Evropský soud nutí Maďarsko, aby uznalo transgenderového muže a zaplatilo odškodnění

Evropský soud nutí Maďarsko, aby uznalo transgenderového muže a zaplatilo odškodnění

Evropský soud pro lidská práva (ECtHR) vydal rozhodnutí, že Maďarsko musí uznat pohlaví íránského uprchlíka, který ze země uprchl kvůli své transgenderové identitě.

Tento pět let trvající případ se týkal Íránce, který v roce 2015 v Maďarsku požádal o azyl,  narodil se jako žena, přál si ale být uznáván jako muž.

Tento muž, který byl kdysi žena, si nyní přál, aby mu v Maďarsku v oficiálních dokumentech uznalo mužské pohlaví, protože v íránských dokumentech je stále evidován s ženským pohlavím. Maďarsko to však odmítlo s tvrzením, že k provedení takových změn by byl nutný maďarský rodný list.Evropský soud rozhodl ve prospěch íránského transgenderového muže s prohlášením, že Maďarsko porušilo jeho práva a nutí Maďarsko, aby zaplatilo 6500 eur odškodnění a také náklady soudu.

Na základě těchto novinek aktivisté LGBT doufají, že rozsudek bude mít vliv na nedávnou vládou maďarského premiéra Viktora Orbána schválenou legislativu, která uznává pouze dvě biologická pohlaví a definuje gender jako „biologické pohlaví na základě primárních pohlavních charakteristik a chromozomů.“

Maďarský parlament v květnu schválil deklaraci proti podpisu Istanbulské úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, protože v tichosti stanovuje ustanovení o prohlášení genderu za „sociální konstrukci“ a povoluje „žádosti o azyl založených na pohlaví“.

Dr. Zoltán Kovács, státní tajemník pro mezinárodní komunikaci a vztahy ve vládě předsedy vlády Viktora Orbána, uvedl, že maďarský zákonodárný sbor vydal v blogu oficiální deklaraci proti zdánlivě neporazitelné úmluvě Rady Evropy.

„Ochrana žen a boj proti domácímu násilí byly pro vládu vždy klíčové,“ trval na svém a poznamenal, že Orbán dal domácímu násilí nový význam v trestním zákoně v roce 2013, po prvním ze tří po sobě následujících volebních vítězstvích – ale dodal, že Istanbulská úmluva podle něj jde „daleko za to“.

Poznamenal například, že „Úmluva definuje„ pohlaví “jako„ sociálně konstruované role, chování, činnosti a atributy, které daná společnost považuje za vhodné pro ženy a muže“ – což je v rozporu s maďarskou ústavou, která definuje manželství jako spojení muže a ženy.

Přijetí Istanbulské úmluvy s její definicí „sociálního pohlaví“ by „zrušilo“ maďarské ústavní postavení, že existují „pouze dva biologické pohlaví, muž a žena“, vysvětlil.

Dr. Kovács také vyjádřil znepokojení nad tím, že zdánlivě chvályhodná ustanovení úmluvy vyžadující, aby signatáři „přijali nezbytná legislativní nebo jiná opatření k zajištění toho, aby násilí páchané na ženách na základě pohlaví mohlo být uznáno jako forma pronásledování“, a umožní „rodové žádosti o azyl“, což má připravit cestu pro více falešných žádosti o azyl nelegálními migranty, což z ní činí „další pokus pro-imigračních skupin najít způsob, jak vynutit otázku migrace.“

„Odmítnutím ratifikace Istanbulské úmluvy, Maďarsko říká„ Ano! Ochraně žen, ale Ne! Genderové ideologii a nelegální migraci,“ trval na svém.

Nebyl to první útok premiéra Orbána proti „genderové ideologii“, přičemž maďarská vláda již podnikla kroky k odmítnutí genderových studií a souvisejících kurzů na univerzitách.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*