komunitami

V zemích s vyšším procentem plně očkovaných lidí je vyšší míra případů Covid-19, tvrdí studie harvardských výzkumníků.

Studie nazvaná „Zvýšení COVID-19 nesouvisí s úrovní očkování v 68 zemích a 2 947 okresech ve Spojených státech“ byla zveřejněna koncem minulého měsíce na internetových stránkách National Institutes of Health a v recenzovaném časopise European Journal of Epidemiology.

Na první pohled studie tvrdí, že případy Covidu nesouvisejí s mírou očkování, avšak údaje předložené ve studii vyvolávají přesně opačný dojem.

Studie například tvrdí: „Na úrovni jednotlivých zemí se zdá, že v posledních 7 dnech neexistuje žádný rozpoznatelný vztah mezi procentem populace plně očkované a novými případy COVID-19.“Nicméně pokračuje slovy: „Trendová linie ve skutečnosti naznačuje okrajově pozitivní asociaci, takže země s vyšším procentem plně očkované populace mají vyšší počet případů COVID-19 na 1 milion lidí.“

„Zejména v Izraeli, kde bylo plně očkováno více než 60% populace, se za posledních 7 dní vyskytlo nejvíce případů COVID-19 na 1 milion lidí,“ uvádějí autoři studie.

„Chybějící smysluplná spojitost mezi procentuálně plně očkovanou populací a novými případy COVID-19 je dále ilustrována například srovnáním s Islandem a Portugalskem,“ konstatuje studie s cílem prokázat smysluplnou spojitost.

„Obě země mají přes 75 % plně očkované populace a mají více případů COVID-19 na 1 milion obyvatel než země jako Vietnam a Jižní Afrika, které mají plně očkovaných přibližně 10 % své populace.“

Studie dále ilustruje korelační vztah mezi očkovacími látkami a mírou očkování vakcínou proti Covidu v okresech USA.

„Také v celých okresech USA je medián nových případů COVID-19 na 100 000 lidí za posledních 7 dní v podstatě podobný napříč kategoriemi procentuálně plně očkované populace.“

„Z pěti největších okresů, které mají nejvyšší procento plně očkované populace (99,9–84,3 %), Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) označují čtyři z nich za „vysoké“ přenosové okresy. Okresy Chattahoochee (Georgia), McKinley (Nové Mexiko) a Arecibo (Portoriko) mají více než 90% populace plně očkované, přičemž všechny tři jsou klasifikovány jako „vysoce“ přenosné.“

„Naopak z 57 okresů, které byly CDC klasifikovány jako „málo“ přenosové okresy, má 26,3 % (15) procent populace plně očkované pod 20 %.“

Autoři studie upozorňují, že masové očkování by nemělo být jedinou preventivní strategií proti Covidu-19.

„Samotné spoléhání se na očkování jako na primární strategii ke zmírnění COVID-19 a jeho nepříznivých důsledků je třeba znovu přezkoumat, zejména s ohledem na variantu Delta (B.1.617.2) a pravděpodobnost budoucích variant…

„Vedle zvýšení proočkovanosti může být nutné zavést další farmakologické i nefarmakologické intervence.

„Taková korekce kurzu, zejména pokud jde o politický výklad, se stává prvořadou s objevujícími se vědeckými důkazy o reálné účinnosti vakcín.“

Navzdory údajům ve studii ukazujícím, že očkovaní lidé šíří Covid, hlavní autor studie, profesor populačního zdraví a geografie S.V. Subramanian z Harvardovy univerzity řekl listu  PolitiFact, že smyslem studie nebylo poukázat na vysokou míru „průlomových infekcí“ mezi očkovanými, ale upozornit na potřebu zavést dodatečná bezpečnostní opatření pro boj s virem.

„Vyvozovat z této analýzy, že vakcíny jsou zbytečné, je zavádějící a nepřesné. Analýza spíše podporuje očkování jako důležitou strategii pro snížení infekce a přenosu spolu s mytím rukou, nošením roušek, správnou ventilací a fyzickým distancováním.“

Daniel Horowitz z Blaze’s poznamenal, že výzkumníci při sestavování údajů použili měsíční prodlevu.

Je také důležité mít na paměti, že při výpočtu údajů autoři použili analýzu citlivosti, a to tak, že aplikovali měsíční prodlevu na procento populace plně očkované, aby lidé nebyli považováni za plně očkované dříve než 14 dní po druhé dávce. Studie však prokázaly, že toto je nejzranitelnější doba pro získání viru. Proč by to mělo být přičítáno spíše nedostatku očkování než očkování? Takže pokud něco, čísla jsou pro vakcínu pravděpodobně ještě nepříznivější, než tato analýza naznačuje.

Zajímavé je, že navzdory vysvětlení výzkumného pracovníka ohodnotila PolitiFact tvrzení, že studie ukázala polopravdivý „vzestup COVID-19 mezi nejvíce očkovanými komunitami“.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Harvardská studie odhalila, že největší nárůst Covidu je mezi očkovanými komunitami

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*