Prohlášení jsem objevil ve chvíli, když jsem reagoval na příspěvek jednoho diskutéra pod mými články, který tvrdil, že pro existenci fašismu na současné Ukrajině nejsou důkazy.

Opoziční poslankyně Bondarenková představuje jeden z mnoha důkazů. Na internetu je možné vidět, jakým způsobem bylo ukončeno předsedou ukrajinského parlamentu její vystoupení na parlamentní půdě.

Text prohlášení ve kterém se vyjadřuje k současnému dění na Ukrajině a k nebezpečí kterému čelí publikuji v nezměněné podobě.

fasisti na ukrajine 3

Přátelé, toto je moje prohlášení!

Prosím vás o maximální možné přeposílání. Kdo máte možnost přeložit jej do jiných jazyků a šířit jej dál, prosím, připojte se!

Jmenuji se Jelena Bondarenko a jsem lidová poslankyně za Stranu regionů (Partija regionov), která je vůči dnešní vládě na Ukrajině v opozici. Prohlašuji, že se vláda snížila k přímému vyhrožování fyzickou likvidací opozičním politikům na Ukrajině, k odnětí jejich práva na svobodu slova jako opozici v parlamentu i mimo jeho prostory, a také ke spoluúčasti ve zločinech páchaných nejenom vůči opozičním politikům, ale také vůči jejich dětem.

Neustálé vyhrožování, tichý příkaz nepouštět opozici do vysílání většiny ukrajinských kanálů a cílevědomá štvanice, to jsou již atributy každodenního života opozičního poslance na Ukrajině. Všechny, kteří vyzývají k míru na Ukrajině, vláda ihned nálepkuje jako nepřátele národa, jako tomu bylo například v Německu ve 30. a 40. letech minulého století, nebo v době mccarthismu v USA.

Před několika dny ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov, který je vášnivým přívržencem takzvané „strany války“ na Ukrajině prohlásil následující: Když se u parlamentární tribuny chystá vystoupit Jelena Bondarenko, ruka prostě sama sahá po pistoli“.

Podtrhuji, toto řekl člověk, který má pověření vykonávat funkci hlavního policisty ve státu. Právě před týdnem mi mluvčí ukrajinského parlamentu Alexandr Turčinov zabránil vystoupit na parlamentární tribuně, jako představitelce opoziční frakce „Strana regionů“. Slovo mi vzal pouze za to, že jsem prohlásila, že „vláda, která posílá armádu bombardovat civilní města, je zločinná“. Poté dal shovívavě možnost vystoupit radikálům s výzvou zastřelit opozici.

Se vzpomínkou na to, že ještě na konci minulého roku, když v Kyjevě již řádili extremisté, byl můj automobil ostřelován, a tuto skutečnost jsem oznámila orgánům činným v trestném řízení, vnímám podobné hrozby na mou adresu velice vážně.

Také bych chtěla informovat všechny, kdo to ještě neví, že nynější vláda kryje zločince, kteří se osmělili vztáhnout ruku na syna jiného opozičního politika Vladimira Olejnika. Ruslan Olejnik, který pracuje jako okresní prokurátor, byl zbit přímo na svém pracovišti, v důsledku čehož bylo ohroženo jeho zdraví i život. Místo toho, aby byl vyšetřen tento útok na prokurátora při plnění jeho povinností, aby byla vyšetřena skutečnost nátlaku na opozičního poslance a jeho rodinu, vláda tohoto prokurátora propustila. Od svých kolegů každý týden slyším o případech zbití jejich pomocníků, o prohlídkách v podnicích jejich přívrženců, o hrozbách a také o útocích na jejich život, zdraví a majetek.

Ukrajinský informační prostor je téměř celý chráněn, aby se do něho podobný typ informací nedostal, obyčejní Ukrajinci vůbec netuší, že na Ukrajině je veden zločinný boj s opozicí, že právo na svobodu slova zaručené ústavou je všemožnými způsoby potlačováno. Redakce, které přemůžou svůj strach a pracují poctivě, jsou vystavovány útokům nacionalistických bojůvek a organizátoři a účastníci pogromů na redakce, kteří jsou identifikovatelní podle videí a fotografických materiálů, nejsou voláni k odpovědnosti.

Vyzývám mezinárodní struktury, které prohlašují, že jsou stoupenci demokratických principů, aby nejenom vzaly tyto skutečnosti na vědomí, ale aby se zapojili do boje pro uchování a dodržování demokratických práv a svobod ukrajinských občanů.


Metody ukrajinské junty v boji o moc a přesněji v boji za vybudování diktatury na Ukrajině nemají s pojmem „demokracie“ nic společného.

Nečinnost ze strany mezinárodního společenství ve vztahu k těmto do nebe volajícím skutečnostem bude vypadat jako spoluúčast a mlčenlivý souhlas všech těchto zločinů, ke kterým dnes na Ukrajině dochází.

Svobodný svět ztrácí ještě jednu baštu – Ukrajinu. Všichni, kteří za demokracii, práva a svobody člověka bojují nejen slovy, ale opravdovými skutky, mohou společně vykonat mnohé. Vždyť jenom společně můžeme zastavit juntu a bratrovražednou válku na Ukrajině!

S pozdravem

ukrajinská lidová poslankyně Jelena Bondarenko

S další podobou fašismu na Ukrajině je možné se setkat na ukrajinských ulicích. Obdobných záznamů na internetu je mnoho. Svědčí o tom, že současná Ukrajina je vším možným jen ne demokratickým státem.

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na http://bajnar.blog.idnes.cz/