Fašizující hordy v Idomeni: Bohužel, EU není Kanada…

Fašizující hordy v Idomeni: Bohužel, EU není Kanada…

A ani Austrálie, o USA vůbec nemluvě. Vůbec nechápu, proč jedna věc přijatelná nejméně pro polovinu Západního světa, je nepřijatelná pro EU. Například, velmi kontroverzní trest smrti není v EU udělován, ani vykonáván…

Zatímco v některých státech USA ano. Vyniká v tom Texas. EU proti tomu nemůže nic dělat, stejně jako proti přístupu USA, Kanady a Austrálie k uprchlíkům. A tento přístup je diametrálně odlišný od rádoby „humanistického“ přístupu EU.

USA kdysi měly poměrně hodně problémů s imigranty z Kuby a v určité době jejich loďky a čluny prostě a jednoduše otáčely zpět, bez ohledu na to, jaké nebezpečí na moři i později na souši na tyto pasažéry čekalo.

To bylo, zcela očividně v pořádku, protože to dělaly USA. Kdyby ale totéž dělaly lodě EU a vracely čluny zpět do Turecka, bylo by to špatně. Tento nápor sice teď trochu polevil, ale fašizující útok imigrantů nadále trvá.

Dočetl jsem se včera v nějakém rozhovoru, že vzhledem k míře násilí nelze u nás o nějaké fašizaci ještě hovořit, co ale situace v Idomeni? Za Hitlerovského Německa by takovýto postup členů SA a dalších jednotek NSDAP byl samozřejmě jako fašizující označen.

Vždyť pět hodin, myslím si, žádná šarvátka v předválečném Německu netrvala. A v Idomeni ano. A proč? Protože ti lidé jsou „zoufalí“. A proč jsou „zoufalí“?. No protože jim, prozatím, nebylo umožněno užívat blahobytu německých sociálních dávek, které jsou nepochybně vyšší než jakýkoli příjem, kterého kdy dosáhli.

A dosáhli vůbec někdy na nějaký regulární příjem? O tom velmi silně pochybuji. Jedná se o mladé, dobře živené muže, v mnoha případech z lepších rodin, kteří nemají nic jiného na práci než plnit úlohu „průzkumných chroustů“ do bohaté EU.

A když už tam jednou budou, tak nejenže se nedají deportovat, ale k tomu ještě dosáhnou přesídlení celé své rodiny do Německa. Nebyl by to první a ani poslední případ. EU obecně a Merkel-Německo se chová prapodivně a ohrožuje tím celé společenství.

Kanada vyhlásila, že bude přijímat pouze matky (či celé rodiny) s dětmi a nikoli sólo muže. Proč nemohla EU vyhlásit to samé kritérium již před časem a proč to neudělá alespoň nyní? Bylo by to proti lidským právům? Takže, Kanada porušuje lidská práva?

Kdyby platilo pravidlo „no single men“, tak v Idomeni není co řešit. Ženy a obzvláště matky malých dětí, nemají ani takovou hladinu testosteronu a ani takovou zarputilost, jako mladí muži, kterým „nic jiného nezbývá“.

Ale zbývá. Stáhnout ocas mezi nohy a vycouvat tam, odkud přišli. To by ale pro jejich nabubřelé sebevědomí byla velká rána. Ano, nejde o to, že „trpí“. Ne, oni bojují o své sebevědomí a je nabíledni, co by se za pár let dělo, až by posílili islamistické bojůvky v Evropě.

Zákon a pořádek by měly být dodrženy a tak si myslím, že střelba, prozatím gumovými projektily je zcela na místě. Jinak totiž hrozí tento vývoj:

1. Už zde v Idomeni čekáme příliš dlouho, je to kruté a nesnesitelné (což asi opravdu je). Pusťte nás.
2. Makedonie, možná na nátlak EU, povolí a hranice otevře.
3. Do EU se tak dostane dalších 10.000 migrantů, což je pouhé jedno procento toho, co loni, ale
4. Okamžitě se do Idomeni vydají další desetitisíce uprchlíků a nebude síly, která by je zastavila.

A proto: Nepovolit, nepouštět, bránit se, a to v krajním případě, i ostrými.

(Obec Idomeni, Řecko 3. března 2016. © Marko Djurica / Reuters)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Fašizující hordy v Idomeni: Bohužel, EU není Kanada…

  • Jedná se o válečný akt. Ti lidé přichází ze zemí, které jim Evropa a USA rozbombardovali. Přišli se mstít. Přišli ukořistit Evropu pro sebe. Evropa má tedy plné právo se bránit. To, že nemají zbraně, nic neznamená. Ty si obstarají, až tu budou. Je to útok na Evropu. Evropa by měla tlačit na USA, aby přestaly podporovat ISIS shazováním zbraní a jinými dodávkami. USA udržují napětí v Sýrii tím, že opozici slibili rakety, když se nesmíří s Asadovým režimem. Zastavme válčení v zemích, odkud uprchlíci přichází a ihned je tam deportujme zpět.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*