Gamakalypsa, hledíme do hlavně odjištěné zbraně?

Gamakalypsa, hledíme do hlavně odjištěné zbraně?

Naše planeta v historii zažila celou řadu událostí, které výrazně redukovaly život na jejím povrchu.

Za hlavního viníka prvního velkého vymírání, které proběhlo v době před 450–440 miliony let a vyhubilo až 85 % druhů organismů, se dnes považuje rychlé zmražení všeho živého koncem Ordoviku. Prudký nástup Glaciálu rozběhl první vlnu vymírání, především v mořích. Náhlé ochlazení spustilo intenzivní oceánské proudění, které nevídaným způsobem promíchalo moře. K hladině vystoupaly toxické látky ze spodních vrstev oceánu a společenstva dna zaskočil příliv kyslíku. Ledovce navázaly obrovský objem vody a hladina světového oceánu poklesla až o 120 m, což smetlo obyvatele mělkých příbřežních zón. Celkové ochlazení a vysušení klimatu nakonec zlikvidovalo většinu organismů, které až dosud žily v přívětivém skleníku s 16× vyšší koncentrací oxidu uhličitého, než je dnes. Země se proměnila v ledovou kouli.

gama paprsek

Podruhé se vymíralo při náhlém konci Glaciálu, kdy se druhy které přežily, vynořily do nového světa. Jakmile se Země vyprostila z ledového sevření, začalo to být velmi zajímavé. Pro život se otevřelo mnoho příležitostí. Sinice produkovaly kyslík, do do té doby kyslíku prosté atmosféry, jiné organismy se buď přizpůsobily nebo zanikly. Mnoho organismů dospělo k závěru, že tento jed by mohl být užitečný, protože je energetický. To jim umožnilo získat zdroj energie, který byl tak výkonný, že jim umožnil vytvářet větší, složitější struktury. Komplexní život začal vzkvétat, většinu těchto tvorů však žádný další vývoj nečekal, protože něco mimo tuto planetu jim v tom zabránilo. Nebyla to sopka, nebyla to srážka s toulavou planetkou, byl to paprsek takové síly, že kdyby naší planetu zasáhl dnes a to by se mohlo stát každým okamžikem, vymýtil by veškerý život na Zemi. O jeho existenci neměl nikdo ponětí až do 60. let minulého století.

Rok 1967, studená válka je v plném proudu, USA a SSSR hromadily a testovaly jaderné zbraně. USA v obavě ze zkoušek jaderných zbraní SSSR ve vesmíru vypustilo sérii družic schopných zachytit gama záblesk, doprovázející jaderný výbuch. 2 července 1967 družice zachytily záblesk gama paprsků, nejenergetičtější a nejničivější formy elektromagnetického záření. V Pentagonu nejprve propadli panice z gigantického jaderného výbuchu na oběžné dráze. Bomba to však nebyla, nakonec jim to došlo, záblesk způsobilo něco smrtonosnějšího. Záblesky pocházejí z poza hranic naší galaxie, musí být vzdálené miliony světelných let! Byl objeven nový zdroj energie, kterému může konkurovat jen sám velký třesk.

Světlo se vzdáleností ztrácí jas, čím dále letí, tím by mělo být tlumenější. Kdyby na Zemi dorazilo světlo ze vzdálené galaxie, a mělo energii gama paprsku, pak by exploze při které vzniklo musela být mimořádně intenzivní. Vychází totiž najevo, že jak se světlo pohybuje vesmírem, jeho vlnová délka se prodlužuje a následkem tohoto prodlužování ztrácí energii. Pokud si tedy energii gama paprsku uchová po celou cestu k Zemi, muselo vzniknou při velmi dramatické události. Je to neuvěřitelné množství energie, hovoříme tu o celoživotní zásobě energie Slunce, vyzářené během několika vteřin.

Až studium černých děr objasnilo záhadu gama paprsků. Když zemře skutečně hmotná hvězda, nejméně 25x hmotnější než naše Slunce, zhroutí se do podoby černé díry. Vědci jsou dnes přesvědčeni, že černé díry patří k hrstce objektů ve vesmíru, které jsou dostatečně silné, aby mohly produkovat gama paprsky. Hromadí se kolem nich materiál, víří v obrovském disku téměř rychlostí světla a zahřívá se na vysoké teploty, a jak padá do černé díry, vytváří zároveň velice silné magnetické pole. Enormní elektromagnetické síly vymrští část tohoto materiálu ven a ten následně osciluje podél intenzivních magnetických polí černé díry tam a zpátky. Hmota se sráží s materiálem z prvotní exploze a tyto kolize ve vysoké rychlosti uvolňují nepředstavitelné množství energie. Gama paprsek!

Gama paprsky jsou fascinující, můžeme je zkoumat napříč celým vesmírem, protože intenzivně září. Pokud se ale dostanou do blízkosti Země na vzdálenost kolem 6000 světelných let, stávají se extrémně ničivými. Paprsky gama jsou monstrózní, pokud by se některý objevil o trochu blíž, byl by ještě před příchodem na Zemi tak široký, že by pohltil celou Sluneční soustavu. Pokud byste zrovna byli venku a pohlédli vzhůru, spatřili byste záblesk světla, a než byste stačili říct, “co to je!”, už byste neexistovali. Energie v paprsku je tak ohromná, že by Zemi v podstatě zapálil, zlikvidoval by atmosféru, oceány by uvedl do varu, roztavil by horniny. Bylo by to apokalyptičtější než apokalypsa. To je ten nejhorší možný scénář.

Co by se ale stalo, pokud by nás paprsek zasáhl z poněkud větší vzdálenosti? To není úplně správná otázka, protože gama paprsky už Zemi z větší vzdálenosti zasáhly a následkem toho došlo k masovému vymírání druhů. Paprsek pronikl horními vrstvami oceánu a usmrtil živočichy, kteří žily blízko hladiny. Tvorové žijící ve větších hloubkách prvotní zásah přežili, ale ne na dlouho. Paprsek totiž zničil ozónovou vrstvu Země a vystavil planetu smrtícímu slunečnímu ultrafialovému záření. Následkem toho přišly kyselé deště a globální ochlazení, tvory kteří prvotní úder gama paprsku přežily, usmrcovaly více než 500 000 let jeho následky.

wr104_spirale

Stalo se to v minulosti a bude se to opakovat. Astronomové se domnívají, že příští paprsek by mohl přijít z nebezpečně nestabilní hvězdy WR 104. Ta je potencionálním kandidátem, který by mohl vyprodukovat gama paprsek namířený na Zemi. Vzhledem k ose její rotace doslova této hvězdě koukáme do hlavně. WR 104 jsou ve skutečnosti dvě hvězdy obíhající kolem sebe. Hvězdy zaniknou v gigantické explozi, vytvoří černou díru, a ta vygeneruje gama paprsky. Ze vzdálenosti 8000 světelných let jsme v jejím dostřelu. Může se stát, že zítra půjdete věšet prádlo, vzhlédnete k obloze a spatříte tento záblesk. Život jak ho známe by přestal existovat, rostliny by byly spálené a potravní řetězec se zhroutí.

Možná to zní jako zničení Země hvězdou smrti z Hvězdných válek, rozdíl je ovšem v tom, že hvězda smrti náš zánik nezpůsobí, gama paprsek by mohl!

 

Převzato z http://nevsedni-svet.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Gamakalypsa, hledíme do hlavně odjištěné zbraně?

  • Ach ti vedci! Vsechno vi, vsechno znaji a co neznaji, to si vymysli. Nastesti je Zeme chranena Jupiterem, takze vetsinu nebezpecnych meteoritu zachyti. Nejvetsim nebezpecim pro Zemekouli je nenasytnost a hrabivost lidi a ne zadna vesmirna telesa.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*